Snøskredvarsel for Indre Sogn søndag 23.04.2017

2
Moderat
Publisert:

Komplekse forhold med svake lag. Vær spesielt forsiktig i leområder der et svakt lag av kantkornet snø kan ligge under fokksnøen.

Skredfarevurdering

Det finnes vedvarende svake lag av kantkornet snø relativt høyt i snødekket. Kantkornlagene kan påvirkes ved liten tilleggsbelastning, særlig der snødekket er tynt og/eller mykt. Fjernutløsning er mulig der dette laget er tilstede. Merk at utbredelsen er usikker, drønn i snødekket er et faretegn som må tas på alvor. Kraftig vind fra NV og noe nysnø vil fortsette å gi pålagring av små ferske fokksnøflak i leområder mot øst. Fokksnøen vil mange steder ligge over et svakt lag av løs nysnø. Siste dagers fokksnø trenger også noe tid på å stabilisere seg, og kan lokalt løsne ved vekten av en skiløper. Dersom solen kommer frem vil det kunne svekke bindingene fokksnø i bratte leheng. Det skal generelt mye til for å påvirke svake lag dypere i snødekket. Faregraden vurderes til 2-betydelig.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Kraftig vind og nysnø har lagt opp ferske fokksnøflak i leområder i Ø-SØ vendte leheng. Eldre fokksnø fremstår som relativt stabil. Det er de siste dagene meldt om vedvarende svake lag høyt i snødekket. Et lag over det gamle snødekket, og et annet over et tynt skarelag i nyere snø. Utbredelsen er usikker. I høyfjellet finnes det rester av vedvarende svake lag dypere i snødekket, men disse er dekket av bærende skare og foreløpig ikke et problem. Lørdag formiddag er det minusgrader, kuling fra NV i fjellet og enkelte snøbyger. Opptil 10 cm nysnø siste døgn.
Fra lørdag ettermiddag ventes NV periodevis liten kuling i fjellet. Enkelte sludd- og snøbyger. 2-5 mm nedbør. Søndag ventes V-NV periodevis liten kuling i fjellet, om ettermiddagen minking til skiftende bris. Enkelte sludd- og snøbyger, 2-5 mm nedbør. Perioder med sol. Plussgrader opp til 300-500 moh midt på dagen.
Moderat
2

Fra søndag ettermiddag ventes V-NV minking til skiftende bris. Enkelte sludd- og snøbyger, 0-3 mm nedbør. Perioder med sol. Plussgrader opp til 300-500 moh midt på dagen. Mandag ventes NØ-Ø periodevis frisk bris i fjellet. Litt snø. 2-10 mm nedbør, mest i sør.

Det finnes vedvarende svake lag av kantkornet snø relativt høyt i snødekket. Stedvis kan laget påvirkes av liten tilleggsbelastning. Merk at utbredelsen er usikker, og drønn i snødekket er et faretegn som må tas på alvor. Det er lettest å løse ut skred på svake lag der snødekket er tynt og/eller mykt. Vind fra NV og nysnø har gitt fokksnøflak i leområder mot øst. Fokksnøen ligger over svake lag av løsere snø, men stabiliseres gradvis. Nysnø og vind kan gi små ferske fokksnøflak, nå i SV-V-vendte leområder. Dersom solen kommer frem vil det kunne svekke bindingene fokksnø i bratte leheng, og øke faren for naturlig utløste skred. Det skal generelt mye til for å påvirke svake lag dypere i snødekket. Skredfaren vurderes til 2-moderat.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.