Snøskredvarsel for Indre Troms lørdag 21.04.2018

3
Betydelig
Publisert:

Det finnes vedvarende svake lag nede i snødekket og våte, naturlig utløste flakskred kan forekomme. Unngå potensielle løsneområder og utløpsområder for skred.

Våte flakskred

Kantkornet snø under skarelag

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Flakskred
4 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Lite nedbør og gradvis lavere temperatur utover lørdag fører til at snødekket sakte vil stabiliseres. Men det vil fortsatt være en del fuktighet nedover i snødekket som kan føre til enkelte skred i vedvarende svake lag. Skred som går i disse vedvarende svake lagene kan bli store, men det er vanskelig å anslå når bindingene er tilstrekkelig svekket til at de løsner. Skavlbrudd, skred i fokksnø i høyden og løssnøskred kan også trigge større skred i svake lag som ligger dypere ned i snødekket. Dersom sola kommer frem vil også dette bidra til at det kan løsne mindre løssnøskred i det allerede fuktige snødekket.
Tidligere i uka var det plussgrader til nær fjelltopphøyde noe som førte til fuktig snøoverflate mange steder, men med tørrere snø i nordvendte sider i høyden. De siste dagene har det vært noe kaldere i høyden, men samtidig fravær av nattefrost i lavlandet.
Det finnes et utbredt vedvarende svakt lag av kantkorn etter kuldeperioden tidligere i vinter i stort sett hele Nord-Norge. Stedvis ligger det mye (ca. 40-80 cm) og hard snø over dette laget.
Det er observert mange naturlig utløste skred ifm. mildværet den siste uken, både mindre løssnøskred og flaksskred opp til str. 3/4 ned i vedvarende svake lag.
Fredag er det mildere igjen og nedbør som regn opp til ca. 900 moh.
1 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-4 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 - 12 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
-3 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: jegu@NVE (*****)

i kommune: BARDU

Fritekst

Kollega har kjørt strekningen Narvik-Tromsø og har følgende informasjon: Det er mye skredaktivitet på strekningen fra Narvik til Tromsø men dette er ikke flakskred men stort sett våte løssnøskred som har gått forholdsvis kort og som mye har gått langs forsenkninger bekkeløp. Jeg vurderer det er mye bart og lite gjenværende snø over bebyggelse de fleste steder langs strekningen. Dette gjelder fremst i sørlige og de mest soleksponerte skråninger men også som langs Lavangsdalen i Tromsø der mange små skred er gått i flere himmelretninger. Denne type skred er også gått forholdsvis høyt eksvis opp til ca 600 moh i Spanstiden. Det er også noen sørpeskred. Det er overvann på elver, en del ansamlinger av vanndammer og tydelig bra smeltning

Rapportert av: Aadne@ObsKorps (****)

i kommune: BALSFJORD

Vær

Regn

1.0 grader

Fritekst

Snøprofil Grov profil på 800 moh, nordøstvendt leside bak en rygg. Det var 135 cm snø der. -Øverst var det våt nysnø ca 5 cm, nesten så det rant vann når jeg klemte på den, knyttneve hard. -130 til 120 fuktig fingerhard finkornet snø, relativt fersk. -120 til 110 fuktig eldre finkornet snø blyant hard. -110 til 80 tørr finkornet blyanthard snø -80 til 70 tørr islag vekslende med sammenfrosset grovkornet snø blyant hard. -70 til bakken tørr grovkornet sammenfrosset snø blyant til knivhard. Ingen distinkt svake lag, stabil snøpakke.

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Snødekke

88 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Ubunden snø

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Faretegn

Drønn i snøen

Store drønn gjennom skogen til ca skoggrensen

Faretegn

Mye vann i snøen

Det har regnet hele dagen - litt, og er mildt, 5 grader nede i dalen, nullgrensen på ca 1100 moh. Snøen opp til skoggrensen er bløt og faller sammen med store drønn

Rapportert av: mortenh@obskorps (*****)

i kommune: BARDU

Vær

Ikke nedbør

3.0 grader

Fritekst

Obstur til Liveltskardet.

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Snødekke

96 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Skredproblem

Ubunden snø

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.