Snøskredvarsel for Indre Fjordane lørdag 12.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finst fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettast å løyse ut der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ligg fokksnøflak i renner søkk og lesider mot N-Ø-S som vil trenge tid til å stabilisere seg. Dei mindre ferske flaka er lette for ein skiløpar å løyse ut, mens dei eldre vil krevje større belastning.
Det har komme 10 - 15 cm snø over ca 1000 moh siste døgnet, under denne høgda som regn. Nedbøren har kome i sterk vind frå NV. Snøoverflata er generelt prega av kraftig vind, og snø som har kome denne veka er fordelt rundt i terrenget som flak av varierande hardheit og storleik. Det gamle snødekket vert vurdert stabilt opp til ca 1200 moh, då det har vore påvirka av regn og kraftig mildveir. Det er generelt lite snø i regionen, mest i nord.
Fredag føremiddag er det plussgrader til 400moh, opphaldsveir og kuling frå V i fjellet.
1 - 5 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra vest., endring til bris fra nordvest om kvelden.
-10 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh natt til fredag.
Delvis skyet.
Lavere temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 nedbør mm i døgnet.
Bris fra vest., endring til frisk bris fra sørvest om kvelden.
-10 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Vidar@obskorps (****)

i kommune: STRYN

Notater

Lite vindpåvirkning enda. Stort sett ubundet opp til 1000 m iallfall.

Rapportert av: torehum@svv (*****)

i kommune: STRYN

Faretegn

Drønn i snøen

Mye drønn på delvis utvikla kantkorn i forbindelse med øverste skarelag. ECTP11@30cm, Q2. Se mer info hos håvard@NVE.

Rapportert av: Håvard@NVE (Ukjent)

i kommune: STRYN

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Faretegn

Drønn i snøen

Flere drønn i overgangen mellom tykt og tynt snødekke på vei opp fra ca. 1000 moh og opp til 1300 moh. Ingen naturlig skredaktivitet observert i området.

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ferske skred

En annen gruppe på to personer i området fjernutløste et størrelse 1-2 skred ved ca. 1300 moh i østflanken av Sætreskarsfjellet. Det gikk på det samme svake laget som vi observerte i snøprofilene.

Snøprofil

Antall Lag: 5

Total dybde: 114,00 cm

Skredhendelse

2 - Middels

Tørt flakskred

Notater

Observasjoner er gjort av NorSkred-studentgruppe + Tore@svv fra en tur ved Fonnbu.

Vær

Ikke nedbør

Stabilitetstest

Middels

ECTP11@30cmQ2

Snødekke

114 cm snødybde

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Håvard@NVE (Ukjent)

i kommune: STRYN

Snøprofil

Antall Lag: 6

Total dybde: 118,00 cm

Stabilitetstest

Middels

ECTP11@34cmQ2

Stabilitetstest

Dårlig

ECTP4@34cmQ2

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: brit-siv@obskorps (***)

i kommune: JØLSTER

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten

Snøprofil (2012)

Olahansen på 1100 moh mot nordaust. Test gir utslag i nysnølaget når skarelaget i toppen bryt, men ser ikkje grunn til at dette skal kunne løyse ut som skred.

99731

Vær

Ikke nedbør

-2.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Stabilitetstest

God

CTE5@17cmQ2

Snødekke

60 cm snødybde

10 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: LarsO@obskorps (****)

i kommune: EID

Vær

Snø

-1.0 grader

Snødekke

50 cm snødybde

2 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: Omi@nordfjordfhs (Ukjent)

i kommune: EID

Vær

Regn

2.0 grader

Snødekke

140 cm snødybde

10 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: jan@nordfjordfhs (Ukjent)

i kommune: EID

Faretegn

Ferske sprekker

Skytande sprekker frå skia, ca 4m longe. Gjekk sannsynlegvis rett over det gamle snødekket der vatnet samler seg opp.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: LarsO@obskorps (****)

i kommune: EID

Vær

Regn

2.4 grader

Snødekke

10 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: einar@nortindBOF (***)

i kommune: STRYN

Vær

Ikke nedbør

-1.0 grader

Snødekke

4 cm nysnø siste døgn

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.