Snøskredvarsel for Indre Sogn søndag 21.05.2017

Velg dato

1
Liten
Publisert:

Stort sett stabile forhold. Vær forsiktig i områder med våt snø og hold avstand til bratte fjellsider med glidesprekker og utløp for våte skred.

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Flakskred
2 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Etter tidligere sykluser med regn og varme høyt til fjells, er det ventet at snødekket vil drenere godt og tåle ny runde med regn og milde temperaturer. Vær oppmerksom på våte løssnøskred og skavlbrudd i bratte fjellsider. Sprekker på sva eller på fjellsider av lyng og gress, er tegn på at snødekket siger og glideskred kan forekomme innen de neste dagene. Skredfaren vurderes til 1-liten.
Siste uka har det vært varmt vær og nedbør som regn til fjelltopphøyde. Dette har ført til våt snøoverflate og en nedsmelting av ulike lag i snødekket høyt til fjells. I nordsider i høyfjellet kan det fortsatt finnes lagdelt snø med rester av kantkorn i forbindelse med skarelag, men disse regnes nå som mindre aktive etter flere dager med mildvær, regn og nedsmelting til topps. Observasjon fra Sogndalsdalen lørdag melder om mye vann i snødekket. Fredag meldte observasjon fra Mørkdalen sørøst i regionen om førefall høyt til fjells. Siste døgn frem til lørdag morgen kom det ubetydelig med nedbør i regionen. Det har ikke vært frost i regionen siste døgnet.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.