Snøskredvarsel for Indre Troms mandag 21.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finnes vedvarende svake lag i snødekket, men disse er vanskelig å påvirke. Eventuelle skred kan bli svært store.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er meldt om kaldt vær, lite nedbør og lite vind, nye skredproblem ventes derfor ikke. Vær oppmerksom på at det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Disse lagene er trolig vanskelig å påvirke, men kan gi store skred hvis det først løsner. Vedvarende svake lag er lettest å påvirke der hvor snødekket er tynt, typisk i nærheten av rygger.
Snødekket er ujevnt fordel, med mye fokksnø i områder som har samlet snø. På utsatte steder som rygger er det tynnere snødekke. Etter siste snøfall ligger det fortsatt noe ubunden snø igjen, mest under skoggrensen, men også høyere til fjells.
Ulike mildværsperioder har gitt skarelag i snødekket opptil ca 600 moh. På grunn av kulde har det nå utviklet seg kantkorn rundt skarelag. Det er ikke kjent om det utvikles kantkorn også i høyden, men med de lave temperaturene som er nå er det sannsynlig at disse også nå dannes i høyden. Dypt i snødekket kan det ligge lag av overflaterim fra jula, hovedsakelig i høyden, men dette laget er trolig vanskelig å påvirke.
Det er ikke meldt om skredaktivitet de siste tre dagene.
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørvest.
-16 °C til -12 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nordvest.
-22 °C til -13 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.