Snøskredvarsel for Indre Sogn torsdag 23.03.2017

2
Moderat
Publisert:

Skred i fersk fokksnø kan løses ut av enkelt skiløper. Dypt nede i snødekket finnes det også vedvarende svake lag som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Skredfarevurdering

Fokksnøen fra tidligere i uken har nok stabilisert seg mange steder, så i den gamle fokksnøen kreves det større tilleggsbelastning for å løse ut skred. En ny runde med vind og nedbør gjør at det vil bygge seg opp nye ustabile flak av fokksnø i østvendte leområder og en enkelt skiløper kan løse ut skred i den nyeste fokksnøen. Kantkornlaget har nå trolig fått så mye fokksnø over seg at de er vanskelig å påvirke. De kan lettest påvirkes der det er mindre overliggende fokksnø og der snødekket generelt er tynt. Vær oppmerksom på drønn i snødekket, et tydelig tegn på at svake lag påvirkes. MEN, selvom du ikke får drønn i snøen betyr ikke det at det er trygt! Med kaldere vær ventes det at aktiviteten av naturlige utløste våte løssnøskred avtar. Faregraden vurderes til 2 - moderat.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Dypt vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Hold god avstand til hverandre og til løsneområdene. Fjernutløsning er mulig. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning. Når det svake laget ligger dypt i snødekket eller det overliggende laget er hardt, trengs det som regel stor tilleggsbelastning for å påvirke dette. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket.
Natt til mandag kom det ca 20 cm snø i regionen. Tirsdag var det lett snøfokk i tregrensen, kraftigere snøfokk og nedsatt sikt i høyden. I leområder, hovedsakelig mot NØ og Ø kan det stedvis ha lagt seg opp 1 meter med ny, myk fokksnø. Selv i skogen har snøen dannet myke flak, men gunstige temperaturer gjør at fokksnøen stabiliseres fort. Under flere lag av gammel og ny fokksnø finnes det skarelag med kantkorn rundt. Stabilitetstester viser at det skal generelt stor tilleggsbelastning til for å påvirke vedvarende svake lag av kantkornet snø, men lag av nedføyket nysnø kan løsne ved liten tilleggsbelastning. Mot bakken er det et hardt og smelteomvandlet lag som regnes som stabilt. Opp mot 900 moh har snødekket vært påvirket av varme og svake lag er for det meste nøytralisert. Med stigende temperaturer mandag og tirsdag er det observert både naturlige utløste løssnøskred av ulik størrelse og naturlig utløste glideskred. Onsdag formiddag er det -2 grader og relativt rolig vind V ved Frudalen, 521 moh.
Fra onsdag ettermiddag ventes V-NV frisk bris i fjellet. Enklete sludd- og snøbyger. 2-5 mm nedbør. Litt synkende temperatur. Torsdag ventes V periodevis liten kuling i fjellet. Noen sludd- og snøbyger. 5-10 mm nedbør.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: jostein@nve (*****)

i kommune: LUSTER

Faretegn

Ferske skred

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Glidesprekk har utvida seg noko sidan i går og det har gått eit lite Glideskred

Rapportert av: Marina (*)

i kommune: SOGNDAL

Snødekke

0 cm snødybde 15 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke observert 0 grader

Rapportert av: jostein@nve (*****)

i kommune: LUSTER

Skredaktivitet

Noen (2-5) 3 - Middels Tørre flakskred

Rapportert av: jostein@nve (*****)

i kommune: LUSTER

Snødekke

0 cm snødybde 2 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke observert -2.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet

Stabilitetstest

Ikke gitt ECTX@0cmIkke spesifisert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: Abildgaard (Ukjent)

i kommune: LUSTER

Vær

Ikke nedbør 4.8 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Rapportert av: jostein@nve (*****)

i kommune: LUSTER

Skredaktivitet

Flere (6-10) 4 - Store Våte løssnøskred

Rapportert av: jostein@nve (*****)

i kommune: LUSTER

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fersk glidesprekk

Rapportert av: Philip (Ukjent)

i kommune: SOGNDAL

Vær

Ikke nedbør -3.5 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Ferske sprekker

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Stabilitetstest

God ECTX@0cmIkke spesifisert

Rapportert av: jostein@nve (*****)

i kommune: LUSTER

Snødekke

0 cm snødybde 15 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør -2.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Ubunden snø

Skredaktivitet

Noen (2-5) 1 - Harmløst (sluff) Tørre flakskred

Skredaktivitet

Noen (2-5) 2 - Små Glideskred

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: Philip (Ukjent)

i kommune: SOGNDAL

Vær

Ikke observert 3.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Faretegn

Ferske sprekker

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen