Snøskredvarsel for Indre Sogn lørdag 25.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Skred i fersk fokksnø kan løses ut av enkelt skiløper. Mildvær vil føre til våte snøskred. Dypt nede i snødekket finnes det også vedvarende svake lag.

Skredfarevurdering

Fremdeles kraftig vind og tilgjengelig løs snø både i luften og på bakken gjør at det vil bygge seg opp nye ustabile flak av fokksnø i leområder. Med mildere vær utover lørdag er det sannsynlig at aktiviteten av naturlige utløste våte snøskred og glideskred øker. Kantkornlaget har nå trolig fått så mye fokksnø over seg at det i første omgang er vanskelig å påvirke. Faregraden vurderes til 3 - betydelig.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng
Sannsynlig

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Våte løssnøskred

Ubunden snø
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Dypt vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Unngå ferdsel i skredterreng brattere enn 30 grader og i utløpsområder. Vær oppmerksom på fare for fjernutløsning. Når det svake laget ligg dypt i snødekket eller det overliggende laget er hardt, trengs det som regel stor tilleggsbelastning for å påvirke dette. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket.
Den siste tiden har vært preget av snøfokk i fjellet, hovedsakelig med vind fra SV. I leområder mot NØ og Ø er det lagt opp store mengder fokksnø som sprekker opp rundt skiene når en går. Det er observert flere naturlig utløste skred som følge av nedbøren og vinden. Det finnes løssnø tilgjengelig for ytterligere vindtransport. Under flere lag av fokksnø finnes det skarelag med kantkorn rundt. Stabilitetstester viser at det skal generelt stor tilleggsbelastning til for å påvirke vedvarende svake lag av kantkornet snø. Mot bakken er det et hardt og smelteomvandlet lag som regnes som stabilt. Opp mot 900 moh har snødekket vært påvirket av varme, og svake lag er for det meste nøytralisert. Med stigende temperaturer og varme i luften er det observert både naturlige utløste løssnøskred av ulik størrelse og naturlig utløste glideskred. Ved siste rundt med ordentlig mildvær (forrige uke) gikk det mange str 3 skred. Fredag formiddag er det +3 grader ved Breheimsenteret i Jostedalen, og det hadde kommet 8 cm snø.
Resten av fredag ventes SV-V stiv kuling i fjellet. 5-10 mm nedbør, som snø over 300-600 moh. Lørdag ventes V stiv kuling i fjellet, om kvelden liten kuling. Noen snøbyger, regnbyger under 500-800 moh, flest byger første del av dagen. 0-5 mm nedbør. Stigende temperatur, om kvelden plussgrader til fjelltoppshøyde.
Betydelig
3

Søndag ventes V periodevis liten kuling i fjellet, om kvelden minkende vind. Noen regnbyger, snøbyger over 900-1500 moh. Fra om ettermiddagen oppholdsvær. 0-5 mm nedbør.

Fremdeles mild luft og tidvis noe sol gjør at bindingene i snødekket gradvis vil svekkes. Regn på snøen vil svekke bindingene ytterligere. Med mindre det har rast fra seg på lørdag, vil det fremdeles være mulig med naturlige utløste snøskred på søndag, og etterhvert kan de milde temperaturene også før til at det dype kantkornlaget igjen blir aktivt. Skredfaren vurderes til 3-betydelig.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.