Snøskredvarsel for Indre Sogn tirsdag 12.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Ny vind- og temperaturauke gjer at skredfaren er venta å stige mot ettermiddagen. Vedvarande svake lag i snødekket kompliserer situasjonen.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbøren aukar, og ny vindauke med dreiing til SV stiv kuling gjer at skredfaren er venta å halde seg på om lag same nivå, men no med fleire skredproblem og større sjanse for naturleg utløyste skred. Temperaturauke på kvelden kan fukte snøen opp til ca. 800 moh, dette kan gje fare for våte laussnøskred i låglandet. Det er framleis vedvarande svake lag i snødekket som kompliserer situasjonen.
Før helga kom det ein del nysnø i regionen. Utbreiinga på dei ferske flaka verkar å auke med høgda. På dei mest vindutsette stadene er snødekket avblåst ned til underliggande skare og gammel fokksnø. Lågare ned i terrenget er nysnøen i liten grad vindpåverka. Dei siste dagane er det observert drønn, sprekker og ferske skred i terreng over 800 moh.
Før det siste snøfallet bestod snøoverflata mange stader av eit velutvikla kantkornlag. Dette kantkornlaget er no snødd/føyka ned, og fleire observasjonar tyder på at dette no utgjer eit vedvarende svakt lag. Stabilitetstestar viser at brot i det svake laget sprer seg lett. Dette blir stadfesta av oppsprekking og drønn i snøen fleire stader høgfjellet. Djupare ned i snødekket ligg det kantkorn rundt skarelag, som kan vere mogleg å påverke der snødekket er tynt høgt til fjells. .
I helga har det gått mange våte laussnøskred skred i terreng under ca. 1000 moh som følge av mildvêr laurdag. Kaldere vêr på søndag gjorde at slik skredaktivitet avtok raskt, men nokre tørre skred kom ned til veg. Høgare oppe vart det derimot observert tørre flakskred, mellom anna på 1100 moh litt nordvest for Fivlenosi (1468 moh) i Luster.
4 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest., endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-13 °C til -7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Mest nedbør lengst nord i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 16 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-10 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: RasmusRamstad (Ukjent)

i kommune: SOGNDAL

Faretegn

Drønn i snøen

Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: KrLarsen (Ukjent)

i kommune: ÅRDAL

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

Snø

-1.0 grader

Rapportert av: Jan Helge@SVV (****)

i kommune: SOGNDAL

Snødekke

Rapportert av: KrLarsen (Ukjent)

i kommune: ÅRDAL

Snødekke

9 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø

-1.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Sander@ObsKorps (***)

i kommune: LUSTER

Vær

Snø

Rapportert av: Rune (Ukjent)

i kommune: LUSTER

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Stabilitetstest

Middels

ECTN7@25cmQ2

Stabilitetstest

Middels

ECTN16@50cmQ2

Snøprofil (2012)

104344

Snøprofil

Antall Lag: 11

Total dybde: 116,30 cm

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

130 cm snødybde

17 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø

-4.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Linda (Ukjent)

i kommune: SOGNDAL

Snøprofil

Antall Lag: 7

Total dybde: 120,00 cm

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Tomf (Ukjent)

i kommune: SOGNDAL

Skredhendelse

1 - Små

Tørt flakskred

Ulykke/hendelse

Påvirket ingenting

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Åsmund (Ukjent)

i kommune: SOGNDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
1 - Små
Type: 
Tørre flakskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Andreas@nve (*****)

i kommune: SOGNDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ikke gitt
Størrelse: 
2 - Middels
Type: 
Tørre flakskred

Stabilitetstest

Dårlig

ECTP12@39cmQ1

Faretegn

Ferske skred

Str 1skiløperutløst i lite brattheng. Skredet gikk på rimlag

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.