Snøskredvarsel for Indre Troms tirsdag 19.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsam i områder med fersk vindtransportert snø. Vedvarande svake lag av kantkorn kan påverkast, særleg rundt tregrensa og der snødekket er tynt.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Frå og med laurdag har det danna seg nysnø- og fokksnøflak i mange himmelretningar. Dei har stabilisert seg noko, men det vil framleis vere mogleg å løyse ut skred i den vindpåverka snøen nokre stadar. Seint på kvelden kan det dannast nye i fokksnøflak i leområder mot nord og aust. I snødekket finnast det også vedvarande svake lag av kantkorn. Mange stadar er det vanskeleg å påverke desse sidan det ligg hard fokksnø over, men enkelte stadar, særleg rundt og under tregrensa, trengst det berre liten tilleggslast for å løyse ut skred. Eventuelle skred kan bli middels store til store, og det er mogleg å fjernutløyse skred. Ta difor konservative vegval, særleg rundt og under tregrensa, men også i høgda der snødekket er tynt eller mjukt.
I regionen kom det noko snø fredag og laurdag, og både under snøfallet og i ettertid har det vore vind med varierande styrke frå ulike retningar. Under tregrensa og i skjerma terrengformasjonar er det ubunden snø, men over tregrensa er det vindpåverka snø i varierande grad. På dei mest vindutsette terrengformasjonane er det avblåst.
I samband med ei skare danna etter mildvêr 23. februar er det vedvarende svake lag av kantkorn. Laga har stor utbreiing og finnast i alle himmelretningar, men har varierande brotforplantningsevne. Laga utgjer eit skredproblem der det ligg bunden snø over.
Den siste tida har det gått fleire små og middels store skred på kantkornlag. Blant anna vart eit flakskred utløyst under skuterkjøring ved Istindan laurdag, og fredag gjekk det eit flakskred ved Rubben.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-15 °C til -9 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Mest vind utsatte steder først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til liten kuling fra sørvest om kvelden.
-14 °C til -7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn (kartplassert).

Observasjoner siste 3 døgn

Indre Troms / BALSFJORD

Snø

19.03.2019 kl. 19:11

455 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps

Skredhendelse

19. mar 17:13 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst N-vendt Kantkornet snø over skarelag 65 cm høy og 40 m bred bruddkant I skogen

Ulykke/hendelse

Fjernutløst på 10 m avstand, påvirket ingenting Snø Påvirket ingenting Topptur

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 187151

Indre Troms / BARDU

Snø

19.03.2019 kl. 12:49

674 moh

mortenh@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Notater

Vikartur for Bie. Vesleala bøy på mye fin kjøring i dag.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh Fant ingen plasser hvor dette var tydelig skredproblem i dag MEN de 3 pitene jeg gravde viser allikevel tegn på at skredproblemet er til stede. Ses også i sammenheng med denne: https://www.regobs.no/Registration/187053

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Vindretningen har variert de siste 48 timene (fra Ø til SV) og derfor kan det ligge farlige ferske nysnøflak i alle himmelretninger. Kantkornproblemet virker å være til stede i hele regionen og særlig rundt tregrensa. Nysnøflakene vil stabilisere seg noe de neste 48 timene med mindre det kommer mer vind og nedbør. Kantkornproblemet vil trolig vedvare lenge. Varslet faregrad er riktig Teksten stemmer veldig bra med de lokale forholdene. Observasjonen må ses i sammenheng med denne observasjonen samme dag: https://www.regobs.no/Registration/187053

Skredaktivitet

19. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -7 °C 3 m/s fra SV ↗ 80% skyer Betydlig mindre vind nær skoggrensa enn høyere opp.

Snøprofil

6 lagdelinger observert 3 Stabilitetstest knyttet til profilet

ObsID: 187065

Indre Troms / BARDU

Snø

19.03.2019 kl. 12:19

875 moh

mortenh@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Lett snøfokk fra ca 800moh og oppover i dag.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 8 m/s fra SV ↗ 80% skyer

Snøprofil

6 lagdelinger observert Hardheten på laget rett over kantkornlaget gjorde at snøen var stabil akkurat her.

ObsID: 187053

Indre Troms / BARDU

Snø

19.03.2019 kl. 11:55

1035 moh

mortenh@obskorps (*****)

Notater

Høyeste punkt fra dagens observasjonstur. Dårlig sikt og kaldt høyere opp.

Skredaktivitet

19. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

-7 °C 10 m/s fra SV ↗ 80% skyer brrrrrrr

ObsID: 187049

Indre Troms / MÅLSELV

Snø

18.03.2019 kl. 16:39

441 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Stabilitetstest
Bilde 1 av 2 Av:  Stabilitetstest Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Finner et godt utviklet kantkornlag som går lett til brudd ved ECT. Kan gi skred av middels til store skred avhengig av fokksnømengde i leheng.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er ikke observert skredaktivitet i fjellene mellom Sørreisa og Bardufoss. Stabiliteten virker å være dårlig der kantkornlaget ligger under 50 cm fra snøoverflaten. Det er ikke registrert skytende sprekker eller drønn i snøen selv om kantkornlaget er aktivt ved stabilitetstest. Været neste 12 timer tilsier at utviklingen av kantkornlaget vil fortsette og derved øke ustabiliteten i snødekket. været neste 24-48 timer tilsier at utviklingen av kantkorn vil stagnere, men kantkornlaget vil fortsette å være aktivt da temperatur og nedbør ikke vil bryte ned kantkornlaget. Varslet faregrad er riktig utviklingen av kantkorn og fokksnø siste 24 timer tilsier at regionen ligger på en høy faregrad 2. Stedvis lett å påvirke kantkornlaget

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Det er fersk vindtransportert snø i leheng i vestlige eksposisjoner

Skredaktivitet

18. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Det er ikke observert skredaktivitet i ffjellene mellom Sørreisa og Bardufoss

Snødekke

125 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Vindpakket hard Tørr ved og rett over skoggrensen er det vekslende vindpakket hard og myk snø.

Vær

Ikke nedbør -5,4 °C 0 m/s vindstille klart kaldt vær

Stabilitetstest

ECTP10@30cmQ2 Dårlig

Snøprofil

3 lagdelinger observert 6 temperaturpunkter observert 2 Stabilitetstest knyttet til profilet grunnet meget hard smelteform greide jeg ikke å grave meg helt ned til bakken

ObsID: 186933

Indre Troms / Stor-Ala

Snø

18.03.2019 kl. 14:38

562 moh

perheimdal (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  perheimdal

Faretegn

Ferske skred

Skredaktivitet

18. mar. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst S

ObsID: 186930

Indre Troms / MÅLSELV

Snø

17.03.2019 kl. 19:59

599 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  mbie@obskorps
ObsID: 186795

Indre Troms / MÅLSELV

Snø

17.03.2019 kl. 19:57

599 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Det er et kantkornlag som finnes i store deler av regionen indre Troms.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er ikke observert skred i området Myrefjell eller de omkringliggende fjell. Det er heller ikke observert skred på strekningen Tromsø- Sørreisa søndag kveld. stabiliteten i det gamle snødekket og den eldre fokksnøen virker å være middels god. Stabiliteten i den nye fokksnøen fra siste døgn er middels til dårlig. Det neste døgn forventes det ytterligere pålagring av snø inn i leheng i vestlige eksposisjoner. Det er ikke mye løs ubunden snø tilgjengelig for snøtransport i fjellet, men det er fortsatt moderat pålagring i leheng. Neste døgns lave temperaturer tilsier en ytterligere utvikling av kantkornlaget som ligger over skarlag og vil derved utgjøre et vedvarende skredproblem kommende de neste døgn. Vedvarende svakt lag av kantkorn vil fortsette å utvikle seg og vil øke risikoen for utløsning av skred ved liten tillegsbelastning. Pålagring av fokksnø i leheng i vestlige eksposisjoner vil øke risikoen før selvutløste skred og skred ved liten tillegsbelastning neste døgn. Varslet faregrad er riktig faregraden er riktig men det må bemerkes at kantkornlaget som er utbredt i store deler av regionen er aktivt og at det vil fortsette å utvikle seg de neste døgn. Videre må det bemerkes at det er pålagring av fokksnø i vestlige eksposisjoner og bindingene til glatt underlag er middles god.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Vind fra øst har ført til snøpålagring i vestlige eksposisjoner oppå hard glatt skare og hard fokksnø.

Ferske sprekker fersk fokksnø i vestlige eksposisjoner etter siste tids vind fra øst sprekker lett opp under belastning av skiløper i vestlige eksposisjoner

Skredaktivitet

18. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet det er ikke observert skred på strekningen Tromsø- Bardufoss søndag 17 kl 1700

Snødekke

130 cm totalt Moderat snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Vindpakket hard Tørr Det er stedvis løs ubunden snø under tregrensen der vinden ikke har påvirket snødekket. Over tregrensen er det varierende hard/myk fokksnø og partier med ubunden snø. I eksponert terreng og over rygger er det hard fokksnø og hard skare fra siste mildværs periode

Vær

Ikke nedbør -9,1 °C 8 m/s fra Ø ← klart kaldt vær med midedels kraftig vind fra østlig retning

Snøprofil

7 lagdelinger observert 9 temperaturpunkter observert 1 Stabilitetstest knyttet til profilet ser at det er nesten en grad temperaturgradient i omr fasetert lag på 30 cm. Indikerer at katkornlaget vil fortsette å utvikle seg de nærmeste dagene

ObsID: 186794

Indre Troms / Melkarfjellet

Snø

17.03.2019 kl. 16:43

754 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 400 moh Har vært vind fra sørvest til nordøst de senere dagene

Skredfarevurdering

2 Moderat Bundet fokksnø over nedføyket løs snø kan gis skred i leområder. Kantkorn under skare kan gi skred ved stor tilleggsbelastning der det har lastet inn mye fokksnø i flak, lettest å løse ut der snødekket er tynt nær steiner osv Minkende ved stabilt vær Varslet faregrad er riktig Det er bra samsvar mellom observasjon og varsel

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Snødekke

135 cm totalt Lett snøfokk 1 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Litt fokk over 1200 moh, vind fra øst

Vær

Ikke nedbør -4 °C 2 m/s fra Ø ← 10% skyer

Snøprofil

8 lagdelinger observert Tot 135cm snø på stedet

ObsID: 186788

Indre Troms / BARDU

Snø

17.03.2019 kl. 11:59

379 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Snowman

Skredaktivitet

17. mar. I løpet av dagen Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø. Mellom 400 moh og 0 moh Dette er et gammelt skred som gikk for noen uker siden i mildværsperioden. Men bildet hvor lite ny sne som er kommet i dalen siden da.

ObsID: 186763
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.