Snøskredvarsel for Indre Sogn søndag 16.12.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i leområder der et rimlag har snødd/føyket ned. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Vedvarende svakt lag - flakskred

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø - flakskred

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Med noe løs snø tilgjengelig i øst- og sørlig sektor vil kraftig vind fra SØ frakte snø til vest- og nordvendte leområder. Den vindtransporterte snøen vil trolig legge seg over svakt lag av overflaterim som har utviklet seg de siste dagene. Definerte og skjerma leformasjoner som eksempelvis renner og botner vil være spesielt utsatt og fjernutløsning vil være mulig. Oppstikkende stein øker konsekvensene av eventuelle skredhendelser. Flakene i SØ og Ø antas å bli harde slik at det kreves stor tilleggsbelastning for å løse ut skred her.
Regionen har et relativt homogent oppbygget snødekke med mest snø i leområder i østlig og sørlig sektor som følge av vind fra NV. Leområder er definerte da det er mindre snø enn normalt med stein og busker stikkende opp gjennom snødekket. Snømengden varierer innad i regionen med minst snø i østlige strøk. Det er observert rimdannelse på hard snøoverflate i høyfjellet. Siste snøfall i regionen var 09.12.
Kulden de siste dager har ført til kantkorndannelse i snødekket, observert i Jostedal og Sogndalsdalen 14.12.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til stiv kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-16 °C til -9 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Liten storm fra sørøst., endring til liten kuling fra sørøst om kvelden.
-14 °C til -8 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Varierende temperatur pga. føhneffekt.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: LÆRDAL

Vær

Snø

-9.0 grader

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: SOGNDAL

Vær

Ikke nedbør

-9.0 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Rimkrystaller

Fortsatt rim. Store i daler og lavlandet. Veldig må i høyden 0,5mm i dag. Blåser trolig bort i høyden over ca 1200-1300moh, i Østlig sektor. Men kan legge seg andre steder, men da noe ødelagt rim.

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snødekke

0 cm nysnø siste døgn

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snøprofil

Antall Lag: 4

Total dybde: 30,60 cm

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: SOGNDAL

Vær

Ikke observert

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Lett snøfokk over 1200-1300moh mulig også lavere . Vært noe skjerma for vinden under det. Vind fra øst. Moderat fokk på topper.

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: SOGNDAL

Vær

Ikke nedbør

-6.0 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ferske sprekker

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ikke super lange og må kutte understøtten før det kommer

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Faretegn

Rimkrystaller

Det er rim over alt. Større i daler og lavere områder enn på høyfjellet. Ligger også på hard snø. Der snøen er løs finnes også en blanding av småe kantkorn sammen med løs snø. På tynt dekke har det også utviklet seg nå småe kantkorn.

Snødekke

145 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: hae@nve.no (Ukjent)

i kommune: SOGNDAL

Faretegn

Rimkrystaller

Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: martin@obskorps (****)

i kommune: LUSTER

Vær

Ikke observert

Skredfarevurdering

1 Liten

Faretegn

Rimkrystaller

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 1 cm ved 500 moh. Ca. 3 mm ved 800 moh. 1 mm her på vel 1000 moh. Ligger på F løst i skogen og fra avblåst skare til F løst i høyden

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snødekke

50 cm snødybde

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Stabilitetstest

Ikke gitt

ECTN8@15cmQ2

Stabilitetstest

Ikke gitt

ECTN19@50cmQ3

Snøprofil

Antall Lag: 4

Total dybde: 50,10 cm

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: SOGNDAL

Vær

Ikke nedbør

-16.0 grader

Snødekke

0 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: martin@obskorps (****)

i kommune: LUSTER

Faretegn

Rimkrystaller

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.