Snøskredvarsel for Indre Fjordane lørdag 16.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finnes svake lag i snødekket, sjansen for å løse ut skred er størst der snødekket er tynt. Fersk fokksnø kan også gi små skred i leområder når vinden øker.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Et vedvarende svakt lag som ligger under fokksnøen vil fortsatt være hovedskredproblemet. Det vedvarende svake laget kan trolig påvirkes i alle himmelretninger hvor det ligger fokksnø over. De fleste steder skal det en del til for å løse ut skred, men særlig i områder med tynt snødekke kan vekten av en person være nok til løse ut skred. Utover ettermiddagen vil vindøking fra SØ føre til noen ferske ustabile fokksnøflak i terrengformasjoner som ligger i le for vinden, særlig mot N og V. Omfanget vil være størst der det kom mest snø natt til torsdag. Sola begynner å ta godt i sørsidene midt på dagen, her kan det gå noen våte løssnøskred.
Snøoverflaten består av fokksnø av varierende hardhet. Skiføret er varierende, enkelte steder er det hardt, andre steder kan man finne mykere snø og ok skiføre. På særlig vindutsatte steder er det gamle snødekket i form av hard skare blåst fram. Onsdag og natt til torsdag kom det 0-10 cm med nysnø med lite vind, dette ligger noen steder som et dryss over fokksnøen.
Det finnes kantkornet snø under fokksnøen ca fra 6-700 moh og opp. Noen steder i overgangen mot gammelt smelteomvandla snødekke/skare, andre steder litt høyere i snødekket. Man kan finne kantkornlag i alle himmelretninger der det ligger fokksnø over. De siste dagene har det blitt rapportert om noen drønn, men lite skredaktivitet. Dette tyder på at det varierer hvor lett det er å påvirke kantkornlaget. Sjansen for på påvirke det virker størst på ryggformasjoner hvor snødekket er tynt.
Det er tynt snødekke i ytre og lavereliggende deler av regionen.
2 - 4 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sør.
-11 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-12 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snø

16.03.2019 kl. 13:41

1301 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Vidar@obskorps

Vær

Snø -4 °C 2 m/s fra SV ↗ 100% skyer Klarvær i morges og en del rim i beskyttede områder, så det forsegles muligens av den lille bygenedbøren.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig 1 - Små Få bratte heng N, NØ, Ø, V, NV over 900 moh Litt gjetning på utbredelse og utløsbarhet. Gir mindre skred siden skikt er høyere oppe.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, NV over 900 moh Små til middels skredstørrelse

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

Tester

ECTX God 1200 m S. Kantkorn under tørrsnøflak (15 cm) har vært soloppvarmet.

ECTN27@15cmQ1 Middels 1230 N. Skiktdeling i hard fokksnø. Ikke rim.

ECTX God Testet over bruddkant på skred fjernutløst sist søndag 1200 m S. Kantkornlag er tydeligere enn forrige helg, men blokken krever tilleggsbelastning noe utover skalaen før den kommer.

ECTP25@40cmQ1 Middels 1150 N. Bryter i kantkorn over mildværskare men også Q1 brudd 10 cm med noe rim. Klarte knapt å tråkke løs flak uten understøtte.

Snødekke

320 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 350 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Variert snødekke i høyden, med en rekke ulike skikt på ulike steder. Fokksnøflak ligger i de fleste himmelretninger mens rygger har ru isete overflate med lett nysnø oppå (avblåst ned til to-tre uker gammel mildværsnø). Spenningen i sørvestlige flak dannet forrige helg har avtatt, selv om man finner de samme skiktene (i fokksnøen og Kantkorn over midværskare). Ganske tydelige små krystaller, men det virker likevel som det nå kreves stor tilleggsbelastning for å påvirke dette laget. Nordvendte fokksnøflak fra tirsdag virker noe mindre stabile med opptil to ulike skiktdelinger i tillegg til kantkorn over mildværskare. En nordvendt skiktdeling Q1 på 10 cm ser ut til å ha noe rim, men bryter omtrent samtidig som kantkorn under på stor tilleggsbelastning. Sydhellinger er generelt ganske variert: Enkelte steder har det vært avblåst og kantkornlag har blitt soloppvarmet og oppfuktet før nytt tørrsnøflak har lagt seg over. Under 800 m er solomvandling merkbar.

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt noe stabilisering siden forrige helg, med noen nye nordvendte problemer siden tirsdag. Kompleks og variert situasjon som krever litt erfaring og forsiktighet. Ingen raske endringer. Løssnø tilgjengelig for vindtransport. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

16. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 186571

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

16.03.2019 kl. 13:01

897 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lågt skydekke og bygevêr på morgonen.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Oppklarning og gløtt av sol utpå dagen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Fokksnøen frå tirsdag ligg i fonner med 10 cm fuktig nysnø oppå

Vær

Ikke nedbør -1 °C 4 m/s fra NV ↘ 60% skyer Snøbyger i natt og på morgonen i dag. Regn i låglandet. Oppklarning og gløtt av sol siste timen.

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 300 moh Våt løssnø Fuktig Litt våt nysnø oppå det gamle smelteomvandla snødekket frå 300 moh. Terrenget her har vore meir i le for vinden som var tirsdag, laussnøen frå tidlegare er gjennomfukta, så det ligg ca 15 cm våt laussnø i skogen. Tørrare snø frå ca 700 moh. Over skoggrensa litt meir ujevnt snødekke oppå den gamle snøpakka. vinden tirsdag har lagt fokksnøen i fonner, men nysnøen som er komt etterpå er upåverka av vind. Ca 10 cm fuktig nysnø på 900 moh.

ObsID: 186549

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

15.03.2019 kl. 19:28

1102 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot nord/nordvest 1100 moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Bærande fokksnø, brudd i begynnande kantkorn over skare/gjenfryst snødekke.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke med bare ryggar og tuer.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Dvergsdalsdalen

Faretegn

Ingen faretegn observert Ikkje drønn eller andre faretegn på turen

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Det eg fann av kantkorn over skare, hadde harde fokksnøflak oppå som skal ein del til for å påvirke. Var også begrensa str. Men der den overliggande fokksnøen er mjukare eller tynnare vil det være lett å løyse ut. Og i områda som hadde mest snø tilgjengeleg for vindtransport, er det sannsynleg at det kan bli str 2.

Tester

CTM13@54cmQ2 Middels Brudd i begynnande kantkorn over skare. Olahansen 1100 moh mot nord/nordvest

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 400 moh Vindpakket hard Tørr Tynt snødekke frå ca 400 moh, smelteomvandla og gjenfryst med eit tynt dryss nysnø oppå. Generelt lite snø med oppstikkande tuer og lyng under skoggrensa. Vekslande snøoverflate pga kraftig vind tirsdag, og mange stader avblåst ned på gammal skare. Ellers eit tynt dryss nysnø oppå skaren. Dei plassane eg fann fokksnø frå tirsdag har denne samla seg i små, harde flak og fonner. Der var det også utvikling av kantkornlag mellom fokksnøen og det gamle gjenfryste snødekket.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har vore utvikling av kantkornlag mellom den gamle skaren og overliggande fokksnø. Dette er hovudproblemet no. Fokksnøen frå tirsdag er her stabilisert utifrå det eg kunne sjå i dag. Det gamle snødekket er smelteomvandla og gjenfryst. Der det er kantkornlag mellom skaren og overliggande fokksnø, vil dette vedvare til det enten blir liggande djupt i snødekket, eller blir øydelagt av mildvêr. Det er litt nysnø tilgjengeleg for vindtransport. Kjem det nedbør av betydning i kombinasjon med vind vil det gi ustabile nysnøflak i leområder. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

15. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 186438

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

15.03.2019 kl. 18:06

794 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Overskya og lett snø i lufta

Vær

Snø 0 °C 0 m/s 95% skyer Tidlegare i dag for det meste skya oppholdsvær. I ettermiddag lett snøvêr

Tester

CTE12@27cmQ2 Middels 800 moh mot nord. Brudd i begynnande kantkorn over skare/gjenfryst snødekke. Fokksnøen over er bærande (blyantfast i toppen og gradvis mot 1F ned mot kantkornlaget)

ObsID: 186426

Indre Fjordane / Støylsnova

Snø

15.03.2019 kl. 12:00

1012 moh

jan@nordfjordfhs (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør 0 °C 3 m/s fra NV ↘ 85% skyer Høgare skydekke enn det værmeldinga skulle tilsi, nok sol til å få skygger og farge i fjeset.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Snøføyk på toppane rundt, lite vind i lavlandet.

Snødekke

50 cm totalt 0 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 200 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødekket er stort sett tørt. Eit tynt og mykt skarelag på overflaten av nysnøen, antakelig etter gårsdagens sol 5-20 cm nysnø som ligger oppå gammelt bærende snødekke. Kantkorn ikkje observert.

ObsID: 186423

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snø

15.03.2019 kl. 11:19

739 moh

Sander@ObsKorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps

Vær

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kantkorna snø over skaren.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels

ObsID: 186364

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snø

14.03.2019 kl. 16:58

994 moh

Kreke (Ukjent)

Skredhendelse

14. mar 17:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små NØ-vendt Nær rygg Sett heimafrå

ObsID: 186229

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snø

14.03.2019 kl. 13:23

1099 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Christer@obskorps
ObsID: 186180

Indre Fjordane / EID

Snø

14.03.2019 kl. 12:21

800 moh

jan@nordfjordfhs (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør 3 m/s fra NV ↘ 50% skyer

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 186167

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snø

14.03.2019 kl. 12:17

1170 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Christer@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -5 °C 60% skyer Lokale skyer, men sterk solinnstråling midt på dag. Sola tok godt på snøen i sørlige heng

Faretegn

Ingen faretegn observert Kun lokal oppsprekking rundt skia i lommer av fokksnø

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 700 moh SKredproblemet er ikkje observert på denne turen, men det er tydelege teikn på vindtransport og det er løst bundet snø disponibelt for meir vindtransport. Så skredproblemet må vere med i vurderinga under ferdsel i fjellet

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Undersøkte ikkje nordleg sektor. Kantkornlaget var mest aktivt i sørlig sektor over solskare og vanskelegare å finne i austleg sektor. Men fann også begynnande kantkorn over og under fokksnølag. Men snødekket har store lokale variasjonar på grunn av vind. Dette påverkar både utbredelse av skredproblemet og skredstørrelse

Tester

ECTP15@22cmQ1 Dårlig Store lokale forskjeller i stabiliteten generelt på fjellet. Undersøkte over og under brotkanten til eit flakskred som gikk sist laurdag. Både over og under øvre brotkant fann eg aktivt kantkornlag av små krystaller over solskare. Stor lokal variasjon i kor mykje fokksnø og kor hard fokksnøen er.

Snødekke

Ikke snøfokk 1 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det er temperaturstigning og solinnstråling utover dagen

Skredfarevurdering

2 Moderat Observasjonsturen i dag gikk i grenseområdet mellom Sunnmøre og Indre Fjordane. Observasjonen er relevant for varslingsregion Sunnmøre. Det er begynnande kantkornutvikling over solskare og over og under fokksnølag. Det har vore sterk vind i området og snøen er ujevnt fordelt av vind. Det er og store lokale forskjellar i snødekket på grunn av innstråling av sol og utstråling på natt. Kantkornlag var mest aktive i sørlilg sektor. Undersøkte over og under øvre brotkant til to flakskred som gikk sist laurdag. Ingen spor av kantkorn eller rim mot gammalt snødekke/gliflate. Noko som tyder på at skredaktiviteten laurdag 9.mars på dette fjellet skuldast nedføyka løs nysnø Det har blåst sterkt og snødekket er ujevnt fordelt i terrenget. Det er litt løs bundet snø disponibelt til vindtransport, men ikkje mykje. Men fokksnøflak vil fortsatt vere eit skredproblem. Det er stor solinnstriåling på dagtid og det ser ut til å påverke temperaturgradient med veksling dag/natt som gir vidare utvikling av kantkorndanning Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

14. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet observert på vegen frå Volda til Hornindal eller i terrenget som ein ser frå denne turen

Snøprofil

7 lagdelinger observert 1 Tester knyttet til snøprofilen Grov fleire profiler i fleire himmelretningar og kantkornlaget er mest aktivt, utbredt og utvikla i sørlig sektor. Men krystallane er små og vanskelege å kjenne igjen. Mest truleg er utberedelse i sørlig sektor på grunn av temperaturgradient mellom innstråling dag og utstråling natt. Det er også lokale forskjeller i snødistribusjon på grunn av ulike vindretningar

ObsID: 186166

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snø

14.03.2019 kl. 11:11

732 moh

Haakonschj (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen 2 drønn. Finn kantkorn som nevnt i varselet. Ectp11@35cm

ObsID: 186152

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snø

14.03.2019 kl. 10:19

764 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  Oppsprekking pga begynnende kant over og under tynt fokksnøflag

Snødekke

Ikke snøfokk 1 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tørr snø der det er lite solinnstråling. Begynnende kant over og under tynn fokksnølag

ObsID: 186144

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snø

14.03.2019 kl. 09:09

379 moh

Christer@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Christer@obskorps Kommentar:  Lettskya od periodevis sol.ca 1 cmnysnø på denne høgda

Vær

Ikke nedbør 1 °C 70% skyer Ca 1 cm nysnø på denne høgda inatt. Det har sludda ved havnivå og snø frå ca 100moh

ObsID: 186110

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

14.03.2019 kl. 08:56

1416 moh

Sander@ObsKorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Ser bruddkant i sola i midten av bildet. Nesten på toppen av ryggen. Ser også restane av skredet som går inn i renna til høgre i bildet.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Fleire laussnøskred.

Skredaktivitet

14. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). Naturlig utløst Svært bratt terreng på svaberg. Heilt naturleg at det går der no, når det akkurat har snøa. Trur nok at varselet stemmer bra med dagens situasjon, sjølv om det har gått nokre naturlege utløyste skred, for skreda har gått i eit område med svært bratt terreng.

14. mar. 6-12 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø Såg i frå vegen at det losna eit flakskred ca der som obspunktet er. Lett snøføyke på toppane. Svært bratt terreng i området rundt. Trur nok at varselet stemmer bra med dagens situasjon, sjølv om det har gått nokre naturlege utløyste skred, for skreda har gått i eit område med svært bratt terreng.

ObsID: 186106

Indre Fjordane / EID

Snø

13.03.2019 kl. 14:25

1126 moh

OleNy@nordfjordfhs (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

13. mar 10:00 (+01:00) Tørt flakskred 4 - Svært store Naturlig utløst SØ-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 20 cm høy og 100 m bred bruddkant Brattheng Mye vindtransport har samlet mye snø siste døgn. Naturlig utløst, men det har vært skikjørere like ved. Det går spor ski høyre for skredet, men det ser ut til å være i mindre bratt terreng og er mest sannsynlig lagt etter skredet har funnet sted.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 2 m/s fra SV ↗ 50% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Ski i anlegg

Snødekke

100 cm totalt Kraftig snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Vindpakket hard Tørr

ObsID: 186017
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.