Snøskredvarsel for Indre Troms mandag 22.04.2019

3
Betydelig
Publisert:

Det er krevende forhold i fjellet. Mildvær og regn svekker snødekket også i høyden. Naturlig utløste skred ventes.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Først på dagen vil det være fokksnø høyt til fjells som vil utgjøre det største skredproblemet, spesielt i leheng mot NØ. På grunn av mildt vær ventes dette å stabiliseres fort. Om ettermiddagen ventes stigende temperatur og regn, noe som vil svekke snødekket også i høyden og øke skredfaren. Noen naturlig utløste skred kan forekomme. Det kan fortsatt være fare for enkelte naturlig utløste skred i kantkornlaget fra februar.
I helgen tok mildværet og varm vind skikkelig tak i snødekket. Opp til 7-900 moh er hele snødekket smelteomvandlet. Også høyere opp har fukten trengt langt ned og det meste av lagdelinger er fuktet, også de gamle vedvarende svake lag. Mildværet gikk høyt til fjells de første dagene av påsken.
Fra slutten av februar har vi et vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket. Laget er trolig mest utbredt over 1000 moh.
I helgen ble det observert noen middels store våte snøskred.
6 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest.
-3 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 - 15 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørvest.
-3 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om kvelden.
Skyet.
Stigende temperatur og regn til topps om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Troms / Tamokdalen Sjufjellet

Snø

22.04.2019 kl. 12:37

1041 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Foreløpig dønn stabilt i skyggesider over skoggrensen, hard skare. Solsider begynne å bli bløte og kan gi skred utover ettermiddagen om sol og senere regn tiltar Økende om nedbøren som er meldt kommer. Varslet faregrad er for høy For høyt. Det er ikke skredfare i skyggesider foreløpig, trenger markant temperaturøkning evt mye regn for å nå en fg 3. Evt unntak av mht innblåst fokksnø, men det skredproblemet virker å være lite representert i denne delen av regionen.

Vær

Ikke nedbør 8 °C 0 m/s 60% skyer Temp gjelder nede i dalen i skyggen på fjellet er det minusgrader og hard skare. I solsider er snøen bløt opp til 1000m, men ikke mere enn et par cm. lengre ned er den bøte snøen mye dypere. Ingen løssnøskred hittil i dag

Faretegn

Mye vann i snøen I bratte sol vendte sider er snøen bløt og kan gi våte løssnøskred om sola får stå på

Snøprofil

11 lagdelinger observert Profilen er tatt i ssø siden av Sjufjellet ca 900 moh

ObsID: 192242

Indre Troms / BARDU

Snø

20.04.2019 kl. 17:19

933 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig stabiliteten i snødekket er god opp til 900moh. Vått snødekke opp til 900moh gir mulighet for våte løssnøskred. Det er observert flere middels til små løssnøskred på strekningen Sørreisa til Setermoen i dag. Over 1100moh forventes det fortsatt kantkorn dybt i snødekket som kan gi store til svært store våte flakskred. Værmeldingen for de neste 24 timer tilsier snø over 1000moh noe som kan gi svake lag i fokksnøen da det er meldt 10m/s. Fortsatt mildt under 900moh gir fortsatt fare for våte løssnøskred. Været tilsier nysnø over 1000moh og mildt under 900moh. Nysnø og fokksnø over 1000moh. Fortsatt smelteomvandling under 800moh. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh Der smelteomvandlingen ikke har nådd ned til kantkornlaget og brutt det ned enda, vil det kunne gå store til svært store våte flakskred. Forventes over 1100moh.

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1200 moh Snødekket er smelteomvandlet helt ned til bunn ved snødybde 125cm på 900moh. Kantkornlaget over skare er delvis brutt ned grunnet smelteomvandling. Ingen bruddforplantning, men der snødekket er tykkere og høyde over 1100moh kan det fortsatt være mulighet for brudd i kantkornlag ved den økende belastningen det våte snødekket gir.

Vær

Ikke nedbør 4 °C 4 m/s fra SV ↗ 95% skyer Varm fønvind ved start. ca 4 m/s vind på 900moh.

Faretegn

Rask temperaturstigning 12 grader på 80moh. 4 grader på 900moh

Mye vann i snøen Mye vann i snøen helt opp til 900moh

Ferske skred noen ferske våte løssnøskred observert mellom Sørreisa og Setermoen i dag.

Snødekke

125 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 1400 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Våt løssnø Våt Snødekket er smelteomvandlet helt til bunns opp til 900moh. Myk våt løssnø opp til 1200moh.

Skredaktivitet

20. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 1100 moh Det er observert noen våte løssnøskred og et vått flakskred i Vesleala og Storala ved Setermoen i dag

Tester

ECTN28@65cmQ3 God snødekket er vått helt ned til bunn.

ECTN28@65cmQ3 God

Snøprofil

5 lagdelinger observert 12 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen temperaturgradient viser at smelteomvandlingen ved 900moh går gjennom hele snødekket.

ObsID: 192035
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.