Snøskredvarsel for Indre Sogn fredag 18.05.2018

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Vær varsom i bratte solutsatte fjellsider der snøoverflaten blir våt og myk.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sol og varme temperaturer høyt til fjells varmer opp snøoverflaten på dagtid og kan gi våte løssnøskred i bratte fjellsider. Generelt drenerer snødekket vann godt. Vær oppmerksom på skavlbrudd og glideskred. Om natten vil lokal nattefrost gi skaredannelse. Generelt stabile forhold og et forutsigbart snødekke, som styres av solpåvirkning og temperatursvingninger gjennom døgnet.
Snøgrensen i regionen ligger på 700-1100 moh, høyest nær fjorden og i sør. Snødekket er for det meste smelteomvandlet etter mye sol og høye temperaturer den siste tiden. Høyt til fjells ligger det skarelag nede i snødekket. Det kan også være lagdelt snø i skyggesider, men utbredelsen er nok svært begrenset. Rygger og oppstikkende terrengformasjoner er mange steder snøfrie.
Nattefrost over ca 1000 moh natt til torsdag.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra øst.
-1 °C til 10 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost i høyfjellet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-1 °C til 8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost i høyfjellet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.