Snøskredvarsel for Indre Sogn onsdag 19.12.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i leområder der svake lag har snødd/føyket ned. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Vedvarende svakt lag - flakskred

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Nysnø - flakskred

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø og økende vind vil opprettholde skredproblemet med ustabile fokksnøflak over svake lag med nedføyket rim og kantkorn. Der fokksnøflakene er myke/tynne kan det være mulig for en skiløper å påvirke svake lag med overflaterim eller kantkorn. Fjernutløsning av flakskred kan være mulig. Drønn og skytende sprekker i snødekket er tydelige faretegn.
Snøoverflaten er i varierende grad vindpåvirket og det er mulig å finne fokksnø i flere himmelretninger. Fokksnøen veksler mellom harde og myke flak ettersom hvordan vinden har virket på snødekket. I skogen er snøen i mindre grad vindpåvirket. Den ferskeste fokksnøen ligger i N og V fjellsider. Snødybden vil variere fra nesten bart på vindutsatte plasser til over en meter i leområder.
Kulden siste tiden ga overflaterim og kantkorndannelse ved overflaten flere steder. Dette er bekreftet ved observasjoner, feks i Sogndalsdalen. Der dette har føyket/snødd ned, kan dette utgjøre svake lag og skredproblem. Særlig i daler og vindskjermede steder vil dette være mest utbredt. Søndag ble det meldt inn tilfelle av skytende sprekker i den ferske fokksnøen i fjellsider mot V-N i Sogndalsdalen.
Søndag ble det meldt om små skiløperutløste skred i Sogndalsdalen og ved Skjolden.
Søndag målte Spørteggbu ( 1585moh) S sterk kuling, men mandag og tirsdag er det bris av skiftende retning.
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-11 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Tilskyende, økende vind og stigende temperatur utover ettermiddagen/kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 6 nedbør mm i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst.
-10 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest vind i sørøst.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: martin@svv (*****)

i kommune: SOGNDAL

Skredfarevurdering

1 Liten

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Ikke nedbør

Faretegn

Ferske sprekker

Kun der snødekket er veldig tynt.

Snødekke

Snøprofil

1200 moh. Nordvendt.

96908

Snøprofil

96909

Stabilitetstest

God

ECTP21@20cmQ2

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: martin@obskorps (****)

i kommune: SOGNDAL

Faretegn

Drønn i snøen

turfølge på fjellski til nuken melder om masive drøn med god forplantningsevne på tur igår søndag. Dette i områder med fersk innblåst snø hovdesakelig i V-N

Rapportert av: Jens@SVV (*****)

i kommune: BALESTRAND

Vær

Ikke nedbør

-3.0 grader

Ulykke/hendelse

Trafikk hindret

Skredhendelse

1 - Små

Tørt løssnøskred

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Sander@ObsKorps (***)

i kommune: SOGNDAL

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Ikke nedbør

-7.4 grader

Faretegn

Rimkrystaller

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Over 1000moh er det lommer med rim som ligg på 0,5cm med smelt-fryseskare i aust og sør vendte heng. Har lite info ifrå V sider. Kun i nokre lommer som har vert skjerma frå vinden som var i helga.

Snødekke

40 cm snødybde

Stabilitetstest

God

ECTX@0cmIkke spesifisert

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.