Snøskredvarsel for Indre Sogn mandag 22.04.2019

2
Moderat
Publisert:

Stort sett stabile forhold. Ver varsom i bratte heng med mjuk våt snø. Det finst vedvarande svake lag, men dei er vanskeleg å påverke.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stort sett stabile forhold, men høge temperaturar aukar faren for både naturleg utløyste og skiløpar utløyste snøskred. Svakt lag av kantkorn kan no vere lettare å påverke enn det var tidlegare i påska. Høge temperaturar kan også føre til at skavlar vert svekka og dett ned.
Sol og varme har ført til smelting av snøoverflata og gjenfrysing om natta i sørsider. Generellt låge temperaturar har ført til at det fram til påskeafta framleis har vore turr og hard fokksnø i nordsider over 1100 moh. På snøoverflata har det her danna seg kantkorn og rim i overflata. Under ca 1000 moh vert snødekket rekna som smelteomvandla og homogent.
I dei høgare delane av regionen finst det framleis svakt lag av kantkorn nede i snødekket. Dette er dekka av bærande hard snø. I sørvendte fjellsider over 1200 moh er det observert danning av kantkorn under øverste skarelag
Snøgrensa ligg mellom 300 og 800 moh, avhengig av himmelretning og avstand fra fjorden.
2 - 5 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørvest.
-3 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om formiddagen.
Mildere i fjellet til kvelden igjen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør.
0 °C til 8 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

22.04.2019 kl. 14:57

1288 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  1200 moh nord
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Vestvendt sider bare til 800. Ennå mulig å gå på ski fra 400 i nord

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabile forhold. Man må time skituren etter sola for og få god skikjøring. Tro det er begrenset med naturlig utløste våte løssnøskred nå, men være allikevel obs på at det kan forekomme i bratte partier. Serlig i områder med fremstikkende klipper

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V over 600 moh

Skredaktivitet

22. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Solen tar kraftig i sør-øst til vest

Snødekke

Snøgrense varierer kragtog med himmelretnig. 800 i SV men 400 i nord. Solen påvirker dekket kraftigt. Smeltevannsriller til 1200 i sør og våt slush. I nord er situasjonen en annen. Klare netter med kaltvær gjør at høye dagtemp ikke har trengt noe serlig ned i dekket ennå. Se profil.

ObsID: 192263

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

22.04.2019 kl. 13:18

767 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Åpne bekke og kraftig vassføring helt opp til skogsgrensen

Snødekke

ObsID: 192252

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

22.04.2019 kl. 12:44

598 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Snøgrense her ligger fra 400-800

Vær

13 °C 0 m/s Høye tynne skyer.

ObsID: 192243

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

21.04.2019 kl. 20:39

427 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Gunvordalen 400moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snødekke i nord side fra 400-ca1300moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Glideskred området. Noe har løsna noe snø igjen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Nord vendt skog fra 400moh til ca 1000moh

Vær

Ikke nedbør 5 °C 0 m/s 100% skyer Fra 400moh nå kl 20.45. Lett regn før i dag. Ser ikke nysnø, har sett opp til ca 1400moh. Men kan ha kommet mindre mengder jeg ikke ser med øyet. Lettere vær utover dagen, men overskyet.

Snødekke

Snøgrense i Sogndalsdalen fra ca 400moh i nord og 800moh i syd. Men rundt trær og bukser i skogen er det åpne områder.

ObsID: 192161
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.