Snøskredvarsel for Indre Sogn søndag 23.04.2017

2
Moderat
Publisert:

Komplekse forhold med svake lag. Vær spesielt forsiktig i leområder der et svakt lag av kantkornet snø kan ligge under fokksnøen.

Skredfarevurdering

Det finnes vedvarende svake lag av kantkornet snø relativt høyt i snødekket. Kantkornlagene kan påvirkes ved liten tilleggsbelastning, særlig der snødekket er tynt og/eller mykt. Fjernutløsning er mulig der dette laget er tilstede. Merk at utbredelsen er usikker, drønn i snødekket er et faretegn som må tas på alvor. Kraftig vind fra NV og noe nysnø vil fortsette å gi pålagring av små ferske fokksnøflak i leområder mot øst. Fokksnøen vil mange steder ligge over et svakt lag av løs nysnø. Siste dagers fokksnø trenger også noe tid på å stabilisere seg, og kan lokalt løsne ved vekten av en skiløper. Dersom solen kommer frem vil det kunne svekke bindingene fokksnø i bratte leheng. Det skal generelt mye til for å påvirke svake lag dypere i snødekket. Faregraden vurderes til 2-betydelig.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Kraftig vind og nysnø har lagt opp ferske fokksnøflak i leområder i Ø-SØ vendte leheng. Eldre fokksnø fremstår som relativt stabil. Det er de siste dagene meldt om vedvarende svake lag høyt i snødekket. Et lag over det gamle snødekket, og et annet over et tynt skarelag i nyere snø. Utbredelsen er usikker. I høyfjellet finnes det rester av vedvarende svake lag dypere i snødekket, men disse er dekket av bærende skare og foreløpig ikke et problem. Lørdag formiddag er det minusgrader, kuling fra NV i fjellet og enkelte snøbyger. Opptil 10 cm nysnø siste døgn.
Fra lørdag ettermiddag ventes NV periodevis liten kuling i fjellet. Enkelte sludd- og snøbyger. 2-5 mm nedbør. Søndag ventes V-NV periodevis liten kuling i fjellet, om ettermiddagen minking til skiftende bris. Enkelte sludd- og snøbyger, 2-5 mm nedbør. Perioder med sol. Plussgrader opp til 300-500 moh midt på dagen.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: LUSTER

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: LUSTER

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Vær

Snø -2.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse: Helt ned til 600moh.

Snødekke

0 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: birgitrustad (****)

i kommune: LUSTER

Faretegn

Ikke gitt Område: På dette stedet. Beskrivelse: NØ vendt leheng. Bratt nok over til å skli ut, men ingenting skjedde.

Snødekke

0 cm snødybde 5 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: vegardve@nortind (***)

i kommune: SOGNDAL

Fritekst

Sikt i laussnøen 20 cm Vedvare svaktlag under skaren 65 cm

Rapportert av: vegardve@nortind (***)

i kommune: SOGNDAL

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snødekke

2 cm snødybde 20 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: vegardve@nortind (***)

i kommune: SOGNDAL

Vær

Ikke nedbør 0.0 grader

Snødekke

1 cm snødybde 1 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: jostein@nve (*****)

i kommune: LUSTER

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke nedbør 0 grader

Faretegn

Drønn i snøen I område med fersk innblåst snø. Svært små drønn

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Snødekke

0 cm snødybde 1 cm nysnø siste døgn

Skredaktivitet

Ett (1) Ikke gitt Ikke gitt

Rapportert av: birgitrustad (****)

i kommune: LUSTER

Vær

Ikke observert 0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Stabilitetstest

Middels ECTP26@40cmQ1

Snødekke

0 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Skredaktivitet

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: LUSTER

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: Maria Leganger (Ukjent)

i kommune: SOGNDAL

Vær

Snø 0 grader

Stabilitetstest

Dårlig CTV@20cmQ1