Snøskredvarsel for Indre Sogn søndag 09.12.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom der det er fersk fokksnø i terrenget. Skred kan få store konsekvenser for en skiløper pga oppstikkende stein.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varslet vind og nedbør kombinert med løssnø som ligger i fjellet fra før fører til at det dannes fokksnøflak i sør- og østvendte leområder og i forsenkninger i terrenget. Det vil være lett for en skiløper å løse ut skred i denne snøen. Det har vært vind fra ulike retninger de siste dagene, så det forventes å ligge eldre fokksnø i flere himmelretninger. Det gamle underliggende snødekket vurderes som stabilt.
Det har kommet litt nysnø de siste dagene. I høyfjellet er denne snøen mange plasser vindpåvirket og det har lagt seg opp fokksnøflak i leformasjoner. Over 1000-1200 moh ligger nysnøen på et hardt og stabilt smelteomvandlet snødekke fra oktober. Det er lite snø i forhold til det som er vanlig for denne årstiden. Stein og busker stikker opp gjennom snødekket.
4 - 6 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-8 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 9 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra nordvest.
-8 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: martin@svv (*****)

i kommune: LÆRDAL

Snødekke

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: SOGNDAL

Snødekke

19 cm snødybde

Vær

Snø

-1.0 grader

Rapportert av: Kristoffergh88 (Ukjent)

i kommune: BALESTRAND

Snødekke

50 cm snødybde

40 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: martin@obskorps (****)

i kommune: LUSTER

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

Faretegn

Ferske sprekker

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprekker litt opp rundt skia i små leheng fra ca. 800 moh

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær

Ikke nedbør

3.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
1 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Snøprofil (2012)

95731

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: martin@obskorps (****)

i kommune: LUSTER

Snødekke

40 cm snødybde

Faretegn

Ferske sprekker

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Litten tillegsbelastning. 18 cm 4f innelåst over løs nysnø. Så langt bare få heng og str 1.

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: SOGNDAL

Skredfarevurdering

1 Liten

Snødekke

50 cm snødybde

2 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær

Snø

-1.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: jostein@nve (*****)

i kommune: LUSTER

Snødekke

16 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke observert

0.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: LUSTER

Skredfarevurdering

1 Liten

Snødekke

43 cm snødybde

3 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær

Ikke nedbør

-2.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snøprofil (2012)

1100moh. Omtrent der jeg fant mest snø. Så litt ned i Øst siden av ryggen. -2 i lufta. Ikke gjort noen tester på snøen. Men inntrykket er at den har bundet seg bra.

95611

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: LUSTER

Snødekke

19 cm snødybde

3 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør

-1.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: SOGNDAL

Snødekke

7 cm snødybde

7 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør

1.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.