Snøskredvarsel for Indre Sogn torsdag 23.03.2017

2
Moderat
Publisert:

Skred i fersk fokksnø kan løses ut av enkelt skiløper. Dypt nede i snødekket finnes det også vedvarende svake lag som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Dypt vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre og til løsneområdene. Fjernutløsning er mulig. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning. Når det svake laget ligger dypt i snødekket eller det overliggende laget er hardt, trengs det som regel stor tilleggsbelastning for å påvirke dette. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøen fra tidligere i uken har nok stabilisert seg mange steder, så i den gamle fokksnøen kreves det større tilleggsbelastning for å løse ut skred. En ny runde med vind og nedbør gjør at det vil bygge seg opp nye ustabile flak av fokksnø i østvendte leområder og en enkelt skiløper kan løse ut skred i den nyeste fokksnøen. Kantkornlaget har nå trolig fått så mye fokksnø over seg at de er vanskelig å påvirke. De kan lettest påvirkes der det er mindre overliggende fokksnø og der snødekket generelt er tynt. Vær oppmerksom på drønn i snødekket, et tydelig tegn på at svake lag påvirkes. MEN, selvom du ikke får drønn i snøen betyr ikke det at det er trygt! Med kaldere vær ventes det at aktiviteten av naturlige utløste våte løssnøskred avtar. Faregraden vurderes til 2 - moderat.
Natt til mandag kom det ca 20 cm snø i regionen. Tirsdag var det lett snøfokk i tregrensen, kraftigere snøfokk og nedsatt sikt i høyden. I leområder, hovedsakelig mot NØ og Ø kan det stedvis ha lagt seg opp 1 meter med ny, myk fokksnø. Selv i skogen har snøen dannet myke flak, men gunstige temperaturer gjør at fokksnøen stabiliseres fort. Under flere lag av gammel og ny fokksnø finnes det skarelag med kantkorn rundt. Stabilitetstester viser at det skal generelt stor tilleggsbelastning til for å påvirke vedvarende svake lag av kantkornet snø, men lag av nedføyket nysnø kan løsne ved liten tilleggsbelastning. Mot bakken er det et hardt og smelteomvandlet lag som regnes som stabilt. Opp mot 900 moh har snødekket vært påvirket av varme og svake lag er for det meste nøytralisert. Med stigende temperaturer mandag og tirsdag er det observert både naturlige utløste løssnøskred av ulik størrelse og naturlig utløste glideskred. Onsdag formiddag er det -2 grader og relativt rolig vind V ved Frudalen, 521 moh.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: jostein@nve (*****)

i kommune: LUSTER

Faretegn

Ferske skred

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser)Glidesprekk har utvida seg noko sidan i går og det har gått eit lite Glideskred

Bilde fra regobs

Rapportert av: Marina@NorskeRedningshunder (*)

i kommune: SOGNDAL

Snødekke

15 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke observert

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: jostein@nve (*****)

i kommune: LUSTER

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Tørre flakskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: jostein@nve (*****)

i kommune: LUSTER

Snødekke

2 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke observert-2.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

Ikke gittECTX@0cmIkke spesifisert

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Abildgaard (Ukjent)

i kommune: LUSTER

Vær

Ikke nedbør4.8 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Rapportert av: jostein@nve (*****)

i kommune: LUSTER

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
4 - Store
Type: 
Våte løssnøskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: jostein@nve (*****)

i kommune: LUSTER

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser)Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fersk glidesprekk

Bilde fra regobs

Rapportert av: Philip (Ukjent)

i kommune: SOGNDAL

Vær

Ikke nedbør-3.5 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Ferske sprekker

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Stabilitetstest

GodECTX@0cmIkke spesifisert

Bilde fra regobs

Rapportert av: jostein@nve (*****)

i kommune: LUSTER

Snødekke

15 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør-2.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Ubunden snø

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Tørre flakskred

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Glideskred

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Philip (Ukjent)

i kommune: SOGNDAL

Vær

Ikke observert3.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: På dette stedet. Beskrivelse:

Faretegn

Ferske sprekker

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.