Snøskredvarsel for Indre Sogn torsdag 15.02.2018

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder og andre terrengformasjoner som har samlet nysnø- og fokksnøflak

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vindtransport vil danne ustabile fokksnøflak i leheng. Det vil være lett å løse ut skred i fokksnøflak som i mange heng ligger over et svakt lag av løsere snø. Skred som løsner kan bli middels store (str 3) i noen heng. Lokalt kan et nedføyket lag av overflaterim ligge under fokksnøen, det er usikkerhet knyttet til utbredelse og egenskaper til rimlaget. Nysnø kan ha bundet seg i myke flak også under skoggrensa. Vedvarende svake lag kan påvirkes der snødekket er tynt eller mykt.
Det er generelt mye snø i regionen. Over tregrensa er snøoverflaten mange steder vindpåvirket med fokksnø av ulik hardhet, men dette varierer. Stedvis er det også mye løs snø tilgjengelig for vindtransport. Under tregrensa ligger det fremdeles mye ubundet snø, men snødekket har vært fuktig opp til ca 500moh.
Det er tidligere observert kantkorn rundt skarelag nede i snødekket. Dette ligger dypt og er for tiden ikke aktivt. Det dannet seg et rimlag sist helg som kan være inntakt enkelte steder. Rimlaget ble funnet tirsdag men virker foreløpig ikke å være aktivt.
Onsdag ble det meldt om snøfokk fra tregrensa og kraftig snøfokk på toppene. Det hadde også gått et naturlig utløst flakskred str 2 i botnen under Blåfjellet i Sogndalsdalen.
Tirsdag rolig vær og et lite lag løs nysnø over store områder.
Nedbør
4 - 8 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra sør, endring til liten storm fra sør om kvelden
Temperatur
-10 °C til -4 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 300 moh om ettermiddagen
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
8 mm i døgnet, opp mot 14 mm i mest utsatt område
Vind
Liten storm fra sør, endring til liten kuling fra sørøst om kvelden
Temperatur
-11 °C til -5 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 100 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: BALESTRAND

Faretegn

Ferske skred

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Mye vann i snøenregn på snø

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: SOGNDAL

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sikten ble bedre nå. Men fortsatt bra med vind og transport i høyden.

Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: AURLAND

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: LUSTER

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snødekke

170 cm snødybde5 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø-2.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snøKraftig snøfokk

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: martin@obskorps (****)

i kommune: LUSTER

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Tørre flakskred

Snødekke

Rapportert av: jostein@nve (*****)

i kommune: LUSTER

Skredhendelse

4 - StoreTørt flakskred

Ulykke/hendelse

Trafikk hindret

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: LUSTER

Snødekke

4 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø-3.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: For kommunen. Beskrivelse: Snøfokk er på ca 500moh. Er snøfokk lengre ned i dalen også.

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: BALESTRAND

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Tørre flakskred

Bilde fra regobs

Rapportert av: Jens@SVV (****)

i kommune: BALESTRAND

Skredhendelse

4 - StoreTørt flakskred

Ulykke/hendelse

Trafikk hindret

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Jens@SVV (****)

i kommune: BALESTRAND

Skredhendelse

3 - MiddelsTørt flakskred

Ulykke/hendelse

Trafikk hindret

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.