Snøskredvarsel for Indre Fjordane mandag 18.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold i høyden. Nysnøflak over skoggrensa kan være ustabile. Vedvarende svake lag i snødekket kan påvirkes der snødekket er tynt.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Situasjonen fra lørdag vil vedvare. Litt påfyll av nysnø kan føre til noen få ferske fokksnøflak i leområder, særlig mot S. Vær obs på at det finnes et svakt lag av kantkornet snø så må tas hensyn til ved vegvalg. Sannsynligvis skal det en del til for å påvirke dette laget, men særlig der snødekket er tynt kan en enkelt skiløper være uheldig å løse ut skred. Det er før snøfallet observert rim og kantkornet snø på overflaten en del steder, enkelte steder kan nysnøen ha lagt seg over dette og gi ustabile lommer hvor en skiløper lett kan løse ut skred. Dersom sola titter fram vil det kunne føre til noen løssnøskred i bratt sydvendt terreng.
Det har vært varierende snøoverflate de siste dagene, både hard skare, fokksnø av varierende hardhet og fin løs snø i skjermede formasjoner. Snøen har vært fuktig opp til ca 5-600 moh. Sola har tatt godt i bratte fjellsider mot S og SV, i slike områder har det dannet seg et nytt skarelag.
Det finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn mot gammelt smelteomvandlet snødekke, andre steder litt høyere i snødekket. Man kan finne kantkornlag i alle himmelretninger der det ligger fokksnø over. Observasjoner tyder på at det varierer hvor lett det er å påvirke kantkornlaget, de fleste steder skal det mye til for å påvirke det, men det kommer også enkelte observasjoner av drønn. Sjansen for på påvirke det virker størst på ryggformasjoner hvor snødekket er tynt.
Det ble fredag og lørdag observert overflaterim flere steder i regionen. Søndag er det oveskyet, litt snø og kuling fra SØ. Regn under ca 2-300 moh.
4 - 8 nedbør mm i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst., endring til liten kuling fra nordøst om ettermiddagen.
-11 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra nord.
-10 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Delvis skyet.
Mest vind utsatte steder først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn (kartplassert).

Observasjoner siste 3 døgn

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

18.03.2019 kl. 19:39

1114 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  1110 moh mot søraust
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot vest
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot aust
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lite snø under skoggrensa i bratt solvendt terreng
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke i skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Vekslande snøoverflate med fokksnø og avblåste ryggar
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Frå Olahansen mot Skryklingedalen i sør

Skredfarevurdering

2 Moderat Det finst både svake lag innad i fokksnøen (nokon stader iblanda rimkrystallar) og kantkornlag ned mot det gamle gjenfryste snødekket som ein kan løyse ut, men forholdsvis begrensa str på flaka i området eg observerte. Fokksnøen stabiliserar seg raskt, men der det er rimkrystallar i det svake laget vil det ta lenger tid. Kantkornlaget vil fortsatt være problematisk. Fint vêr først på dagen i morgon, kan gi enkelte solutløyste skred i bratt terreng der snødekket blir oppvarma av sola. Dersom det kjem mykje nedbør slik det ser ut mot kvelden i morgon, vil det i kombinasjon med vind gi aukande faregrad til 3 - betydeleg utover kvelden og natta. Dette kan og føre til større skred utløyst i kantkornlaget pga ny pålagring og større belastning på snødekket. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Lettast å løyse ut der overliggande snødekke er tynt og fokksnøen mjuk.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng Ø, SØ, S, SV, V over 600 moh

Skredaktivitet

18. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør 1 °C 8 m/s fra N ↓ 40% skyer Lettskya fint vêr i dag. Var tjukkare skydekke mot Nordfjord og indre delar av Jølster. Periodevis vind over skoggrensa. 1 plussgrad ved bilen når eg starta kl 17, og - 4 etter turen. Oppklarning og stjerneklart på heimvegen.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 400 moh Vindpakket hard Tørr Tynt snødekke frå ca 400 moh. Lite snø i bratt sørvendt terreng under skoggrensa. Vekslande snøoverflate pga vind, avblåste ryggar ned på lyngen eller til gammal skare. Ellers vekslande snødekke med bærande fokksnø, og lausare fokksnø i leformasjonar. I enkelte skjerma formasjonar kan det være rimlag i fokksnøen, og ein del stader svake lag av små kantkorn mellom det gamle gjenfryste snødekket og overliggande fokksnø.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Har vore vindtransport frå nordleg retning

ObsID: 186949

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snø

18.03.2019 kl. 17:25

704 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Har kommet rundt 5 cm nysnø som er avsatt med litt vind slik at det ligger mellom 0 og 15 cm nysnø i terrenget. Snødekket består fra bunn av gammel smelteskare, kantkornlag, skarelag, kantkornlag, 7cm fokksnø, kantkornlag, 10cm 1F fokksnø, mulig rimlag, 10cm 4F fokksnø/delvis nedbrutt og 5cm F nysnø. Komplisert og lite gunstig snødekke. Se bilde. Brudd i mistenkt rimlag på bilde. (hadde ikke lupe med meg og så ikke tydelige rimkrystaller)

ObsID: 186938

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

18.03.2019 kl. 12:02

843 moh

HaraldO (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  HaraldO
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

17. mar 12:03 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst V-vendt Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Leområder Skred truleg gått søndag 17. Mars. Truleg ferske fokksnøflak som har løsna.

ObsID: 186944

Indre Fjordane / Staurinibba

Snø

18.03.2019 kl. 09:00

1360 moh

Skåden (Ukjent)

Skredhendelse

18. mar 08:00 Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst -vendt Skredet startet på 1291 moh og sluttet på 1082 moh Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 100 cm høy og 200 m bred bruddkant Brattheng

ObsID: 186929

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

17.03.2019 kl. 16:42

832 moh

a.slatten (Ukjent)

Skredaktivitet

17. mar. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst

Notater

Lite til middels flakskred gått ut mot vest. Naturleg utløyst, mest truleg pga sola som kom fram. Mykje vind på topp og rygg. Fokksnø for langt nedover sida.

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flakskred.

ObsID: 186793

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snø

16.03.2019 kl. 13:41

1301 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Stabilitetstest
Bilde 1 av 1 Av:  Stabilitetstest Opphavsrett:  Vidar@obskorps

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt noe stabilisering siden forrige helg, med noen nye nordvendte problemer siden tirsdag. Kompleks og variert situasjon som krever litt erfaring og forsiktighet. Ingen raske endringer. Løssnø tilgjengelig for vindtransport. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig 1 - Små Få bratte heng N, NØ, Ø, V, NV over 900 moh Litt gjetning på utbredelse og utløsbarhet. Gir mindre skred siden skikt er høyere oppe.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, NV over 900 moh Små til middels skredstørrelse

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

Skredaktivitet

16. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Snø -4 °C 2 m/s fra SV ↗ 100% skyer Klarvær i morges og en del rim i beskyttede områder, så det forsegles muligens av den lille bygenedbøren.

Stabilitetstest

ECTX God 1200 m S. Kantkorn under tørrsnøflak (15 cm) har vært soloppvarmet.

ECTN27@15cmQ1 Middels 1230 N. Skiktdeling i hard fokksnø. Ikke rim.

ECTX God Testet over bruddkant på skred fjernutløst sist søndag 1200 m S. Kantkornlag er tydeligere enn forrige helg, men blokken krever tilleggsbelastning noe utover skalaen før den kommer.

ECTP25@40cmQ1 Middels 1150 N. Bryter i kantkorn over mildværskare men også Q1 brudd 10 cm med noe rim. Klarte knapt å tråkke løs flak uten understøtte.

Snødekke

320 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 350 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Variert snødekke i høyden, med en rekke ulike skikt på ulike steder. Fokksnøflak ligger i de fleste himmelretninger mens rygger har ru isete overflate med lett nysnø oppå (avblåst ned til to-tre uker gammel mildværsnø). Spenningen i sørvestlige flak dannet forrige helg har avtatt, selv om man finner de samme skiktene (i fokksnøen og Kantkorn over midværskare). Ganske tydelige små krystaller, men det virker likevel som det nå kreves stor tilleggsbelastning for å påvirke dette laget. Nordvendte fokksnøflak fra tirsdag virker noe mindre stabile med opptil to ulike skiktdelinger i tillegg til kantkorn over mildværskare. En nordvendt skiktdeling Q1 på 10 cm ser ut til å ha noe rim, men bryter omtrent samtidig som kantkorn under på stor tilleggsbelastning. Sydhellinger er generelt ganske variert: Enkelte steder har det vært avblåst og kantkornlag har blitt soloppvarmet og oppfuktet før nytt tørrsnøflak har lagt seg over. Under 800 m er solomvandling merkbar.

ObsID: 186571

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

16.03.2019 kl. 13:01

897 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lågt skydekke og bygevêr på morgonen.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Oppklarning og gløtt av sol utpå dagen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Fokksnøen frå tirsdag ligg i fonner med 10 cm fuktig nysnø oppå

Vær

Ikke nedbør -1 °C 4 m/s fra NV ↘ 60% skyer Snøbyger i natt og på morgonen i dag. Regn i låglandet. Oppklarning og gløtt av sol siste timen.

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 300 moh Våt løssnø Fuktig Litt våt nysnø oppå det gamle smelteomvandla snødekket frå 300 moh. Terrenget her har vore meir i le for vinden som var tirsdag, laussnøen frå tidlegare er gjennomfukta, så det ligg ca 15 cm våt laussnø i skogen. Tørrare snø frå ca 700 moh. Over skoggrensa litt meir ujevnt snødekke oppå den gamle snøpakka. vinden tirsdag har lagt fokksnøen i fonner, men nysnøen som er komt etterpå er upåverka av vind. Ca 10 cm fuktig nysnø på 900 moh.

ObsID: 186549
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.