Snøskredvarsel for Indre Sogn onsdag 26.04.2017

2
Moderat
Publisert:

Komplekse forhold med svake lag. Vær spesielt forsiktig i leområder mot S der svake lag av kantkornet snø kan ligge under fokksnøen.

Skredfarevurdering

Det finnes vedvarende svake lag av kantkornet snø relativt høyt i snødekket. Stedvis kan lagene påvirkes av liten tilleggsbelastning. Merk at utbredelsen er usikker, og drønn i snødekket er et faretegn som må tas på alvor. Snøtransport fra NØ tirsdag gjør at disse lagene nå kan ligge under fersk fokksnø i flere himmelretninger enn tidligere. Det er lettest å løse ut skred på svake lag der snødekket er tynt og/eller mykt. Etter siste dagers snøfall og vind er det også mulig for en enkelt skiløper å løse ut små skred i fokksnøflakene, disse kan ligge på glatt skare. Det ventes mindre sol onsdag, men der den kommer frem er det fortsatt mulig med både tørre og våte naturlige utløste skred der snøen ligger løs og ubunden. Det er krevende forhold i fjellet, men skredfaren vurderes innenfor 2-moderat.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Våte løssnøskred

Ubunden snø
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Snøoverflaten er mange steder preget av vind, men det finnes løs snø i skjermede formasjoner. Kraftig vind og nysnø har lagt opp ferske fokksnøflak i leområder i Ø-SØ vendte leheng sist uke. Eldre fokksnø fremstår som relativt stabil. Det er de siste dagene meldt om vedvarende svake lag høyt i snødekket. Et lag over det gamle snødekket, og et annet over et tynt skarelag i nyere snø. Utbredelsen er usikker. Observasjoner tyder på at det noen steder skal liten tilleggbelastning til for å påvirke det, og bruddflaten er glatt. I høyfjellet finnes det rester av vedvarende svake lag dypere i snødekket, men de ligger under bærende skare og er er ikke et problem nå. Tirsdag rapporteres det om snøfokk i høyfjellet fra NØ. Det bygges raskt opp ferske fokksnøflak og noe strl 2 skred og ett strl 3 skred er observert. Det er klarvær og kraftig solinnstråling.
Fra tirsdag ettermiddag ventes N-NØ periodevis frisk bris i fjellet. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Plussgrader opp til 200-400 moh midt på dagen. Onsdag ventes N-NV bris. Spredte sludd- og snøbyger. Perioder med sol. Plussgrader opp til 200-400 moh midt på dagen. 0-5 mm nedbør.
Moderat
2

Fra onsdag ettermiddag ventes NV opp i frisk bris. Spredte sludd- og snøbyger. Perioder med sol. Plussgrader opp til 200-400 moh midt på dagen. 0-5 mm nedbør. Torsdag ventes rolige vindforhold, om kvelden N frisk bris. Litt snø. Fra om formiddagen enkelte regn- eller sluddbyger, snøbyger over 400-600 moh. Perioder med sol. 2-10 mm nedbør.

Det er fokksnøflakene som utgjør hovedskredproblemet i regionen. Noen steder kan disse ligger på vedvarende svake lag av kantkorn der drønn og skytende sprekker er tydelige faretegn. Fokksnøen kan også ligge på glatt skare eller over løsere snø. Varierende vindretning den siste uka gjør at fokksnøflakene kan ligge i alle himmelretninger og det vil derfor være krevende å ferdes i skredterreng. Det antas at liten tilleggsbelastning er tilstrekkelig for å løse ut skred i noen heng. Nysnøen ventes ikke å gi nye skredproblem torsdag, men vær oppmerksom på evt vindøkning mot kvelden. Mindre sol torsdag reduserer faren for løssnøskred, men kan ikke utelukkes mellom snøbygene. Det er krevende forhold i fjellet, men skredfaren vurderes fortsatt innenfor 2-moderat.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.