Snøskredvarsel for Indre Sogn lørdag 22.04.2017

3
Betydelig
Publisert:

Komplekse forhold med svake lag. Vær spesielt forsiktig i leområder der et svakt lag av kantkornet snø kan ligge under fokksnøen.

Skredfarevurdering

Det finnes vedvarende svake lag av kantkornet snø relativt høyt i snødekket. Kantkornlagene kan påvirkes ved liten tilleggsbelastning, særlig der snødekket er tynt og/eller mykt. Kraftig vind fra NV og noe nysnø vil fortsette å gi pålagring av små ferske fokksnøflak i leområder mot øst. Fokksnøen vil mange steder ligge over et svakt lag av løs nynsø. Fokksnøen trenger noe tid på å stabilisere seg, og vekten av en skiløper er stedvis nok til å løse ut skred. Dersom solen kommer frem vil det kunne svekke bindingene i nylig innblåst fokksnø i bratte leheng. Det skal generelt mye til for å påvirke svake lag dypere i snødekket. Faregraden vurderes til 3-betydelig.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Kraftig vind fra V og NV, nedbør og løssnø i terrenget har bygget opp ferske fokksnøflak i leområder i fjellet. Eldre fokksnø fremstår som relativt stabil. Det ble onsdag rapportert om vedvarende svake lag høyt i snødekket. Et lag lå over det gamle snødekket, og et annet over et tynt skarelag i nyere snø. Det tynne skarelaget og tilknyttet kantkornlag ble funnet opp til ca 1100 moh. I høyfjellet finnes det også rester av vedvarende svake lag, men disse er dekket av bærende skare og ikke noe problem per nå. Fredag formiddag er det minusgrader, kuling fra NV i fjellet og snøbyger. Observatører melder om 20 cm nysnø i Sogndalsdalen, og fuktig snø opp til ca 900 moh.
Fra fredag ettermiddag ventes NV opptil stiv kuling i fjellet. Sludd- og snøbyger. 3-6 mm nedbør. Lørdag ventes NV periodevis sterk kuling, om ettermiddagen minking til liten kuling. Enkelte sludd- og snøbyger. 2-5 mm nedbør.
Moderat
2

Fra lørdag ettermiddag ventes NV periodevis liten kuling i fjellet. Enkelte sludd- og snøbyger. 2-5 mm nedbør. Søndag ventes V-NV periodevis liten kuling i fjellet, om ettermiddagen minking til skiftende bris. Enkelte sludd- og snøbyger, 2-5 mm nedbør. Perioder med sol. Plussgrader opp til 300-500 moh midt på dagen.

Det finnes vedvarende svake lag av kantkornet snø relativt høyt i snødekket. Kantkornlagene kan påvirkes ved liten tilleggsbelastning, særlig der snødekket er tynt og/eller mykt. Fjernutløsning er mulig der dette laget er tilstede. Merk at utbredelsen er usikker, drønn i snødekket er et faretegn som må tas på alvor. Kraftig vind fra NV og noe nysnø vil fortsette å gi pålagring av små ferske fokksnøflak i leområder mot øst. Fokksnøen vil mange steder ligge over et svakt lag av løs nysnø. Siste dagers fokksnø trenger også noe tid på å stabilisere seg, og kan lokalt løsne ved vekten av en skiløper. Dersom solen kommer frem vil det kunne svekke bindingene fokksnø i bratte leheng. Det skal generelt mye til for å påvirke svake lag dypere i snødekket. Faregraden vurderes til 2-betydelig.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.