Snøskredvarsel for Indre Sogn torsdag 15.03.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i områder med ferske nysnøflak og fokksnø. Det finnes også svake lag som kan påvirkes av en skiløper.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Økende vind utover dagen torsdag vil gi pålagring av ferske fokksnølag i vestlige leheng. Det vil være mulig for en skiløper å løse ut skred i denne snøen, og forventa skredstr. vil være 2. Når solen står på kan det også gå små naturlig utløste skred i bratt sydvendt terreng. Under flak av fokksnø fra forrige uke ligger det et vedvarende svakt lag av kantkorn. Skred på dette laget vil være vanskeligere å løse ut, men eventuelle skred som løsner i dette laget vil kunne bli større.
Det er opp til 30 cm løs snø enkelte plasser i regionene. I Sogndalsdalen er det mye løs og ubunden snø, mens snødekket sør i regionen ble mer påvirket av vinden som var i helgen. Hvor vinden har tatt, finnes det nysnøflak. Under nysnøflakene ligger det lag av løsere snø. I bratte sydvendte områder har solen tatt og det er dannet solskare. I skjermede områder er det også observert store rimkrystaller i overflaten.
Fokksnøen ligger flere steder over svakere lag med løssnø, kantkorn eller rim. Det er tidligere observert drønn og skytende sprekker i fokksnøen, hovedsakelig rundt skoggrensen. Observasjoner fra Sogndalsdalen antyder at det kan ha dannet seg et kantkornlag inne i det tidligere smelteomvandlede snødekket.
Ingen skredaktivitet observert.
Det er observert vindtransportert snø og nysnøflak rundt Balestrand. Det er observert overflaterim flere plasser i regionen.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sørøst, endring til stiv kuling fra sørøst om kvelden
Temperatur
-15 °C til -7 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 200 moh om ettermiddagen
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Bris fra nordøst, endring til frisk bris fra sørøst om kvelden
Temperatur
-19 °C til -6 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 300 moh
Skydekke
Delvis skyet
Høyt skydekke.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Jens@SVV (*****)

i kommune: SOGNDAL

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Godt med vind og snøfokk i vindkulane sjølv her nede på Åberge. Blir nok flytta på ein del snø i natt. Lokalt kjem vind frå NØ

Bilde fra regobs

Rapportert av: hanes (Ukjent)

i kommune: BALESTRAND

Fritekst

Lasta Inn snø heile dagen. Foto tatt med tele frå Hermansverk

Bilde fra regobs

Rapportert av: paul@wyssen (***)

i kommune: LEIKANGER

Faretegn

Fersk vindtransportert snøSnø fyker langs snøoverflaten og blåser inn i vestvendte leheng. Grunnet sterk vind (vanskelig å stå oppreist på ryggen rett vest for Skarselvi) lastes en del snø i lehengene, selv om det ikke var så mye snø tilgjengelig for transport.

Vær

Ikke nedbør-10.0 grader

Snødekke

72 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: hanes (Ukjent)

i kommune: LEIKANGER

Vær

Ikke observert

Snødekke

Bilde fra regobs

Rapportert av: Sander@ObsKorps (***)

i kommune: SOGNDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observertGod sikt i dag.

Vær

Ikke nedbør-8.5 grader

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Stabilitetstest

GodECTN14@19cmQ3

Stabilitetstest

GodECTN21@30cmQ3

Snødekke

200 cm snødybde

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: ToreM@SVV (****)

i kommune: SOGNDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke nedbør-8.5 grader

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Stabilitetstest

GodECTN14@19cmQ3

Stabilitetstest

GodECTN21@30cmQ3

Snødekke

0 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Sander@ObsKorps (***)

i kommune: SOGNDAL

Vær

Ikke nedbør

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Sigbjørn (***)

i kommune: ÅRDAL

Bilde fra regobs

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: SOGNDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Ikke nedbør-2.0 grader

Snødekke

0 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs

Rapportert av: NjålØ (Ukjent)

i kommune: LUSTER

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

RimkrystallerLigg på bunden vindpakka snø på utsette punkt, elles på laus snø ca 10 cm.

Vær

Ikke nedbør

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Stabilitetstest

GodECTN23@20cmQ3

Snødekke

190 cm snødybde

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.