Snøskredvarsel for Indre Sogn lørdag 12.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med nylig vindtransportert snø.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kuling fra vest til nordvest har gjort fokksnøflak som flere steder har lagt seg på glatt skare hardere og blitt mer definerte. Det samme gjelder fokksnøflak som har lagt seg på løsere snø. Gunstig temperatur har bidratt til stabilisering av vindtransportert snø, men det vil fremdeles være mulig for en enkelt skiløper å løse ut middels store skred i leområder der det har lagt seg opp mest snø. Størrelsen og tykkelsen på flakene vil variere innad i regionen. Vær også oppmerksom på leområder som ligger på tvers av vindretningen. Terrengfeller og mye oppstikkende terreng vil kunne øke konsekvensen av eventuelle skred. Det er sannsynligvis vanskelig å løse ut skred i kantkornlag i det gamle snødekket, men vær oppmerksom der snødekket er tynt, spesielt høyt til fjells.
Snøoverflaten er generelt preget av sterk vind. Vindutsatte områder er avblåst eller har lite snø og skare, mens det ligger mer snø i terrengformasjoner som samler snø. Mest i bratt terreng mot øst til sør, og i øvre del av skogbeltet. Tidlig i uken kom det ca 10 cm snø, og siste døgn noen cm i fjellet. Sterk vind fra vest til nordvest har lagt det meste av denne snøen i harde flak i leheng mot sør til øst, dels oppå skare og dels på noe løsere snø. Det er lite snø i regionen for årstiden.
Mildværet har ikke klart å bryte ned kantkornlag under fokksnø høyt til fjells og de ligger nå under skarelag. Svake lag av kantkorn kan påvirkes der snødekket er tynt og ved stor tilleggsbelastning, men mengden snø over svake lag gjør at de per dags dato ikke vurderes som skredproblem.
Str. 1 skred løst ut i fersk vindtransportert snø i ved Kambafjellet i Sogndalsdalen tirsdag.
Siste døgn vest til nordvest kuling, storm i høyfjellet. Torsdag varmegrader opp til ca. 1200 moh, men lommer med kuldegrader i skjermede dalstrøk en stor del,av dagen.
0 - 3 nedbør mm i døgnet.
Stiv kuling fra vest., endring til liten kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-10 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til fredag.
Delvis skyet.
Lavere temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra vest.
-12 °C til -5 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: martin@obskorps (****)

i kommune: LUSTER

Snødekke

1 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: martin@obskorps (****)

i kommune: SOGNDAL

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ikke så mye tilgjengelig for transport men kraftig vind spiser av overflaten

Skredfarevurdering

1 Liten

Vær

Ikke observert

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: martin@obskorps (****)

i kommune: SOGNDAL

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Som følge av nordvestlig vind

Snødekke

Rapportert av: martin@obskorps (****)

i kommune: SOGNDAL

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: martin@obskorps (****)

i kommune: SOGNDAL

Vær

Ikke observert

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Andreas@nve (*****)

i kommune: LUSTER

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: martin@obskorps (****)

i kommune: LUSTER

Vær

Snø

Snødekke

4 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: LÆRDAL

Vær

Regn

1.0 grader

Snødekke

Rapportert av: Salvesen@obskorps (***)

i kommune: LUSTER

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten

Vær

Snø

-5.0 grader

Stabilitetstest

Ikke gitt

Ikke gitt@0cmIkke spesifisert

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snødekke

60 cm snødybde

4 cm nysnø siste døgn

Snøprofil

Antall Lag: 8

Total dybde: 68,00 cm

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: marie@SVV (***)

i kommune: LUSTER

Snøprofil (2012)

99548

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.