Snøskredvarsel for Indre Fjordane fredag 18.05.2018

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Høye dagtemperaturer og solinnstråling gir fare for mindre våte skred. Enkelte glideskred kan også forekomme.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mulighet for nattefrost i høyden vil føre til en igjenfrysing av snøoverflaten om natten. På den varmeste tiden av døgnet kan det gå mindre våte løssnøskred i bratt solutsatt terreng. Enkelte glideskred og skavlbrudd kan fortsatt forekomme. Generelt stabile forhold og et forutsigbart snødekke, som styres av solpåvirkning og temperatursvingninger gjennom døgnet.
Snødekket er generelt smelteomvandlet og fastere etter en lengre periode med høye temperaturer og sol. Unntak kan være i de høyeste skyggevendte fjellområdene der det fremdeles kan finnes delvis lagdelt snø og skarelag. Snøgrensa i regionen ligger på 700-900 moh. Mest snø og skiføre i østvendte områder. Rygger og oppstikkende terrengformasjoner er stort sett snøfrie.
Observasjoner onsdag viser til et smelteomvandlet bærende snødekke. Ingen skredaktivitet eller faretegn observert. Natt til torsdag har det vært nattefrost i fjellet de fleste plasser.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra øst.
-1 °C til 10 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost i høyfjellet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-2 °C til 7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost i høyfjellet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.