Snøskredvarsel for Indre Sogn søndag 14.01.2018

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø - fokksnøen kan ligge på nedføyket overflaterim. Ellers generelt stabilt og hardt snødekke.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket fremstår som generelt stabilt. Lite ny nedbør og lite tilgjengelig nysnø over skoggrensen, vil føre til at vinden kan herje uten at det vil legges opp nye flak av fokksnø. Om vinden får tak i løssnøen i skogen kan det dannes flak av fokksnø i og under skoggrensen. I skjermete formasjoner kan den nye fokksnøen legge seg på lag av overflaterim. I vindutsatte områder vil overflaterimet blåse bort. Svake lag i snødekket er under utvikling, men er foreløpig ikke noe problem. Om du slumper til å høre drønn eller andre alarmtegn kan det være at utviklingen av svake lag har gått fortere enn antatt. Området rundt skoggrensen er mest utsatt også her. Snøskredfaren vurderes til 2- moderat der det legges opp nye flak av fokksnø.
Snøoverflaten over skoggrensen er generelt preget av vind, og vind fra ulike retninger har lagt opp fokksnøflak av ulik mektighet. I skogen finnes det mange steder fremdeles løssnø som blir gradvis mer vindpakket desto lenger opp i fjellet man kommer. Snødekket fremstår som generelt stabilt og fokksnøen har generelt gode bindinger og binder seg godt til det gamle snødekket. I skoggrensen og i skogen er det fuktighet i snødekket. Her finnes skarelag i snødekket som fuktigheten avsettes rundt.
Enkelte steder, som på rygger der snødekket er tynt, er det observert velutviklede kantkorn, men er det er foreløpig et begrenset problem. I skogen er det observert lag av begynnende kantkorn rundt skarelag. De er ikke noe problem per nå, men kan bli det etter hvert som de får utvikle seg.
I løpet av uken, og senest på fredag, er det observert fire glideskred i Jostedalen.
Noen steder ble det fredag observert overflaterim, andre steder ble det fredag ikke observert rim. Natt til lørdag var det kaldt og klart og det er observert overflaterim enda flere steder.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra sørøst
Temperatur
-15 °C til -3 °C på 1400 moh
Skydekke
Klarvær

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Stiv kuling fra sør, endring til sterk kuling fra sør om kvelden
Temperatur
-14 °C til -5 °C på 1400 moh
Skydekke
Klarvær
Kan være et høyt tynt skydekke fra om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: SOGNDAL

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør0.0 grader

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Rapportert av: Rune (Ukjent)

i kommune: LUSTER

Faretegn

RimkrystallerVelutviklet rim >1cm

Bilde fra regobs

Rapportert av: Jan Helge@SVV (****)

i kommune: SOGNDAL

Skredhendelse

3 - MiddelsTørt løssnøskred

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ferske sprekkerSprekker litt opp i fersk innblåst fokksnø.

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre løssnøskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Stianbruvoll (Ukjent)

i kommune: LUSTER

Snødekke

100 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ferske skredOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Noen løssnøskred i solvendte heng.

Vær

Ikke nedbør0 grader

Stabilitetstest

Ikke gittECTN10@10cmQ2

Stabilitetstest

GodCTM14@15cmQ1

Stabilitetstest

GodCTM10@15cmQ1

Rapportert av: Gustav@NVE (***)

i kommune: LUSTER

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ingen faretegn observertvi har vært en uke i området. fra dalbunn til ca 1000moh. bortsett fra rim i dalbunnen, ingen faretegn observert.

Vær

Ikke nedbør-2.0 grader

Skredfarevurdering

1 Liten

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Stabilitetstest

GodCTH21@15cmQ2

Stabilitetstest

GodCTM14@12cmQ2

Stabilitetstest

GodECTN14@13cmQ2

Stabilitetstest

GodECTN5@11cmQ3

Stabilitetstest

GodECTN7@9cmQ2

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Markus@NVE (*****)

i kommune: LUSTER

Vær

Ikke nedbør-12.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: jostein@nve (*****)

i kommune: LUSTER

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Glideskred

Bilde fra regobs

Rapportert av: Sander@ObsKorps (***)

i kommune: SOGNDAL

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør0 grader

Skredfarevurdering

1 Liten

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: LukeTheNuke (Ukjent)

i kommune: LUSTER

Faretegn

RimkrystallerOmråde: På dette stedet. Beskrivelse: Begynnelsesfasen av danning av overflaterim

Vær

Ikke nedbør-4.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: martin@obskorps (****)

i kommune: LUSTER

Skredfarevurdering

1 Liten

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.