Snøskredvarsel for Indre Sogn mandag 15.01.2018

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold i fjellet på grunn av uvær med svært kraftig vind som vil føre til ustabile fokksnøflak i leområder. Turer i høyfjellet anbefales ikke.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mye nedbør og kraftig vind vil legge opp nye flak av ustabil snø. Med vind fra S er nordvendte leområder spesielt utsatt, men vær obs på lokale forskjeller i vindretning og at fokksnø kan lastes sideveis inn i andre leområder. I ekstra skjermede formasjoner og i skogen kan nysnøen legge seg på lag av overflaterim. i høyfjellet kan den nye snøen også legge seg på glatt og hard snøoverflate fra tidligere i uken. Med såpass mye nedbør og vind vil sikten reduseres drastisk og det vil være vanskelig å navigere i terrenget. Vær ekstra obs på hvor du beveger deg i forhold til skredterrenget rundt deg. Pålagring av snø på veldefinerte skavler vil også øke risikoen for skavlbrudd i nordvendte leområder. Svake lag i snødekket er under utvikling, men er foreløpig ikke noe problem. Om du slumper til å høre drønn eller andre alarmtegn kan det være at utviklingen av svake lag har gått fortere enn antatt. Området rundt skoggrensen er mest utsatt her. Snøskredfaren vurderes til 3 – betydelig.
Snøoverflaten over skoggrensen er generelt preget av vind, og vind fra ulike retninger har lagt opp fokksnøflak av ulik mektighet. I skogen finnes det mange steder fremdeles løssnø som blir gradvis mer vindpakket desto lenger opp i fjellet man kommer. Snødekket fremstår som generelt stabilt og fokksnøen har generelt gode bindinger og binder seg godt til det gamle snødekket. I skoggrensen og i skogen er det fuktighet i snødekket. Her finnes skarelag i snødekket som fuktigheten avsettes rundt.
Enkelte steder, som på rygger der snødekket er tynt, er det observert velutviklede kantkorn, men er det er foreløpig et begrenset problem. I skogen er det observert lag av begynnende kantkorn rundt skarelag. De er ikke noe problem per nå, men kan bli det etter hvert som de får utvikle seg.
I løpet av uken, og senest på fredag, er det observert fire glideskred i Jostedalen. Solen har begynt å påvirke sydvendte sider, og i bratt, sydvendt terreng ruller det små snøballer.
Noen steder ble det fredag observert overflaterim, andre steder ble det fredag ikke observert rim. Natt til lørdag var det kaldt og klart og det er observert overflaterim enda flere steder.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Stiv kuling fra sør, endring til sterk kuling fra sør om kvelden
Temperatur
-14 °C til -5 °C på 1400 moh
Skydekke
Klarvær
Kan være et høyt tynt skydekke fra om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
16 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område
Vind
Storm fra sør
Temperatur
-11 °C til -4 °C på 1400 moh
Skydekke
Skyet
Snøgrensen øker litt om ettermiddagen, til 200 moh i vestlige områder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: SOGNDAL

Snødekke

0 cm snødybde5 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fersk nysnø blåser inn i leområder

Vær

Snø-5.0 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: AURLAND

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: SOGNDAL

Snødekke

0 cm snødybde2 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø-1.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Sander@ObsKorps (***)

i kommune: SOGNDAL

Snødekke

0 cm snødybde1 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Litt nedbør som snø og kraftig vind dei siste timane.

Vær

Snø-5.0 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: SOGNDAL

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør3.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: SOGNDAL

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør0.0 grader

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Rapportert av: Rune (Ukjent)

i kommune: LUSTER

Faretegn

RimkrystallerVelutviklet rim >1cm

Bilde fra regobs

Rapportert av: Jan Helge@SVV (****)

i kommune: SOGNDAL

Skredhendelse

3 - MiddelsTørt løssnøskred

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ferske sprekkerSprekker litt opp i fersk innblåst fokksnø.

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre løssnøskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Stianbruvoll (Ukjent)

i kommune: LUSTER

Snødekke

100 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ferske skredOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Noen løssnøskred i solvendte heng.

Vær

Ikke nedbør0 grader

Stabilitetstest

Ikke gittECTN10@10cmQ2

Stabilitetstest

GodCTM14@15cmQ1

Stabilitetstest

GodCTM10@15cmQ1

Rapportert av: Gustav@NVE (***)

i kommune: LUSTER

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ingen faretegn observertvi har vært en uke i området. fra dalbunn til ca 1000moh. bortsett fra rim i dalbunnen, ingen faretegn observert.

Vær

Ikke nedbør-2.0 grader

Skredfarevurdering

1 Liten

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Stabilitetstest

GodCTH21@15cmQ2

Stabilitetstest

GodCTM14@12cmQ2

Stabilitetstest

GodECTN14@13cmQ2

Stabilitetstest

GodECTN5@11cmQ3

Stabilitetstest

GodECTN7@9cmQ2

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.