Snøskredvarsel for Indre Sogn søndag 13.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fersk fokkssnø, f.eks. bak rygger, i søkk og i renneformasjoner. Lettest å luse ut skred der snødekket er tynt eller mykt.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes 10-25 cm nysnø over 500-600 moh fra natt til søndag til søndag middag. Lokalt lavere snøgrense, deretter nordlig kuling. Nysnø vil drive over i hellinger mot øst til sør, og legge seg på harde fokksnøflak, og enkelte steder skare. Faren for flakskred i fokksnøen er økende siste del av dagen, og det kan bli mulig for en skiløper å løse ut skred i bratt terreng. Det er sannsynligvis fortsatt vanskelig å løse ut skred i kantkornlag i det gamle snødekket, men vær oppmerksom der snødekket er tynt, spesielt høyt til fjells.
Snøoverflaten er generelt preget av sterk vind. Vindutsatte områder er avblåst eller har lite snø og skare. I løpet av uken har det kommet noe over 10 cm nysnø i fjellet. Sterk vind fra vest til nordvest har lagt det meste av denne snøen i harde flak i leheng mot sør til øst, dels oppå skare og dels på noe løsere snø. En del snø har også havnet i øvre del av skogbeltet. Det er fortsatt lite snø i regionen for årstiden. Etter nyttår har det et par ganger vært mildvær til 1200-1400 moh.
Mildværet har ikke klart å bryte ned kantkornlag under fokksnø høyt til fjells, og de ligger nå under skarelag. Svake lag av kantkorn kan påvirkes der snødekket er tynt og ved stor tilleggsbelastning, men mengden snø over svake lag gjør at de per dags dato ikke vurderes som skredproblem.
Det er ikke meldt om ferske skred siste 3 døgn.
Det siste døgnet har vinden minket en gpd del. Fredag kom det noen få cm nysnø lengst vest i regionen. Lørdag ytterligere noen få cm i et meste av regionen. -1 til -6 gader de kaldeste stedene natt til lørdag.
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra vest.
-12 °C til -5 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-11 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: siri@SVV (****)

i kommune: SOGNDAL

Snødekke

Rapportert av: KrLarsen (Ukjent)

i kommune: ÅRDAL

Snødekke

7 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: SNO-Liv (*)

i kommune: LUSTER

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Snødekke

50 cm snødybde

12 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Haakonschj (Ukjent)

i kommune: SOGNDAL

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Sørvendt testheng. Går enkelt til brudd av ein skiløper

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Sander@ObsKorps (***)

i kommune: SOGNDAL

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Spora på veg opp var nesten igjenføyka etter 10 min.

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Marina@NorskeRedningshunder (*)

i kommune: SOGNDAL

Vær

Ikke observert

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: martin@obskorps (****)

i kommune: LUSTER

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Ser tidvis kraftig snøfokk på Molden (fra skogsgrensen) og på fjelltoppene rundt Engjadalen.

Rapportert av: jostein@nve (*****)

i kommune: LUSTER

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Gustav@NVE (***)

i kommune: SOGNDAL

Snødekke

15 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: martin@obskorps (****)

i kommune: LUSTER

Snødekke

11 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.