Snøskredvarsel for Indre Sogn lørdag 12.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med nylig vindtransportert snø.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kuling fra vest til nordvest har gjort fokksnøflak som flere steder har lagt seg på glatt skare hardere og blitt mer definerte. Det samme gjelder fokksnøflak som har lagt seg på løsere snø. Gunstig temperatur har bidratt til stabilisering av vindtransportert snø, men det vil fremdeles være mulig for en enkelt skiløper å løse ut middels store skred i leområder der det har lagt seg opp mest snø. Størrelsen og tykkelsen på flakene vil variere innad i regionen. Vær også oppmerksom på leområder som ligger på tvers av vindretningen. Terrengfeller og mye oppstikkende terreng vil kunne øke konsekvensen av eventuelle skred. Det er sannsynligvis vanskelig å løse ut skred i kantkornlag i det gamle snødekket, men vær oppmerksom der snødekket er tynt, spesielt høyt til fjells.
Snøoverflaten er generelt preget av sterk vind. Vindutsatte områder er avblåst eller har lite snø og skare, mens det ligger mer snø i terrengformasjoner som samler snø. Mest i bratt terreng mot øst til sør, og i øvre del av skogbeltet. Tidlig i uken kom det ca 10 cm snø, og siste døgn noen cm i fjellet. Sterk vind fra vest til nordvest har lagt det meste av denne snøen i harde flak i leheng mot sør til øst, dels oppå skare og dels på noe løsere snø. Det er lite snø i regionen for årstiden.
Mildværet har ikke klart å bryte ned kantkornlag under fokksnø høyt til fjells og de ligger nå under skarelag. Svake lag av kantkorn kan påvirkes der snødekket er tynt og ved stor tilleggsbelastning, men mengden snø over svake lag gjør at de per dags dato ikke vurderes som skredproblem.
Str. 1 skred løst ut i fersk vindtransportert snø i ved Kambafjellet i Sogndalsdalen tirsdag.
Siste døgn vest til nordvest kuling, storm i høyfjellet. Torsdag varmegrader opp til ca. 1200 moh, men lommer med kuldegrader i skjermede dalstrøk en stor del,av dagen.
0 - 3 nedbør mm i døgnet.
Stiv kuling fra vest., endring til liten kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-10 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til fredag.
Delvis skyet.
Lavere temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra vest.
-12 °C til -5 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn (kartplassert).

Observasjoner siste 3 døgn

Indre Sogn / LUSTER

Snø

12.01.2019 kl. 23:19

238 moh

martin@obskorps (****)

Snødekke

1 cm nysnø Der er kommet 1 cm nysnø her på 240 moh i formiddag. Oppklaring i ettermiddag og nå behynte det å snø lett igjen

ObsID: 175334

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

11.01.2019 kl. 12:09

1221 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Avblåst på 1000 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra 900 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra toppen idag. Hardbanket
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra toppen idag. Hardbanket
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra toppen idag. Hardbanket

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV over 800 moh situasjonen her var at dette bare var lommer av innblåst med tynne flak, hvis vinden har jobbet anderledes ander steder vil det kanskje der være sansynlig med str. 2. man bør i alle fall være meget obs på leheng i høyden, men her var der så lite flak at det ikke var noe problem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV mellom 800 moh og 600 moh dagens mest potente problem, var mulig jeg skulle ha valgt vanskelig å løse ut. stabilisering vil gå raskt med nåværende temp.

Vær

Midels Nordligvind. Fra 700 moh. Fra 1000 moh kraftig. Tidvis utfordrande å gå på ski.

Snødekke

Snøgrense på 100 moh vanskelig og anslå nysnømengde, har regnet litt her i går og der er en tynn skare etter det opp til ca. 900. under den ca 5 cm lett fukktig(til 800moh)/ tør (over 800 moh) løs nysnø. Vinden tar godt ned i skogen helt ned til 700 moh, dette gjør at der i skogresen ligger flak over løsere lag med snø. falk 4f faste 2-25 cm tykke, men de virer ikke til være lett og løse ut, men gir en "seig" respons. Over skogen har kraftig vind herjet og det er hardbanket her i alle himmelretninger. der finnes enkelt lommer med innblåst snø og denne sklir lett på 7. jan. skare, men flak er ikke mer en et par cm tykker. alt i alt mye vær men lite skredfare.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ikke så mye tilgjengelig for transport men kraftig vind spiser av overflaten

Skredaktivitet

11. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

1 Liten basert på obstur fra rindaboten opp skitrekket til kamba og ned sørsiden. svert lite snø i høyden grunnet kraftig vind. middels interesant skikjøring for de fleste men fint tur være for de som trives i kraftig vind. her er skredprobleme begrenset av frafæret av flak i høyden og seighet i fokksnøen i overgang høyfjell skog, så lite skredfar i forhold til være som stod bra på i dag. fg. 1 forventer uterliger stabilisering med avtagende vind og tenker fg 1 er rett i morgen Varslet faregrad er for høy for høy i forhold til dette område, men mulig at vinden har jobber anderledes ander steder i regionen

ObsID: 175101

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

11.01.2019 kl. 11:17

960 moh

martin@obskorps (****)

Snødekke

Moderat snøfokk Moderate over 1000 moh. Fortsatt Models gode bindinger i fersk flak

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Som følge av nordvestlig vind

ObsID: 175087

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

11.01.2019 kl. 10:44

846 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps

Snødekke

Fra ca. 700 moh tidvislett snøfokk. Finner her enkelte leheng hvor vi har skare med 5 cm tør F fast snø med 10 cm 1F flak over. Moderate gode bindinger mellom lagene

ObsID: 175073

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

11.01.2019 kl. 10:01

596 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  martin@obskorps

Vær

-1 grad her og lett snø. 4 grader og yr ved fjorden.

ObsID: 175056

Indre Sogn / LUSTER

Snø

11.01.2019 kl. 09:50

194 moh

Andreas@nve (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Andreas@nve Kommentar:  Kraftig snøfokk på topoene

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 175053

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 19:14

418 moh

martin@obskorps (****)

Vær

Snø

Snødekke

4 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh Snør bra her nå. Ca 1 cm siste time. Tør snø nå, men virker til at det har vert milder tidlige i dag her da det er et fuktigt lag i nysnøen.

ObsID: 174998

Indre Sogn / LÆRDAL

Snø

10.01.2019 kl. 18:00

1124 moh

Siggen@obskorps (****)

Vær

Regn 1 °C 10 m/s fra V → 100% skyer Fønvind blåser inn fra vest. Pluss 1 på ca1150moh. Ingen snøfokk pga mildetempraturer.

Snødekke

Ikke snøfokk

ObsID: 174993

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 14:32

1069 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Tydelige kantkorn ved bakken på tynt snødekke.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små SØ, S, SV over 800 moh Vår ferdsel over fokksnøflak av varierende hardhet opp til 1069m gav inntrykk av gode bindinger i dag.

Vær

Snø -5 °C 5 m/s fra SV ↗ 90% skyer Vindøkning ca klokken 15:00. Lett snøfokk da vi gjorde vendereis.

Snøprofil

8 lagdelinger observert 11 temperaturpunkter observert

Stabilitetstest

Gjennomførte to stykk lille blokktest.

Snødekke

60 cm totalt Lett snøfokk 4 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødekket bærer fortsatt preg av mildværskaren selv om det har kommet noe snø siden dette nå. Fokksnøflak av svært varierende tykkelse i sørlig sektor. 4 cm med døgnfersk tørr nysnø på overflaten. Begynnende lett snøfokk fra SV når vi gjør vendereis klokken 15:00 fra 1069moh. Vi finner kantkorn ved bakken på tynt snødekke fra ca 973m.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

10. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabile forhold. Skredfaren per nå er knyttet til potensielt dårlige bindinger i fokksnøen i sørlig til sørøstlig sektor. Sørvestlige til kraftige nordvestlige vinder det neste døgnet vil flytte nysnø og forsterke fokksnøproblematikken. Forholdene ligger til rette for kantkornutvikling mellom skarelag ved kommende kuldeperiode. Varslet faregrad er for høy Vi sitter bare på info fra Jostedalsdelen av regionen og baserer vurderingen på to OBS turer denne uken.

ObsID: 174970

Indre Sogn / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 14:24

1069 moh

marie@SVV (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  marie@SVV
ObsID: 174979
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.