Snøskredvarsel for Indre Sogn onsdag 18.04.2018

3
Betydelig
Publisert:

Det finnes vedvarende svake lag i høyden. Sol og varme temperaturer høyt til fjells gir økt risiko for våte løssnø-og flakskred. Vær oppmerksom på skavlbrudd.

Våte flakskred

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

OPPDATERT 18.04.2018, 10:00: Det har siden tirsdag ettermiddag kommet mer nedbør enn forventet. Det har vært observert flere naturlig utløste våte skred i Sogndalsdalen. Disse har trolig gått pga opphoping av vann over skarelag i forbindelse med vedvarende svakt lag i snødekke. Det kan forventes flere skred utover dagen. Varmen kan ha myket opp fokksnøen såpass at det er lett å påvirke svake lag lenger ned i snødekket. Våte løssnøskred kan påvirke dypere svake lag i snødekket og løse ut større skred. Natt til onsdag vil det være overskyet, og snødekket forventes derfor ikke å fryse godt sammen gjennom natten, og det kan være vått i snøen også fra morgenen. Det kan ventes en del naturlig utløste våte løssnøskred og flakskred, også i andre himmelretninger enn sør, samt i mindre bratt sørvendt terreng. Faren for naturlig utløste glideskred øker når store deler av snødekket blir gjennomfuktet. Vær oppmerksom på skavler som kan knekke.
Varmen har påvirket snøoverflaten i alle himmelretninger, til fjelltopphøyde i alle solvendte formasjoner. Snølaget er her preget av fuktighet. Der hvor det har vært nattefrost har det dannet seg skare på toppen.
Vedvarende svake lag av kantkorn har stor utbredelse i fjellet på varierende dybde.
Onsdag morgen kom det inn observasjoner om mange naturlig utløste skred i Rindabotn i Sogndalsdalen. Det har gått mange naturlig utløste våte løssnøskred og flere naturlig utløste flakskred den siste tiden. Det er observert at skred i løssnøen har løst ut flakskred i Jostedalen lørdag.
Onsdag morgen kom det inn observasjoner på at det har kommet mer nedbør enn forventet. Mandag og tirsdag har det vært stort sett plussgrader på alle målestasjoner, bortsett fra noen målte kuldegrader på stasjonen ved Breheimsenteret i Jostedalen. Det er i helgen rapportert om drønn i snøen i nordøstvendt terreng i Jostedalen. Det er observert mye vann i snøen flere steder i regionen, og både i Balestrand og i Leirdalen er observert glidesprekker.
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
0 °C til 5 °C på 1400 moh.
Til topps om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Stille/svak vind fra nord., endring til frisk bris fra sør om ettermiddagen.
-3 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: SOGNDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte flakskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: jostein@nve (*****)

i kommune: LUSTER

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte løssnøskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: jostein@nve (*****)

i kommune: LUSTER

Faretegn

Ferske skred

Fleire glideskred

Faretegn

Ferske sprekker

Sprekkar utvida seg siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: LUSTER

Faretegn

Ferske skred

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Rapportert av: Knutegut (Ukjent)

i kommune: SOGNDAL

Fritekst

Vær

Ikke observert

Skredhendelse

3 - Middels

Vått flakskred

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Sander@ObsKorps (***)

i kommune: SOGNDAL

Snødekke

180 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte flakskred

Faretegn

Ferske skred

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fleire våte flakskred som har gått det siste døgnet. Opphoping av vatn over skarelag.

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Mye vann i snøen

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Når regnværet står på som verst, hopar det seg opp vatn i snødekket. Dette fører til at det har gått fleire naturlege våte flakskred og våte laussnøskred.

Skredproblem

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Skredproblem

Ubunden snø

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Andreas@nve (*****)

i kommune: SOGNDAL

Faretegn

Ferske sprekker

Sigesprekker i mindre bratt terreng

Rapportert av: Pål Kielland (Ukjent)

i kommune: SOGNDAL

Skredhendelse

4 - Store

Vått flakskred

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
4 - Store
Type: 
Våte flakskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Andreas@nve (*****)

i kommune: SOGNDAL

Faretegn

Ferske skred

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det har gått mange våte skred som har løsnet ned på juleskaren. Sikkert pga opphopning av vann over skarelag. S-Ø

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: SOGNDAL

Snødekke

Vær

Regn

5.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.