Snøskredvarsel for Indre Sogn torsdag 23.03.2017

2
Moderat
Publisert:

Skred i fersk fokksnø kan løses ut av enkelt skiløper. Dypt nede i snødekket finnes det også vedvarende svake lag som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Skredfarevurdering

Fokksnøen fra tidligere i uken har nok stabilisert seg mange steder, så i den gamle fokksnøen kreves det større tilleggsbelastning for å løse ut skred. En ny runde med vind og nedbør gjør at det vil bygge seg opp nye ustabile flak av fokksnø i østvendte leområder og en enkelt skiløper kan løse ut skred i den nyeste fokksnøen. Kantkornlaget har nå trolig fått så mye fokksnø over seg at de er vanskelig å påvirke. De kan lettest påvirkes der det er mindre overliggende fokksnø og der snødekket generelt er tynt. Vær oppmerksom på drønn i snødekket, et tydelig tegn på at svake lag påvirkes. MEN, selvom du ikke får drønn i snøen betyr ikke det at det er trygt! Med kaldere vær ventes det at aktiviteten av naturlige utløste våte løssnøskred avtar. Faregraden vurderes til 2 - moderat.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Dypt vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Hold god avstand til hverandre og til løsneområdene. Fjernutløsning er mulig. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning. Når det svake laget ligger dypt i snødekket eller det overliggende laget er hardt, trengs det som regel stor tilleggsbelastning for å påvirke dette. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket.
Natt til mandag kom det ca 20 cm snø i regionen. Tirsdag var det lett snøfokk i tregrensen, kraftigere snøfokk og nedsatt sikt i høyden. I leområder, hovedsakelig mot NØ og Ø kan det stedvis ha lagt seg opp 1 meter med ny, myk fokksnø. Selv i skogen har snøen dannet myke flak, men gunstige temperaturer gjør at fokksnøen stabiliseres fort. Under flere lag av gammel og ny fokksnø finnes det skarelag med kantkorn rundt. Stabilitetstester viser at det skal generelt stor tilleggsbelastning til for å påvirke vedvarende svake lag av kantkornet snø, men lag av nedføyket nysnø kan løsne ved liten tilleggsbelastning. Mot bakken er det et hardt og smelteomvandlet lag som regnes som stabilt. Opp mot 900 moh har snødekket vært påvirket av varme og svake lag er for det meste nøytralisert. Med stigende temperaturer mandag og tirsdag er det observert både naturlige utløste løssnøskred av ulik størrelse og naturlig utløste glideskred. Onsdag formiddag er det -2 grader og relativt rolig vind V ved Frudalen, 521 moh.
Fra onsdag ettermiddag ventes V-NV frisk bris i fjellet. Enklete sludd- og snøbyger. 2-5 mm nedbør. Litt synkende temperatur. Torsdag ventes V periodevis liten kuling i fjellet. Noen sludd- og snøbyger. 5-10 mm nedbør.
Betydelig
3

Resten av torsdag ventes V periodevis liten kuling i fjellet. Noen sludd- og snøbyger. 1-6 mm nedbør. Fredag ventes økning til SV-V stiv kuling i fjellet. 10-15 mm nedbør, som snø over 300-600 moh. Høyest nysnøgrense om ettermiddagen.

Fremdeles kraftig vind og nedbør som snø i høyden gjør at det vil bygge seg opp nye ustabile flak av fokksnø i østvendte leområder. En enkelt skiløper kan løse ut skred i den nyeste fokksnøen. Kantkornlaget har nå trolig fått så mye fokksnø over seg at de er vanskelig å påvirke. Med mildere vær utover fredag er det også sannsynlig at aktiviteten av naturlige utløste våte løssnøskred og glideskred øker. Faregraden vurderes til 3 - betydelig.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.