Snøskredvarsel for Indre Sogn fredag 22.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Stigende temperatur fører til økende skredfare. Det er en mulighet for at gamle svake lag kan vekkes til live og øke faren for naturlig utløste skred.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varmt vær og plussgrader helt til topps gjør at det er fare for naturlig utløste små eller middels store våte flakskred i fokksnøen som ligger i leområder over ca 1000 moh. Når det blir så varmt er det også en mulighet for at det kan løsne enkelte skred helt ned i vedvarende svake lag, særlig over ca 1100 moh. Slike skred vil i så fall kunne bli store, men sannsynligheten er relativt liten. Under ca 1000 moh vil snødekket oppleves som mer stabilt og snøoverflaten vil stort sett være fast, men det kan gå enkelte små våte løssnøskred i bratt terreng der snøoverflaten blir våt og myk.
I høyfjellet er det generelt en gammel og ny del i snødekket. I overflaten, den nye delen, finner man vindtransportert snø i ulik hardhet og dybde (20-40cm), med mer snø i definerte leområder. Den gamle delen av snødekket er preget av mildvær og regn og har vært gjennomfuktet opp til ca 1100 meters høyde. I den gamle delen av snødekket over ca 1100 moh vil man også finne vedvarende svake lag. Det har i perioder vært stor avsmelting og det er nå mindre snø enn normalt i regionen.
Det finnes vedvarende svake lag med rim og kantkorn i regionen over ca 1100 moh, senest bekreftet av observatører 21.02. De svake lagene ligger under relativt hard fokksnø og skarelag, men lagene viser seg i liten grad å være ødelagt av siste tids mildvær. Det forventes generelt stor tilleggsbelastning for å påvirke svake lag, men på tynt snødekke og ved svekkelse av overliggende snø/skare grunnet mildvær kan vekten av en enkelt skiløper være nok for å løse ut skred.
Onsdag blir det rapportert om fuktige/våte skred av ukjent str. på 1000 moh ved Myrhøna i Jostedalen.
Natt til torsdag kom det omlag 10 cm nysnø i regionen. Yr/regn opp til ca 1200 moh torsdag ettermiddag. Onsdag blir det rapportert om overflaterim på Blåfjell 1300 moh i nordlig sektor og skjerma formasjoner for siste tids vind fra S.
5 - 10 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
-4 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sør., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-2 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: SOGNDAL

Skredproblem

Ubunden snø

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær

Ikke nedbør

-1.0 grader

Snødekke

115 cm snødybde

10 cm nysnø siste døgn

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
1 - Små
Type: 
Våte løssnøskred

Faretegn

Ingen faretegn observert

Bortsett fra at snøen er våt/fuktig under 1000moh

Skredfarevurdering

2 Moderat

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: KrLarsen (Ukjent)

i kommune: ÅRDAL

Vær

Ikke nedbør

1.0 grader

Snødekke

12 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: SOGNDAL

Vær

Regn

3.0 grader

Snødekke

15 cm snødybde

8 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: LUSTER

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: martin@svv (*****)

i kommune: SOGNDAL

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Skredproblem

Ubunden snø

Snødekke

10 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ingen faretegn observert

Kan muligens bli mye vann i snøen utover dagen.

Snøprofil (2012)

N-vendt 1150 moh..

106165

Snøprofil (2012)

106166

Stabilitetstest

Middels

ECTN8@7cmQ2

Stabilitetstest

Middels

ECTP22@72cmQ2

Skredfarevurdering

2 Moderat

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: martin@svv (*****)

i kommune: SOGNDAL

Vær

Yr

0.0 grader

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Sander@ObsKorps (***)

i kommune: SOGNDAL

Vær

Ikke nedbør

0.7 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: SOGNDAL

Vær

Snø

-0.5 grader

Snødekke

5 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: SOGNDAL

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær

Ikke nedbør

-6.0 grader

Snødekke

0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ferske skred

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Trigga str 1 skred mykt flak , på løsere snø så skare. Skyter fart. Smuldrer nærmest opp, kun mindre blokker.

Skredhendelse

1 - Små

Tørt flakskred

Faretegn

Rimkrystaller

Over ca 1300moh på 1F+ snø.

Faretegn

Ferske sprekker

Se egen obs med bilde.

Skredfarevurdering

2 Moderat

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: LUSTER

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.