Snøskredvarsel for Indre Sogn onsdag 22.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder med fersk fokksnø. Unngå også områder der snødekket over svakt lag er tynt, eksempelvis nær rygger og på konvekse terrengformasjoner.

Skredfarevurdering

Ferske nysnøflak i nordlig og østlig sektor vil være mest fremtredende skredproblem. Skytende sprekker og ferske skred er tydelige tegn på ustabilitet. Fersk fokksnø kan påvirkes av en enkelt skiløper. I høyden forventes det også at kantkornlag er aktive, de kan lettest påvirkes der det er mindre overliggende fokksnø og der snødekket generelt er tynt. Vær oppmerksom på drønn i snødekket, et tydelig tegn på at svake lag påvirkes. Mindre skred i leområder kan påvirke stabiliteten i hele henget og skredene kan utvikles til å bli større. Faregraden vurderes til 3 - betydelig.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng
Sannsynlig

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Natt til mandag kom det ca 20 cm snø i regionen. Tirsdag var det lett snøfokk i tregrensen, kraftigere snøfokk og nedsatt sikt i høyden. I leområder, hovedsakelig mot NØ og Ø kan det stedvis ha lagt seg opp 1 meter med ny fokksnø. Under flere lag av gammel og ny fokksnø finnes det skarelag med kantkorn rundt. Stabilitetstester viser at det skal generelt stor tilleggsbelastning for å påvirke vedvarende svake lag av kantkornet snø, men lag av nedføyket nysnø under solskare/fokksnø kan løsne ved liten tilleggsbelastning. Mot bakken er det et hardt og smelteomvandlet lag som regnes som stabilt. Opp mot 900 moh har snødekket vært påvirket av varme og svake lag er for det meste nøytralisert. Med økende temperaturer mandag og tirsdag er det observert både naturlige utløste løssnøskred av ulik størrelse og naturlig utløste glideskred. Tirsdag formiddag er det +3 grader og økende vind fra SV ved Frudalen, 521 moh.
Resten av tirsdag ventes minking til SV-V frisk bris i fjellet. Snøbyger, nedbør som regn under 200-400 moh. 5-12 mm nedbør. Litt lavere temperatur. Onsdag ventes V opptil liten kuling i fjellet. Sludd- og snøbyger. 5-10 mm nedbør. Litt synkende temperatur.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: jostein@nve (*****)

i kommune: LUSTER

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fersk glidesprekk

Rapportert av: Philip (Ukjent)

i kommune: SOGNDAL

Vær

Ikke nedbør -3.5 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Ferske sprekker

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Stabilitetstest

God ECTX@0cmIkke spesifisert

Rapportert av: jostein@nve (*****)

i kommune: LUSTER

Snødekke

0 cm snødybde 15 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør -2.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Ubunden snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredaktivitet

Noen (2-5) 1 - Harmløst (sluff) Tørre flakskred

Skredaktivitet

Noen (2-5) 2 - Små Glideskred

Rapportert av: Philip (Ukjent)

i kommune: SOGNDAL

Vær

Ikke observert 3.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Faretegn

Ferske sprekker

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Rapportert av: Ingrid SVV (****)

i kommune: SOGNDAL

Snødekke

0 cm snødybde 5 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø -3.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Perioder med middels-kraftig snøfokk fra ca. 900 moh. Vind fra SV, oppsamling i øst-nordøst.

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Stabilitetstest

Dårlig CTE5@24cmQ2

Stabilitetstest

Ikke gitt CTH28@62cmQ2

Rapportert av: jostein@nve (*****)

i kommune: LUSTER

Faretegn

Rask temperaturstigning Har snødd i natt og dag tidleg. No er det blitt varmt.

Rapportert av: Matias (Ukjent)

i kommune: SOGNDAL

Vær

Ikke observert 0.6 grader

Stabilitetstest

Dårlig ECTN6@15cmQ3

Stabilitetstest

God ECTN29@34cmQ2

Rapportert av: Andreas@nve (*****)

i kommune: SOGNDAL

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lett snøfokk ned i tregrensa. Sterkere vind i høyden.

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt

Rapportert av: martin@obskorps (****)

i kommune: SOGNDAL

Snødekke

0 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Moderat til kraftig snøfokk. Tør snø fra ca 800

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Ubunden snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt

Rapportert av: Håvard (Ukjent)

i kommune: SOGNDAL

Fritekst

Gravde snøprofil. Fant 55cm med med fokksnø over tynt skarelag, som løsnet etter 5 slag med knyttneveslag ved spadetest. Under skarelaget var snøen gjennomfukta. 964moh. I sørlig heng på Togga