Snøskredvarsel for Indre Sogn lørdag 22.04.2017

Velg dato

3
Betydelig
Publisert:

Komplekse forhold med svake lag. Vær spesielt forsiktig i leområder der et svakt lag av kantkornet snø kan ligge under fokksnøen.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det finnes vedvarende svake lag av kantkornet snø relativt høyt i snødekket. Kantkornlagene kan påvirkes ved liten tilleggsbelastning, særlig der snødekket er tynt og/eller mykt. Kraftig vind fra NV og noe nysnø vil fortsette å gi pålagring av små ferske fokksnøflak i leområder mot øst. Fokksnøen vil mange steder ligge over et svakt lag av løs nynsø. Fokksnøen trenger noe tid på å stabilisere seg, og vekten av en skiløper er stedvis nok til å løse ut skred. Dersom solen kommer frem vil det kunne svekke bindingene i nylig innblåst fokksnø i bratte leheng. Det skal generelt mye til for å påvirke svake lag dypere i snødekket. Faregraden vurderes til 3-betydelig.
Kraftig vind fra V og NV, nedbør og løssnø i terrenget har bygget opp ferske fokksnøflak i leområder i fjellet. Eldre fokksnø fremstår som relativt stabil. Det ble onsdag rapportert om vedvarende svake lag høyt i snødekket. Et lag lå over det gamle snødekket, og et annet over et tynt skarelag i nyere snø. Det tynne skarelaget og tilknyttet kantkornlag ble funnet opp til ca 1100 moh. I høyfjellet finnes det også rester av vedvarende svake lag, men disse er dekket av bærende skare og ikke noe problem per nå. Fredag formiddag er det minusgrader, kuling fra NV i fjellet og snøbyger. Observatører melder om 20 cm nysnø i Sogndalsdalen, og fuktig snø opp til ca 900 moh.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: jostein@nve (*****)

i kommune: LUSTER

Faretegn

Drønn i snøenI område med fersk innblåst snø. Svært små drønn

Vær

Ikke nedbør0 grader

Snødekke

0 cm snødybde1 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: birgitrustad (****)

i kommune: LUSTER

Stabilitetstest

MiddelsECTP26@40cmQ1

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

Ikke observert0 grader

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredaktivitet

Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: LUSTER

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: Maria Leganger (Ukjent)

i kommune: SOGNDAL

Stabilitetstest

DårligCTV@20cmQ1

Vær

Snø0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Stein@nortind (****)

i kommune: SOGNDAL

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser)Kantkorn over 1100 m

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Bilde fra regobs

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: LUSTER

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Snøfokk i høyden og på rygger. Skjerma formasjoner er mindre vind.

Faretegn

Drønn i snøenSuper lite drønn. Ingen sånn massive lyder det kan være noen ganger, bare et lite et, hvis du skjønner?

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Ubunden snø

Bilde fra regobs

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: LUSTER

Faretegn

Ferske sprekkerOmråde: På dette stedet. Beskrivelse: Begynner å spreke rundt ski. Bygevær, gløtt av sol , så snø/ hagel byge.

Vær

Hagl0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: vegardve@nortind (***)

i kommune: SOGNDAL

Snødekke

0 cm snødybde20 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: vegardve@nortind (***)

i kommune: SOGNDAL

Vær

Snø0.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: martin@obskorps (****)

i kommune: LUSTER

Vær

Sludd2.0 grader

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.