Snøskredvarsel for Indre Sogn torsdag 14.12.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Større skred er vanskelig å løse ut, men kan forekomme ved stor tilleggsbelastning.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det vart mindre vind enn forventa onsdag og det ligg difor framleis mykje laussnø igjen i overflata. Det kan finnast små mjuke nysnøflak i leområder. Det var rim frå tysdag på snødekket men dette låg på mjukt underlag og det forventast ikkje at det utgjer noko skredproblem. Eldre fokksnø flak i austvendte heng kan også vere mogeleg å påverke med stor tilleggsbelastning. Faregraden vert vurdert til 2-moderat.
Observatørar melder om mykje turr laussnø i overflata og at vind frå SØ onsdag flyttar snø inni nordvestvendte heng der det vert danna flak Tysdag vart det meldt om overflaterim.
Det finst eit lag med kantkorn under skare i snødekket, men det har ikkje vore ansett som problematisk enno. Kantkorn er mest utvikla der snødekket er tynt.
Ingen observasjonar av skred siste 3 døgn
Tysdag var det kaldt fint vinterver med danning av rim og tåkerim. På onsdag formidag bles det 5 m/s frå SØ på Spørteggbu (1585 moh). Observatørar melder om lett snøfokk i Engjadalen, Luster.
Nedbør
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område
Vind
Liten kuling fra sør
Temperatur
-12 °C til -4 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 200 moh om formiddagen
Skydekke
Skyet
vind varierende mellom S-SV

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra øst, endring til bris fra nord om ettermiddagen
Temperatur
-13 °C til -5 °C på 1400 moh
Skydekke
Skyet
Varmest i ytre størk, gradvis kaldere utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: martin@obskorps (****)

i kommune: LUSTER

Faretegn

RimkrystallerRim fra 1100. Står på løs nysnø

Rapportert av: aanon@forsvaret (*****)

i kommune: SOGNDAL

Faretegn

Ingen faretegn observertOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Rimet fra tirsdag har snødd ned og blandet seg med den ferske snøen. Ikke identifisert som glisjikt i dag.

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: SOGNDAL

Vær

Ikke nedbør-2.0 grader

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: martin@obskorps (****)

i kommune: LUSTER

Snødekke

0 cm snødybde5 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: SOGNDAL

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke nedbør-5.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observertMørkt liten lykt

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Snødekke

100 cm snødybde5 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Jens@SVV (****)

i kommune: SOGNDAL

Vær

Ikke nedbør-4.0 grader

Snødekke

0 cm snødybde10 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: Gudmund (**)

i kommune: SOGNDAL

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

GodCTN@0cmIkke spesifisert

Vær

Ikke observert0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observertGode bindinger mellom ny og gammel snø. Noen løsere sjikt i nysnøen, men gode bindinger her også. Overflaterimet som ble observert i området i går har snødd ned, men ser ut til å ha blandet seg med den myke over- og underliggende snøen

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snødekke

150 cm snødybde80 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: monsen@sogndal.fhs.no (Ukjent)

i kommune: LUSTER

Vær

Snø0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snødekke

0 cm snødybde2 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: aanon@forsvaret (*****)

i kommune: SOGNDAL

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: martin@obskorps (****)

i kommune: LUSTER

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke observert0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snøModerate vind fra sø over 1100

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snødekke

0 cm snødybde2 cm nysnø siste døgn

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.