Snøskredvarsel for Indre Sogn lørdag 22.04.2017

3
Betydelig
Publisert:

Komplekse forhold med svake lag. Vær spesielt forsiktig i leområder der et svakt lag av kantkornet snø kan ligge under fokksnøen.

Skredfarevurdering

Det finnes vedvarende svake lag av kantkornet snø relativt høyt i snødekket. Kantkornlagene kan påvirkes ved liten tilleggsbelastning, særlig der snødekket er tynt og/eller mykt. Kraftig vind fra NV og noe nysnø vil fortsette å gi pålagring av små ferske fokksnøflak i leområder mot øst. Fokksnøen vil mange steder ligge over et svakt lag av løs nynsø. Fokksnøen trenger noe tid på å stabilisere seg, og vekten av en skiløper er stedvis nok til å løse ut skred. Dersom solen kommer frem vil det kunne svekke bindingene i nylig innblåst fokksnø i bratte leheng. Det skal generelt mye til for å påvirke svake lag dypere i snødekket. Faregraden vurderes til 3-betydelig.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Kraftig vind fra V og NV, nedbør og løssnø i terrenget har bygget opp ferske fokksnøflak i leområder i fjellet. Eldre fokksnø fremstår som relativt stabil. Det ble onsdag rapportert om vedvarende svake lag høyt i snødekket. Et lag lå over det gamle snødekket, og et annet over et tynt skarelag i nyere snø. Det tynne skarelaget og tilknyttet kantkornlag ble funnet opp til ca 1100 moh. I høyfjellet finnes det også rester av vedvarende svake lag, men disse er dekket av bærende skare og ikke noe problem per nå. Fredag formiddag er det minusgrader, kuling fra NV i fjellet og snøbyger. Observatører melder om 20 cm nysnø i Sogndalsdalen, og fuktig snø opp til ca 900 moh.
Fra fredag ettermiddag ventes NV opptil stiv kuling i fjellet. Sludd- og snøbyger. 3-6 mm nedbør. Lørdag ventes NV periodevis sterk kuling, om ettermiddagen minking til liten kuling. Enkelte sludd- og snøbyger. 2-5 mm nedbør.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: jostein@nve (*****)

i kommune: LUSTER

Faretegn

Drønn i snøen I område med fersk innblåst snø. Svært små drønn

Vær

Ikke nedbør 0 grader

Snødekke

0 cm snødybde 1 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Ett (1) Ikke gitt Ikke gitt

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Rapportert av: birgitrustad (****)

i kommune: LUSTER

Stabilitetstest

Middels ECTP26@40cmQ1

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

Ikke observert 0 grader

Snødekke

0 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Skredaktivitet

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: LUSTER

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: Maria Leganger (Ukjent)

i kommune: SOGNDAL

Stabilitetstest

Dårlig CTV@20cmQ1

Vær

Snø 0 grader

Rapportert av: Stein@nortind (****)

i kommune: SOGNDAL

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Kantkorn over 1100 m

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: LUSTER

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Snøfokk i høyden og på rygger. Skjerma formasjoner er mindre vind.

Faretegn

Drønn i snøen Super lite drønn. Ingen sånn massive lyder det kan være noen ganger, bare et lite et, hvis du skjønner?

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Ubunden snø

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: LUSTER

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Begynner å spreke rundt ski. Bygevær, gløtt av sol , så snø/ hagel byge.

Vær

Hagl 0 grader

Rapportert av: vegardve@nortind (***)

i kommune: SOGNDAL

Snødekke

0 cm snødybde 20 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: vegardve@nortind (***)

i kommune: SOGNDAL

Vær

Snø 0.0 grader

Rapportert av: martin@obskorps (****)

i kommune: LUSTER

Vær

Sludd 2.0 grader