Snøskredvarsel for Indre Sogn onsdag 13.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Temperaturauke kan føre til våte snøskred under ca. 1000 moh. Stiv kuling frå SV og nedbør gir nysnøflak i høgfjellet. Fleire vedvarande svake lag i snødekket.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Ytterlegare temperaturauke gjer at skredproblemet våt snø flyttar seg enda litt oppover i fjellet, til om lag 1100 moh. Nedbørsmengdene er moderate, men ver likevel merksam på ferske nysnøflak som følge av stiv kuling og snø i høgfjellet. Det er også vedvarande svake lag i snøpakka. Der snøsmeltinga når ned til desse svake laga, eller der vinden legg ut store flak, kan ein ikkje utelukke større flakskred.
Før helga kom det ein del nysnø i regionen. Utbreiinga på dei ferske flaka verkar å auke med høgda. På dei mest vindutsette stadene er snødekket avblåst ned til underliggande skare og gammel fokksnø. Lågare ned i terrenget er nysnøen i liten grad vindpåverka. Dei siste dagane er det observert drønn, sprekker og ferske skred i terreng over 800 moh.
Før det siste snøfallet bestod snøoverflata mange stader av eit velutvikla kantkornlag. Dette kantkornlaget er no snødd/føyka ned, og fleire observasjonar tyder på at dette no utgjer eit vedvarende svakt lag. Stabilitetstestar viser at brot i det svake laget sprer seg lett. Dette blir stadfesta av oppsprekking og drønn i snøen fleire stader høgfjellet. Djupare ned i snødekket ligg det kantkorn rundt skarelag, som kan vere mogleg å påverke der snødekket er tynt høgt til fjells. .
I helga har det gått mange våte laussnøskred skred i terreng under ca. 1000 moh som følge av mildvêr laurdag. Kaldere vêr på søndag gjorde at slik skredaktivitet avtok raskt, men nokre tørre skred kom ned til veg. Høgare oppe vart det derimot observert tørre flakskred, mellom anna på 1100 moh litt nordvest for Fivlenosi (1468 moh) i Luster.
8 mm i døgnet, opp mot 16 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-10 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest., endring til liten kuling fra sørvest.
-7 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: vegard@nrh (Ukjent)

i kommune: SOGNDAL

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Ulykke/hendelse

Ikke spesifisert

Skredhendelse

2 - Middels

Ikke gitt

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: SOGNDAL

Notater

Video av snøoverflaten og kommentarer før man begynner å sjekke hva flaket evt ligger på. Så gode bindinger i flaket over, ikke nødvendigvis til det svake lag.

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Snødekke

248 cm snødybde

15 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

Dårlig

ECTPV@78cmQ1

Snøprofil

Antall Lag: 12

Total dybde: 158,00 cm

Vær

Ikke nedbør

0.0 grader

Faretegn

Drønn i snøen

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i rim/kantkorn. Ligger på 40cm her under 1f+ snø gradvis til 1f- snø. Fikk et drønn til da sprakk snøen også opp, ca 10-15meter sprekk. Hadde nok løsna hadde det var bratt nok. Flake som sprakk var super lite. Sprekken var vel så stor den kunne ha blitt.

Faretegn

Ferske skred

Gått en rekke skred, pga pålagring av snø i kombinasjon med temp økning. Trolig sist døgn. Ved Kamba , Reppanippa, Myllobotn ( Torstadnakken). Og helt sikkert andre steder også. Ø til S sektor. Str 1-2.5. Flak. Flere snøballer / løsnøskred også.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Henning (Ukjent)

i kommune: LUSTER

Notater

Flere ferske skred observert fra helikopter etter mye nedbør og mildvær.

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Middels
Type: 
Tørre flakskred

Vær

Ikke nedbør

0.0 grader

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ferske skred observert på flere fjell

Rapportert av: Linda (Ukjent)

i kommune: SOGNDAL

Snødekke

Rapportert av: Tomf (Ukjent)

i kommune: SOGNDAL

Snøprofil

Antall Lag: 3

Total dybde: 107,00 cm

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Andreas@nve (*****)

i kommune: SOGNDAL

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Stabilitetstest

Middels

ECTP21@60cmQ1

Faretegn

Ferske skred

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fjernutløst str 2 skred. Bruddet går i rimlaget.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: SOGNDAL

Ulykke/hendelse

Trafikk hindret

Skredhendelse

Ikke gitt

Ikke gitt

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Daniel (Ukjent)

i kommune: SOGNDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Tørre flakskred

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: SOGNDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Middels
Type: 
Våte flakskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: SOGNDAL

Snødekke

15 cm nysnø siste døgn

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
1 - Små
Type: 
Våte løssnøskred

Vær

Ikke nedbør

4.0 grader

Faretegn

Rask temperaturstigning

Temp steg i løpet av går kveld / natt fra minus til godt over på pluss siden nå i lavlandet. På 600moh er det nå pluss 4. På 1585moh er det -5 nå.

Faretegn

Ferske skred

Har gått skred pga temp økning foreløpig kun små - middels. Både flak og løssnø.

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.