Snøskredvarsel for Indre Sogn mandag 14.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø, f.eks. bak rygger, i søkk og i renneformasjoner. Lettest å luse ut skred der snødekket er tynt eller mykt.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes nordvestlig kuling og betydelig snøfall, med stor transport av snø inn i le-helninger mot nordøst til sørvest. Skredfaren er økende, og kan komme opp i faregrad 3-betydelig i deler av regionen. Høyest faregrad nordvest i regionen, der det ventes å komme mest snø. Det er sannsynligvis fortsatt vanskelig å løse ut skred i kantkornlag i det gamle snødekket, men vær oppmerksom der snødekket er tynt, spesielt høyt til fjells.
Snøoverflaten er generelt preget av sterk vind. Vindutsatte områder er avblåst eller har lite snø og skare. I løpet av uken har det kommet noe over 20-30 cm nysnø i fjellet. Sterk vind fra vest til nordvest har lagt mye av denne snøen i harde flak i leheng mot nordøst til sørvest, dels oppå skare og dels på noe løsere snø. En del snø har også havnet i øvre del av skogbeltet. Det er fortsatt lite snø i regionen for årstiden. Etter nyttår har det et par ganger vært mildvær til 1200-1400 moh.
Mildværet tidligere i januar har ikke klart å bryte ned kantkornlag under fokksnø høyt til fjells, og de ligger nå under skarelag. Svake lag av kantkorn kan påvirkes der snødekket er tynt og ved stor tilleggsbelastning, men mengden snø over svake lag gjør at de per dags dato ikke vurderes som skredproblem.
Det er ikke meldt om ferske skred siste 3 døgn.
Det siste døgnet frem til søndag formiddag har det kommet 10-15 cm nysnø nordvest i regionen, noe mindre i sørøstlige områder. -8 til -5 grader de kaldeste stedene natt til søndag. Fra søndag ettermiddag nordvestlig kuling og snøfokk på fjellet og i ned i skogen.
12 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-11 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra nordvest., endring til stiv kuling fra nordvest om kvelden.
-14 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh natt til mandag.
Delvis skyet.
Mest nedbør lengst i nordvest.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: SOGNDAL

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Vær

Ikke nedbør

-7.5 grader

Faretegn

Ferske sprekker

Ferske sprekker i fersk innblåst snø. Østvendt. Tråkker lett ut skaveler uten understøtte.

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vind fra vestlig kant har fraktet betydelig mengder snø inn i øst.

Faretegn

Stort snøfall

Har kommet betydelig mengder nysnø på kort tid.

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: martin@obskorps (****)

i kommune: LUSTER

Snødekke

30 cm snødybde

15 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: Maria Leganger (Ukjent)

i kommune: SOGNDAL

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Vær

Snø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye transport av snø, selv godt nede i skogen. Danner små flak og spor er gjennføyket etter 2 minutter

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: jostein@nve (*****)

i kommune: LUSTER

Faretegn

Ferske skred

Såg nettop eit laussnøskred frå geisdalsnosi . Støvsky langt ut i dalen. Bratt terreng

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Sander@ObsKorps (***)

i kommune: LUSTER

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Notater

Vær

Snø

-6.0 grader

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Stort snøfall

Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse:

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
1 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Faretegn

Ferske skred

Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Fleire naturlege utløyste skred. Såg eit ca eit 3 skred når det losna.

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
3 - Store
Type: 
Tørre flakskred

Snødekke

100 cm snødybde

35 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: jostein@nve (*****)

i kommune: LUSTER

Faretegn

Stort snøfall

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Sander@ObsKorps (***)

i kommune: LUSTER

Vær

Snø

-2.9 grader

Snødekke

28 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Sander@ObsKorps (***)

i kommune: LUSTER

Vær

Snø

-3.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Rune (Ukjent)

i kommune: LUSTER

Vær

Snø

3.7 grader

Snødekke

Rapportert av: martin@obskorps (****)

i kommune: LUSTER

Vær

Snø

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.