Snøskredvarsel for Indre Sogn lørdag 21.04.2018

2
Moderat
Publisert:

Snødekket er fremdeles vått og ustabilt. Unngå potensielle løsneområder og utløpsområder for skred. Det kan finnes lommer av nysnøflak høgt til fjells.

Våte flakskred

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
Flakskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbør, og mykje vatn i snødekket gjer at ein kan forvente våte flak- og laussnøskred, spesielt under 1000 moh. Over 1000 moh har nedbør og kraftig vind lagt opp mindre ustabile nysnøflak i austlege renner, søkk og lesider. Det finst framleis vedvarande svake lag i snødekket i høgda, men det skal stor tilleggslast til for å påverke desse. Det er pågåande fare for skalvbrot og glideskred overalt i regionen.
Snøoverflata er varmepåvirka i alle himmelretningar til fjelltopphøgde, og det er generelt mykje vatn i snødekket. Det har vore fråvær av nattefrost til 1400 moh siste døgnet.
Vedvarande svake lag av kantkorn har stor utbreiing på varierande djupne i snødekket over 1100 moh. Djupe lag av skare kan føre til opphoping av vatn i snødekket som kan gje våte skredtypar.
Det er fredag observert våte skred i storleik 3 i Jostedalen. Det har vore mykje våte laussnø- og flakskred dei siste dagane, og det er fleire stadar observert glideskred.
Det er observert mykje vatn i snøen fleire stadar i regionen. Det er òg observert glidesprekkar. Det har vore plussgrader på alle målestasjonar, òg om natten.
2 - 6 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra vest.
-4 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
7 - 10 nedbør mm i døgnet.
Bris fra vest., endring til liten kuling fra vest om ettermiddagen.
-3 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om formiddagen.
Skyet.
Lavere temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: siri@SVV (****)

i kommune: SOGNDAL

Skredhendelse

3 - Middels

Vått løssnøskred

Ulykke/hendelse

Påvirket ingenting

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: siri@SVV (****)

i kommune: SOGNDAL

Skredhendelse

2 - Små

Vått flakskred

Ulykke/hendelse

Påvirket ingenting

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: jostein@nve (*****)

i kommune: LUSTER

Skredaktivitet

Antall: 
Ikke gitt
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Våte løssnøskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: SOGNDAL

Vær

Regn

6.0 grader

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Snødekke

Skredproblem

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Skredproblem

Ubunden snø

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Mye vann i snøen

Øverste 20-30cm er bra våte. Noen steder synker du ned i «råtten» snø. Bekker er åpne og det samler seg vann på flate områder.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser)

Ser sprekker i snøen på oversider av skavler og konvekse formasjoner. Pga mye vann i snøen, Sigesprekker heter det vel, eller?

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Jan Helge@SVV (****)

i kommune: SOGNDAL

Vær

Regn

4.0 grader

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Snødekke

Skredproblem

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Stabilitetstest

Ikke gitt

ECTX@0cmIkke spesifisert

Faretegn

Mye vann i snøen

Opphopning av vatn over skarelag

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Sander@ObsKorps (***)

i kommune: SOGNDAL

Vær

Regn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: jostein@nve (*****)

i kommune: LUSTER

Skredaktivitet

Antall: 
Ikke gitt
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte flakskred

Rapportert av: jostein@nve (*****)

i kommune: LUSTER

Vær

Regn

2.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.