Snøskredvarsel for Indre Sogn onsdag 22.03.2017

Velg dato

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder med fersk fokksnø. Unngå også områder der snødekket over svakt lag er tynt, eksempelvis nær rygger og på konvekse terrengformasjoner.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Ferske nysnøflak i nordlig og østlig sektor vil være mest fremtredende skredproblem. Skytende sprekker og ferske skred er tydelige tegn på ustabilitet. Fersk fokksnø kan påvirkes av en enkelt skiløper. I høyden forventes det også at kantkornlag er aktive, de kan lettest påvirkes der det er mindre overliggende fokksnø og der snødekket generelt er tynt. Vær oppmerksom på drønn i snødekket, et tydelig tegn på at svake lag påvirkes. Mindre skred i leområder kan påvirke stabiliteten i hele henget og skredene kan utvikles til å bli større. Faregraden vurderes til 3 - betydelig.
Natt til mandag kom det ca 20 cm snø i regionen. Tirsdag var det lett snøfokk i tregrensen, kraftigere snøfokk og nedsatt sikt i høyden. I leområder, hovedsakelig mot NØ og Ø kan det stedvis ha lagt seg opp 1 meter med ny fokksnø. Under flere lag av gammel og ny fokksnø finnes det skarelag med kantkorn rundt. Stabilitetstester viser at det skal generelt stor tilleggsbelastning for å påvirke vedvarende svake lag av kantkornet snø, men lag av nedføyket nysnø under solskare/fokksnø kan løsne ved liten tilleggsbelastning. Mot bakken er det et hardt og smelteomvandlet lag som regnes som stabilt. Opp mot 900 moh har snødekket vært påvirket av varme og svake lag er for det meste nøytralisert. Med økende temperaturer mandag og tirsdag er det observert både naturlige utløste løssnøskred av ulik størrelse og naturlig utløste glideskred. Tirsdag formiddag er det +3 grader og økende vind fra SV ved Frudalen, 521 moh.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: jostein@nve (*****)

i kommune: LUSTER

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser)Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fersk glidesprekk

Bilde fra regobs

Rapportert av: Philip (Ukjent)

i kommune: SOGNDAL

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Ferske sprekker

Vær

Ikke nedbør-3.5 grader

Stabilitetstest

GodECTX@0cmIkke spesifisert

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Bilde fra regobs

Rapportert av: jostein@nve (*****)

i kommune: LUSTER

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør-2.0 grader

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Snødekke

0 cm snødybde15 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Ubunden snø

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Tørre flakskred

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Glideskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Philip (Ukjent)

i kommune: SOGNDAL

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: På dette stedet. Beskrivelse:

Faretegn

Ferske sprekker

Vær

Ikke observert3.0 grader

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Bilde fra regobs

Rapportert av: Ingrid SVV (****)

i kommune: SOGNDAL

Faretegn

Fersk vindtransportert snøPerioder med middels-kraftig snøfokk fra ca. 900 moh. Vind fra SV, oppsamling i øst-nordøst.

Vær

Snø-3.0 grader

Stabilitetstest

DårligCTE5@24cmQ2

Stabilitetstest

Ikke gittCTH28@62cmQ2

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Snødekke

0 cm snødybde5 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: jostein@nve (*****)

i kommune: LUSTER

Faretegn

Rask temperaturstigningHar snødd i natt og dag tidleg. No er det blitt varmt.

Bilde fra regobs

Rapportert av: Matias (Ukjent)

i kommune: SOGNDAL

Vær

Ikke observert0.6 grader

Stabilitetstest

DårligECTN6@15cmQ3

Stabilitetstest

GodECTN29@34cmQ2

Bilde fra regobs

Rapportert av: Andreas@nve (*****)

i kommune: SOGNDAL

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lett snøfokk ned i tregrensa. Sterkere vind i høyden.

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Bilde fra regobs

Rapportert av: martin@obskorps (****)

i kommune: SOGNDAL

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Moderat til kraftig snøfokk. Tør snø fra ca 800

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Ubunden snø

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Håvard (Ukjent)

i kommune: SOGNDAL

Fritekst

Gravde snøprofil. Fant 55cm med med fokksnø over tynt skarelag, som løsnet etter 5 slag med knyttneveslag ved spadetest. Under skarelaget var snøen gjennomfukta. 964moh. I sørlig heng på Togga

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.