Snøskredvarsel for Indre Fjordane lørdag 08.12.2018

2
Moderat
Publisert:

Det finst fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettast å løyse ut der fokksnølaget er tynt eller mjukt. Minkande skredfare i løpet av dagen.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind fredag har lagt opp fokksnøflak i leområdene. Det er ventelig i le for dei største henteområda at fokksnøflaka er store nok til å gi skred av små eller middels storleik. Vær derfor varsom i slike områder. Fokksnøen treng tid til å stabilisere seg.
Nysnøen strekk seg no ned mot fjordnivå i dei indre stroka av regionen. Observasjonar tyder på omlag halvmeteren. Meir der vinden har lagt frå seg snø. Det er laus snø tilgjengeleg for vind. Dette er første større snøfall sidan midt i oktober. Nysnøen ligg stort sett på ein bar bakke med barfrost i høgda. Over 1000 moh er det enkelte fonner av gammelsnøen frå oktober. Denne gammelsnøen er smelteomvandla og hard, og ligg spredt i forsenkingar og små botnar i terrenget.
Ikkje observert skredaktivitet
Observasjonar viser opptil ein liten meter snø i leheng over skoggrensa.
5 - 10 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-7 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 8 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-6 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

07.12.2018 kl. 12:23

210 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lågt skydekke og yr

Vær

Yr 2 °C 100% skyer Yr i lufta, og lågt skydekke. Mildt og høgare snøgrense i dag.

ObsID: 170433

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snø

06.12.2018 kl. 08:11

70 moh

LarsO@obskorps (****)

Vær

Ikke nedbør -3 °C 0 m/s Stjerneklart og kaldt.

ObsID: 170219

Indre Fjordane / GAULAR

Snø

05.12.2018 kl. 21:56

510 moh

ojs (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ojs

Vær

Snø 0 °C 0 m/s 90% skyer

Snødekke

21 cm totalt 21 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 170194

Indre Fjordane / STRYN

Snø

05.12.2018 kl. 21:05

397 moh

einar@nortindBOF (***)

Snødekke

38 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø

ObsID: 170192

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

05.12.2018 kl. 16:24

1017 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke rett på lyngen i skogen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Varierande snødekke, avblåste ryggar, men begynner å fylle opp søkk og leområder
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Avblåste ryggar i høgda
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Olahansen mot nordaust på 1020 moh

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Liten tilleggsbelastning Mulig 1 - Små Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, NV over 800 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Fortsatt lite snø, og mykje framstikkande stein, men i terrengformasjonar der det har samla seg mykje snø vil det vere mulig å løyse ut små skred. Det ligg mest snø i nordleg til austleg sektor. Varselet gir ein god beskrivelse av forholda. Det finst laussnø tilgjengeleg for vindtransport. Venta rolegare vêr og mindre nedbør i morgon, som gir synkande skredfare, ettersom fokksnøen frå siste dagar får tid til å stabilisere seg. Er nok riktig med faregrad 1 torsdag. Varslet faregrad er riktig Varselet gir ein god beskrivelse av snødekket og skredfarevurderinga stemmer godt med dagens forhold.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Frå 8-900 moh og oppover har det vore vindtransport.

Snødekke

30 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Vindpakket myk Tørr Tirsdag snødde det heilt ned til fjorden, men i låglandet er det kun eit tynt dryss. Det ligg no 17 cm nysnø frå siste dagane på 500 moh i Dvergsdalsdalen i Jølster, aukande til 30 cm på 700 moh. Har vore lite vindpåvirkning under 800 moh, under denne høgda er nysnøen blåst av bjørkeskogen, men lite tegn til vindpåvirkning i snødekket her. Over 800 moh varierande snødekke pga vind, avblåse ryggar og kular i terrenget, og oppsamling av snø i søkk og leformasjonar. Vekslande hardheit på fokksnøen. Fortsatt noko tynt skiføre, sidan det ikkje er nokon såle av gammal snø. Men mulig der underlaget er forholdsvis jevnt og terreng der det er lite stein.

Skredaktivitet

5. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Tester

CTM12@50cmQ1 Middels

CTM11@30cmQ1 Middels

ObsID: 170183

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

05.12.2018 kl. 14:20

437 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Frå Myklebust mot Sandal i vest. Lågt skydekke
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  I Dvergsdalsdalen

Vær

Snø -1 °C 6 m/s fra SV ↗ 100% skyer Bygevêr og lågt skydekke. Vindstille i dalen. Periodevis noko vind frå sørvest frå 900 moh og vidare oppover

ObsID: 170173

Indre Fjordane / FØRDE

Snø

05.12.2018 kl. 13:20

9 moh

brit-siv@obskorps (***)

Vær

Snø 0 °C 100% skyer Bygevêr, våt snø

ObsID: 170165

Indre Fjordane / Rauset

Snø

05.12.2018 kl. 12:30

837 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Snøprofil ved 900m, østvendt lokalt leheng.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Snørpofil fra tregrensa, ca 600moh, moderat vindpåvirkning.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Representativt bilde av snøfordelingen i høyfjellet. Noe stein og busker på utsatte steder, opp mot 150cm snø i leformasjoner.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Liten tilleggsbelastning Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S over 600 moh Vinddreining til S, SØ har skapt nye leområder og en vil finne utsatte områder i flere himmelretninger. Skredproblemet fins de stedene vinden har fått tak i snøen og er ganske lett gjenkjennelig ved at snøen oppleves lett bundet og gir sprekkdannelser rundt skiene.

Vær

Snø 0 °C 5 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Tiltagende snø fra ca kl 10. Varierende vindstyrke, opp i frisk bris. Vinden tar godt nede i bygda òg.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vinteren har komt i fjellet og det er nå skiføre mange steder om man unngår de verste steinene. Under ca 600moh er det ikke såle og foreløpig er snøen så lett at man går gjennom mange steder. Skredfaren er hovedsaklig knyttet til den ferske vindpåvirkede snøen, og denne fins i mange eksposisjoner og ned til ca 400moh. Det antas at skred kan utløses ved liten tilleggsbelastning siden skredproblemet ligger høyt i snødekket og overflaten er myk. Utsatte områder kjennetegnes ved at nysnøen er i ferd med å bindes pga vind og temperatur. I bunn av snødekket fins rester av kantkorn og overflaterim, men dette er smeltepåvirket og fremstod ikke særlig sensitivt. Det fylles stadig på av ny snø og vind fra skiftende retninger frakter denne over i nye leområder. Antar derfor at skredfaren vil holde seg uendret til disse nye leområdene får tid til å stabilisere seg. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Tydelige vindtegn i snøen fra ca 400m. Lett oppsrekking rundt skiene.

Snødekke

80 cm totalt Moderat snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Vinden tar godt nedi skogen, men man må over tregrensa for å få noe særlig snøtransport. Snøen er lett bundet fra ca 400m. Øverste snølaget er litt fuktig.

Skredaktivitet

5. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Dårlig sikt i høyfjellet, så vanskelig å få overblikk.

ObsID: 170167

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snø

05.12.2018 kl. 09:10

190 moh

LarsO@obskorps (****)

Vær

Snø 1,5 °C 4 m/s 100% skyer Vind av varierende retning og styrke. Lette snøbyger. Lett snødriv nede i bygda.

Snødekke

20 cm totalt Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig

ObsID: 170105
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.