Snøskredvarsel for Indre Sogn torsdag 14.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Regn fører til økende skredfare. Gamle svake lag kan vekkes til live og øke faren for naturlig utløste skred. Ustabile flak med nysnø over mildværsgrensa.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I høyfjellet vil vind og nysnø danne ferske fokksnøflak i NØ-Ø fjellsider med forholdsvis stor utbredelse. Vedvarende svakt lag kan være mulig å påvirke der den gamle fokksnøen er tynn/myk. Lavere ned i terrenget vil mildvær og regn svekke bindinger i snødekket. Særlig der snødekket ikke har vært påvirket av regn og varme tidligere, vil det være størst fare for naturlig utløste skred. Utbredelsen av skredproblemene vil variere i regionen. I Jostedalen har nok mildværsgrensen siste døgnet vært lavere enn ute ved fjorden, slik at her kan grensen for våte flakskred gå lavere.
I høyden over ca 1000 moh har det kommet tørr nysnø. Sterk vind har mange steder lagt opp ferske fokksnøflak i fjellsider vendt mot Ø. Utbredelsen på ferske fokksnøflak er økende med høyden. På de mest vindutsatte stedene er det lokalt avblåst ned til gammel fokksnø og skarelag. Lavere ned i terrenget er snødekket mindre grad vindpåvirket og det har det kommet regn på snødekket flere steder. Sannsynligvis høyest nysnøgrense ved fjorden.
Nedsnødd kantkorn utgjør et vedvarende svakt lag som finnes mange steder i regionen. Stabilitetstester samt observasjoner på skytende sprekker og drønn i snødekket viser at brudd i det svake laget kan spre seg lett. Djupare ned i snødekket ligg det kantkorn rundt skarelag, som kan vere mogleg å påverke der snødekket er tynt høgt til fjells. .
Det er observert flere mindre løssnø- og flakskred som sannsynligvis har gått når mildværet siste døgnet.
Det har kommet opp mot 30 mm nedbør siste døgnet. I løpet av natten har plussgradene gått opp til ca 1000 moh og nedbøren gikk over til regn mange steder. Samtidlig var det vindøkning til V kuling utsatte steder.
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest., endring til liten kuling fra sørvest.
-7 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 26 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra vest om ettermiddagen.
-2 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om kvelden.
Skyet.
Mest nedbør i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: SOGNDAL

Snødekke

19 cm snødybde

Vær

Regn

2.0 grader

Snøprofil

Antall Lag: 5

Total dybde: 53,00 cm

Faretegn

Mye vann i snøen

Snødekke er påvirket av mildvær / regn. Trolig har det hoppet seg opp vann over hardere lag i snødekke. Bekker har begynt å åpne seg, trolig har det samles seg mindre dammer på myrer, forskjekninger i terrenget. Se fesk bilder av Dalavatnet, 400moh.

Faretegn

Ferske skred

Gått mange skred pga varme / regn

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
2 - Middels
Type: 
Våte løssnøskred

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: LUSTER

Skredhendelse

Ikke gitt

Ikke gitt

Ulykke/hendelse

Trafikk hindret

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: LUSTER

Skredhendelse

Ikke gitt

Ikke gitt

Ulykke/hendelse

Trafikk hindret

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: AURLAND

Vær

Regn

2.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Skredaktivitet

Antall: 
Ikke gitt
Størrelse: 
1 - Små
Type: 
Tørre løssnøskred

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: LUSTER

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Faretegn

Ferske skred

Skredaktivitet

Antall: 
Ikke gitt
Størrelse: 
2 - Middels
Type: 
Tørre flakskred

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: Jan Helge@SVV (****)

i kommune: SOGNDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Jan Helge@SVV (****)

i kommune: SOGNDAL

Vær

Regn

6.5 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
2 - Middels
Type: 
Våte flakskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: vegard@nrh (Ukjent)

i kommune: SOGNDAL

Skredhendelse

2 - Middels

Ikke gitt

Ulykke/hendelse

Ikke spesifisert

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: SOGNDAL

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Notater

Video av snøoverflaten og kommentarer før man begynner å sjekke hva flaket evt ligger på. Så gode bindinger i flaket over, ikke nødvendigvis til det svake lag.

Snødekke

248 cm snødybde

15 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør

0.0 grader

Snøprofil

Antall Lag: 12

Total dybde: 158,00 cm

Stabilitetstest

Dårlig

ECTPV@78cmQ1

Faretegn

Drønn i snøen

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i rim/kantkorn. Ligger på 40cm her under 1f+ snø gradvis til 1f- snø. Fikk et drønn til da sprakk snøen også opp, ca 10-15meter sprekk. Hadde nok løsna hadde det var bratt nok. Flake som sprakk var super lite. Sprekken var vel så stor den kunne ha blitt.

Faretegn

Ferske skred

Gått en rekke skred, pga pålagring av snø i kombinasjon med temp økning. Trolig sist døgn. Ved Kamba , Reppanippa, Myllobotn ( Torstadnakken). Og helt sikkert andre steder også. Ø til S sektor. Str 1-2.5. Flak. Flere snøballer / løsnøskred også.

Skredfarevurdering

2 Moderat

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Henning (Ukjent)

i kommune: LUSTER

Notater

Flere ferske skred observert fra helikopter etter mye nedbør og mildvær.

Vær

Ikke nedbør

0.0 grader

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ferske skred observert på flere fjell

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Middels
Type: 
Tørre flakskred
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.