Snøskredvarsel for Indre Troms lørdag 25.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold, ferdsel i bratt terreng krever erfaring og kunnskap. I tillegg til ustabile fokksnøflak finnes det stedvis vedvarende svake lag under nysnøen.

Skredfarevurdering

Generelt ustabile forhold. Kraftig vind og snøbyger danner ustabile fokksnøflak i leområder, hovedsaklig omkring Ø. Vinddreining utover fredag vil flytte tilgjengelig snø inn i nye leområder mot N-NØ. Utbredelsen av fokksnøproblemet vil variere i takt med lokale variasjoner i hvor mye snø som kommer. Temperaturstigning mot kvelden gir regn på ferske fokksnøflak og det forventes et og annet naturlig vått flakskred. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket fra skoggrensa og oppover. Med været som ventes vil det svake laget få litt ekstra pålagring, men det fortsatt behov for stor tilleggsbelastning, feks med snøskuter, en gruppe på tur, eventuelt et mindre skred i nyeste snøen for å løse ut større skred. Skredfaren vurderes til 3-betydelig.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Våte flakskred

Opphopning av vann i/over lag i snødekket
Flakskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
I helga var det rapportert om 10-30 cm løssnø i skogen. Første del av uka har det blåst fra SØ-S-SV med kraftig snøfokk i fjellet. Det rapporteres tirsdag at det meste av snøakkumulasjon skjer rundt skoggrensa eller nede i skogen. I høyden er snøoverflata vindpåvirket med vekslende hardhet. På rygger og utsatte områder er det stedvis avblåst ned til is og skare. Det ble observert ferske flakskred i løpet av mandagen. Det har vært plussgrader opptil 500 moh i kyststrøkene denne uka, men noe lavere i indre strøk. Mildværet tidlig forrige uke har gjennomfuktet snødekket i lavlandet og overflaten. Det finnes vedvarende svakt lag av kantkornet snø over et gammelt skarelag fra skoggrensa og oppover, men det er rapportert inn lite skredaktivitet på dette laget.
Resten av fredag ventes S-SV periodevis liten kuling i fjellet. Stort sett oppholdsvær og minusgrader. Om kvelden litt sludd og snø. 0-5 mm nedbør. Lørdag ventes SV frisk bris i fjellet, om ettermiddagen økning til periodevis sterk kuling, om kvelden liten storm. Snøbyger, regnbyger under 100-400 moh, om kvelden snøgrense på ca. 400-700 moh. 5-15 mm nedbør.
Betydelig
3

Søndag ventes V periodevis liten storm i fjellet, om ettermiddagen dreiende NV og kortvarig full storm. Snøbyger, først på dagen regnbyger under 300-500 moh. 20-45 mm nedbør, lokalt mye nedbør.

Mye nedbør og vind gir store ansamlinger av fokksnø i Ø-SØ vendte heng. I fjellet kan det finnes et vedvarende svakt lag i snødekket som kan trigges av all innblåst snø. Enkelte naturlige skred med størrelse 3 kan forventes. Faregraden vipper mellom 3 og 4 for området. Følg med på ny og oppdatert vurdering lørdag ettermiddag.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.