Snøskredvarsel for Indre Fjordane tirsdag 12.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Ny vind- og temperaturauke gjer at skredfaren er venta å stige mot ettermiddagen. Vedvarande svake lag i snødekket kompliserer situasjonen.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbøren aukar litt, og ny vindauke med dreiing til SV stiv kuling gjer at skredfaren er venta å halde seg på om lag same nivå. Temperaturauke på kvelden kan fukte snøen opp til ca. 700 moh, dette kan gje fare for våte laussnøskred i låglandet. Det er framleis vedvarande svake lag i snødekket som kompliserer situasjonen.
Etter langvarig kaldt og pent vêr i januar, har det vore meir vekslande i februar. Snøoverflata varierer frå skare og is til lett vindpåverka nysnø. I helga og starten av veka kom det nytt påfyll av nysnø som måndag var tørr og under tregrensa ubunden. Eldre fokksnøflak i fjellet er i hovudsak harde og berande. Det var laurdag plussgrader opp til ca. 800 moh før temperaturen sank igjen søndag.
Det er observert nedføyka overflaterim og kantkornutvikling i snødekket. I enkelte heng kan nysnøflak ligge oppå slike svake lag. Det er òg funne kantkorn djupare nede i snødekket, hovudsakleg i indre strøk av regionen.
Torsdag gjekk det ein del mindre, naturleg utløyste skred i regionen, både i Gloppen og Jølster, som følgje av nysnø og litt stigande mildversgrense. Laurdag gjekk eit naturleg utløyst skred frå Tortnegrøegga og eit skiløparutløyst ved Blåfjellet (begge str. 3 og i Jølster). Undersøkingar ved sistnemnte tyder på at både nedføyka rimlag og kantkornlag under nysnøen kan ha vore aktivert i skredet, noko som har gitt to glideplan og dermed større skred enn elles.
Måndag føremiddag blas det frisk bris frå NV på Kvamsfjellet (1050 moh i Jølster). Temperaturen var -6 grader. Det gjekk snøbyger heilt ned til havnivå i heile regionen.
8 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest.
-12 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om formiddagen.
Skyet.
Av og til nordvest stiv kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-9 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: brit-siv@obskorps (***)

i kommune: JØLSTER

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Skredproblem

Ubunden snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Stabilitetstest

Dårlig

CTE4@41cmQ1

Snødekke

80 cm snødybde

15 cm nysnø siste døgn

Snøprofil (2012)

Brudd i rimlaget. 920 moh mot nordaust.

104368

Vær

Snø

0.0 grader

Faretegn

Mye vann i snøen

Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Skikkeleg vått i toppen av snødekket opp til 700 moh kl 18.30. Rullande snøballar i brattheng

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Frå 700 moh

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: brit-siv@obskorps (***)

i kommune: JØLSTER

Stabilitetstest

God

CTM15@12cmQ3

Rapportert av: brit-siv@obskorps (***)

i kommune: JØLSTER

Vær

Snø

-1.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: erlend@nordfjordfhs (Ukjent)

i kommune: STRYN

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Snødekke

120 cm snødybde

30 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø

Faretegn

Stort snøfall

Område: For kommunen. Beskrivelse: Ellers ingen faretegn observert

Rapportert av: OleNy@nordfjordfhs (Ukjent)

i kommune: STRYN

Snødekke

170 cm snødybde

50 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø

-1.0 grader

Faretegn

Stort snøfall

Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: 50 CM mellomtung pudder

Rapportert av: LarsO@nordfjordfhs (****)

i kommune: GLOPPEN

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Ubunden snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Snødekke

10 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø

-1.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Over ca 600moh.

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: EID

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: EID

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Rapportert av: LarsO@nordfjordfhs (****)

i kommune: GLOPPEN

Snødekke

5 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø

-0.5 grader

Rapportert av: Ronny@NVE (***)

i kommune: FØRDE

Snødekke

0 cm nysnø siste døgn

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.