Snøskredvarsel for Indre Fjordane søndag 13.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Ver forsiktig i leområde der det samlar seg fokksnø, td. bak ryggar, i søkk og renneformasjonar. Lettast å løyse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sterk vind med endrande retning frå SV til NV og stadvis mykje nedbør vil gje stor snøtransport inn i leområder mot N-Ø-S. Dette auka pålagring og byggjer ferske fokksnøflak over 600 moh. Fleire av desse kan ligge på glatte skarelag i høgda. Skredfaren vil vere størst i dei områda som får mest nedbør.
Snøoverflata er generelt prega av kraftig vind, og snø som har kome denne veka er fordelt rundt i terrenget som flak av varierande hardheit og storleik. Det gamle snødekket vert vurdert stabilt opp til ca 1200 moh, då det har vore påvirka av regn og kraftig mildveir. Det er generelt lite snø i regionen, mest i nord.
Det er laurdag observert fleire drønn i snøen på utvikla kantkorn i det øvste skarelaget på Strynefjellet. Det er observert overflateskare i Jølster. Laurdag føremiddag er det rolege vindforhold i fjella og det snør til havnivå.
2 - 5 nedbør mm i døgnet.
Bris fra vest., endring til frisk bris fra sørvest om kvelden.
-10 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til sterk kuling fra nordvest om formiddagen.
-11 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Fjordane / IDA Grasdalen ved Oppljostunnelen

Snø

13.01.2019 kl. 19:39

882 moh

torehum@svv (*****)

Skredhendelse

13. jan 09:15 Tørt flakskred 2 - Middels NV-vendt Skredet startet på 1257 moh og sluttet på 1043 moh Skred detektert av infralyd (IDA) søndag morgen kl. 9:15. Mulig skredbane er tegnet på kartet. Eksakt lokalisering ikke gitt. Kan også ha vært i Svartebardskaret eller nærmere Raudenova. Varighet: 28 sekund.

ObsID: 175495

Indre Fjordane / Sølvberget

Snø

13.01.2019 kl. 15:30

1203 moh

Vidar@obskorps (****)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Økende fokksnøproblem. Usikker utbredelse av svakt lag i forrige mildværskare (kantkorn) hovedsakelig mellom 12 og 1400 m (antagelse). Økende

Vær

Snø -3 °C 9 m/s fra NV ↘ 90% skyer Lett bygevær

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1400 moh og 1200 moh Skredaktiviteten de neste dagene burde avsløre hvor utbredt dette skiktet er.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 600 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Skytende sprekk rett over skoggrense 650 m. Rask opplagring i sørvestvendte heng.

Tester

CTE1@10cmQ2 Dårlig 650. Skikt i fersk fokksnø.

ECTN8@15cmQ2 Middels 1250V

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr Rask opplagring i sørlige og vestlige heng. Vekslende skiktdannelser i fersk fokksnø. Ganske ustabilt rett over tregrensen. Løste ut lite testheng rett over tregrensen, men klarte ikke det på 1250. Gravd og lett etter samme skikt som ble rapportert på sætreskarsfjellet i går, men finner det ikke inntil 1300 m her. Ganske sikker på at det er samme varige svake skikt som jeg fant på midtstolhyrna 9.1 mellom 12 og 1400 m. Trolig dannet ved raske temperaturendringer forrige helg, med et tynt løst lag mellom to skarelag. Så ikke tydelig kantkorn i det onsdag, men forplantet godt. Skiktet er såpass svakt at det burde gitt mange naturlig skred i dag om det var allment utbredt i samme høyde, men har ikke observert skred fra Stryn skisenter. Finner også her antydning til at skarelaget under nysnøen har hatt en skiktdeling, men ser ut til å være smeltet sammen.

ObsID: 175476

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

13.01.2019 kl. 14:00

833 moh

oholsen (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør fra NV ↘ 60% skyer Vekslande bygever, lite nedbør på observasjonstidspunktet. Kraftige vindkast frå NV

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S over 800 moh Markant forskjell i bruddforplantningsevne frå 700 til 800moh. Ved 800moh og opp er den overliggande snøen meir vindpåvirka og det svake laget tynt med plan bruddflate, lange skytande sprekker frå ski/brett. Det er stor hardheitsforskjell mellom svakt lag og overliggande snø. Under 700moh er snøen mindre vindpåverka og det svake laget er tjukkare med ujamn bruddflate (Q3). Djupne på vindtransportert snø varierar kraftig. Fokksnøen virkar her å henge godt til gammalt skarelag. Usikker på kantkornutvikling. Mulig med små skred i denne fjellsida, lite snø. Tidvis fin snø i søkk.

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytande sprekke frå ski/brett. Stor forplantningsevne i vintransportert snø i leheng mot S,SØ,Ø over 800moh.

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vind frå NV, vindtransportert snø i leheng. Nedi søkk og bak rygger mot S,SØ,Ø. Frå 10cm til 40cm djupn.

ObsID: 175475

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

13.01.2019 kl. 13:43

1160 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  1160 moh mot sør. Brudd i laust lag mot skarelaget under den ferske fokksnøen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Dvergsdalsdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  På Olahansen mot sør, Skryklingedalen og Isvassnipa. Vindpåvirka snøoverflate på lesida under toppen

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ, S over 700 moh Spesielt utsatt bak kantar og ryggar i terrenget, der nysnøen er vindpåvirka og bunden til flak.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ, S, SV over 700 moh Spesielt utsatt bak kantar og ryggar i terrenget i overgangen mot brattare terreng

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Snøfokk og vindtransportert nysnø frå nord til nordvestleg retning.

Tester

ECTP8@40cmQ1 Dårlig

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr Frå 700 moh varierande snødekke pga vind og snøfokk. Avblåst på toppane og dei mest utsatte ryggane. Fokksnøansamlingar bak kantar og ryggar, men også store områder med ubunden nysnø.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fersk vindtransportert nysnø er lett å løyse ut, spesielt i overgangen til brattare terreng bak ryggar og kantar i terrenget, der nysnøen er bunden til flak. Det finst både lagdelingar i den ferske fokksnøen som kan løysast ut, og det kan løsne mot skarelaget under nysnøen. Det finst laussnø tilgjengeleg for vindtransport, og er venta auka vind i morgon i kombinasjon med nytt snøfall. Dette gir fortsatt pålagring og opprettheld skredproblemet. Kraftig vind og snøfokk vil truleg føre til at fokksnøen og skredproblemet får større utbreiing i forhold til i dag, der det er mest framtredande bak kantar og ryggar i terrenget, i overgangen til brattare terreng. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

13. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Svært lett å løse ut Noen bratte heng. NØ, Ø, SØ, S, SV. Over 900 moh Såg ikkje skred sjølv, men vart fortalt at ei gruppe skiløparar løyste ut eit lite/harmlaust skred i eit brattheng. Løsna mot skarelaget under nysnøen.

ObsID: 175460

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snø

13.01.2019 kl. 11:20

560 moh

Omi@nordfjordfhs (Ukjent)

Vær

Snø -2 °C

Faretegn

Stort snøfall Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse:

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Snødekke

Moderat snøfokk 20 cm nysnø

ObsID: 175479

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

13.01.2019 kl. 11:17

635 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lågt skydekke og bygevêr. Frå Myklebust mot nord, Årdal i Jølster på andre sida av Jølstravatnet
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Vær

Snø -1 °C 5 m/s fra N ↓ 100% skyer Laurdag var det skiftande skydekke og enkelte byger. I løpet av natta ein del nedbør, som snø ned til 100 moh. På morgonen i dag overskya og bygevêr, nedbør som snø frå 3-400 moh i formiddag

Snødekke

45 cm totalt Lett snøfokk 18 cm nysnø Nysnøgrense på 350 moh. Snøgrense på 200 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig Litt våt nysnø i natt ned til ca 100 moh. Nysnøgrense på 3-400 moh i formiddag. Gammal smelteomvandla snø i bunn, og skiføre frå ca 400 moh. På 600 moh 45 cm snødjupne, av dette 18 cm fuktig nysnø

ObsID: 175405

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

13.01.2019 kl. 09:03

216 moh

pmbakke@nortind (***)

Vær

Sludd 1 °C 100% skyer

Snødekke

5 cm nysnø 5cm nysnø over natta

ObsID: 175365

Indre Fjordane / STRYN

Snø

13.01.2019 kl. 08:13

942 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Vær

Snø 100% skyer

Snødekke

Lett snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Det har kommet om lag 10 cm lett vindpåvirka nysnø i løpet natta. Snøen er løs (F), men nokså rette kanter langs skisporet antyder at vinden har virket iallfall litt. Nysnødybden er litt ujevnt fordelt pga. vind. Det snør fortsatt, og vinden har økt litt utover formiddagen. Se ellers observasjoner fra området i går.

ObsID: 175361

Indre Fjordane / STRYN

Snø

12.01.2019 kl. 15:43

994 moh

Vidar@obskorps (****)

Notater

Lite vindpåvirkning enda. Stort sett ubundet opp til 1000 m iallfall.

ObsID: 175320

Indre Fjordane / STRYN

Snø

12.01.2019 kl. 12:21

1329 moh

torehum@svv (*****)

Faretegn

Drønn i snøen Mye drønn på delvis utvikla kantkorn i forbindelse med øverste skarelag. ECTP11@30cm, Q2. Se mer info hos håvard@NVE.

ObsID: 175257
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.