Snøskredvarsel for Indre Fjordane onsdag 13.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Temperaturauke kan føre til våte snøskred under ca. 1100 moh. Stiv kuling frå SV og nedbør gir nysnøflak i høgfjellet. Fleire vedvarande svake lag i snødekket.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Ytterlegare temperaturauke gjer at skredproblemet våt snø flyttar seg enda litt oppover i fjellet, til om lag 1100 moh. Nedbørsmengdene er moderate, men ver likevel merksam på ferske nysnøflak som følge av stiv kuling og snø i høgfjellet. Det er også vedvarande svake lag i snøpakka. Der snøsmeltinga når ned til desse svake laga, eller der vinden legg ut store flak, kan ein ikkje utelukke større flakskred.
Etter langvarig kaldt og pent vêr i januar, har det vore meir vekslande i februar. Snøoverflata varierer frå skare og is til lett vindpåverka nysnø. I helga og starten av veka kom det nytt påfyll av nysnø som måndag var tørr og under tregrensa ubunden. Over tregrensa har vinden flytta på nysnøen og danna ferske flak. Eldre fokksnøflak i fjellet er i hovudsak harde og berande.
Det er observert nedføyka overflaterim og kantkornutvikling i snødekket. I enkelte heng kan nysnøflak ligge oppå slike svake lag. Det er òg funne kantkorn djupare nede i snødekket, hovudsakleg i indre strøk av regionen.
Laurdag gjekk eit naturleg utløyst skred frå Tortnegrøegga og eit skiløparutløyst ved Blåfjellet (begge str. 3 og i Jølster). Undersøkingar ved sistnemnte tyder på at både nedføyka rimlag og kantkornlag under nysnøen kan ha vore aktivert i skredet, noko som har gitt to glideplan og dermed større skred enn elles.
Tysdag morgon vart det målt døgnnedbør på 5-15 mm i regionen. Det var framleis kuldegrader ned til om lag havnivå. På Trolledalsegga (1020 moh) i Eid blas det liten kuling frå V.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-9 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest., endring til liten kuling fra sørvest.
-7 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: torehum@svv (*****)

i kommune: STRYN

Skredhendelse

3 - Store

Tørt flakskred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: jan@nordfjordfhs (Ukjent)

i kommune: JØLSTER

Vær

Regn

5.0 grader

Rapportert av: torehum@svv (*****)

i kommune: STRYN

Skredhendelse

Ikke gitt

Ikke gitt

Rapportert av: brit-siv@obskorps (***)

i kommune: JØLSTER

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Skredproblem

Ubunden snø

Snødekke

80 cm snødybde

15 cm nysnø siste døgn

Snøprofil (2012)

Brudd i rimlaget. 920 moh mot nordaust.

104368

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Stabilitetstest

Dårlig

CTE4@41cmQ1

Vær

Snø

0.0 grader

Faretegn

Mye vann i snøen

Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Skikkeleg vått i toppen av snødekket opp til 700 moh kl 18.30. Rullande snøballar i brattheng

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Frå 700 moh

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: brit-siv@obskorps (***)

i kommune: JØLSTER

Stabilitetstest

God

CTM15@12cmQ3

Rapportert av: brit-siv@obskorps (***)

i kommune: JØLSTER

Vær

Snø

-1.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: erlend@nordfjordfhs (Ukjent)

i kommune: STRYN

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Snødekke

120 cm snødybde

30 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø

Faretegn

Stort snøfall

Område: For kommunen. Beskrivelse: Ellers ingen faretegn observert

Rapportert av: OleNy@nordfjordfhs (Ukjent)

i kommune: STRYN

Snødekke

170 cm snødybde

50 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø

-1.0 grader

Faretegn

Stort snøfall

Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: 50 CM mellomtung pudder

Rapportert av: LarsO@nordfjordfhs (****)

i kommune: GLOPPEN

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Ubunden snø

Snødekke

10 cm nysnø siste døgn

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Snø

-1.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Over ca 600moh.

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: EID

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.