Snøskredvarsel for Indre Sogn mandag 22.05.2017

1
Liten
Publisert:

Stort sett stabile forhold. Vær forsiktig i områder med våt snø og hold avstand til bratte fjellsider med glidesprekker og utløp for våte skred.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Flakskred
2 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Rolige værforhold vil være gunstig for stabiliseringen av snødekket. Soloppvarming og varme temperaturer kan gjøre at bindinger nede i snødekket svekkes av smeltevann. Vær oppmerksom på våte løssnøskred og skavlbrudd i bratte fjellsider. Sprekker på sva eller på fjellsider av lyng og gress, er tegn på at snødekket siger og glideskred kan forekomme innen de neste dagene. Nattefrost i høyfjellet vil danne skare og virke stabiliserende på snødekket. Skredfaren vurderes til 1-liten.
Siste uka har det vært varmt vær og nedbør som regn til fjelltopphøyde. Dette har ført til våt snøoverflate og en nedsmelting av ulike lag i snødekket høyt til fjells. I nordsider i høyfjellet kan det fortsatt finnes lagdelt snø med rester av kantkorn i forbindelse med skarelag, men disse regnes nå som mindre aktive etter flere dager med mildvær, regn og nedsmelting til topps. Observasjon fra Sogndalsdalen lørdag melder om mye vann i snødekket. Fredag meldte observasjon fra Mørkdalen sørøst i regionen om førefall høyt til fjells. Siste døgn frem til søndag morgen er det målt 3-6 mm regn i regionen. Det har ikke vært frost i regionen siste døgnet.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.