Snøskredvarsel for Indre Troms onsdag 19.12.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder som har samlet fokksnø.

Fokksnø - flakskred

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Enkelte steder der det har vært snø tilgjengelig for vindtransport, kan det ha dannet seg fokksnøflak i leområder mot nord og vest over mildværsgrensa. Disse vil trolig ha begrenset mektighet. Bortsett fra dette er det stabile forhold.
Forrige uke var det vind fra sørvest i fjellet og mildvær opp til 600-700 moh. Under mildværsgrensa har snøoverflaten frosset nå, mens i høyden består snødekket stort sett av fokksnøflak med varierende hardhet. Det er generelt lite snø i fjellet. Mest snø er det i renner og forsenkninger. Oppstikkende terrengformasjoner er avblåst.
Kaldt vær de siste dagene har gitt overflaterim under tregrensen.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-16 °C til -8 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-17 °C til -9 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.