Snøskredvarsel for Indre Fjordane fredag 16.03.2018

2
Moderat
Publisert:

Det finnast ferske fokksnøflak i leområder. Det er også vedvarande svake lag høgt i snødekket som kan påverkast av ein skikøyrar.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Auka vind frå Ø-SØ torsdag og fredag vil truleg føre til vindtransport av laussnø og danne ferske, ustabile fokksnøflak i leområder. Det er også fleire svake lag av kantkorn høgt i snødekket, som er mogleg å påverke, både under eldre og nyare fokksnøflak. Det er generelt eit komplekst snødekke i regionen. I skjerma områder der sola får tak kan det gå laussnøskred.
Snøoverflata varierer. I skjerma områder er det ca. 10 cm laussnø, andre stadar er det danna seg fokksnøflak av varierande hardheit, medan i sørsider har det danna seg smelte-fryse skare. Under dette er det i hovudsak fokksnøflak av varierande hardheit, danna av vind frå SØ-Ø.
Kaldt vær over ein lenger periode har ført til oppbyggande omvandling av snøkrystallar i snødekket, og fleire lag er heilt eller delvis omdanna til kantkorn. Dette gjeld både laus snø på overflata, nedføyka nysnølag, og lag under smelte-fryseskare. Generelt er det likevel lite fareteikn i snødekket, og lite spenningar i overliggande flak, dei fleste stadar. Eldre kantkornlag finnast også fleire stadar i regionen, men disse ligg stort sett djupt og er under hard fokksnø.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra sørøst, endring til bris fra sørøst om ettermiddagen
Temperatur
-17 °C til -5 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 300 moh om ettermiddagen
Skydekke
Klarvær

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sørøst, endring til stiv kuling fra sørøst om kvelden
Temperatur
-15 °C til -3 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 300 moh om ettermiddagen
Skydekke
Klarvær

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: ojs (Ukjent)

i kommune: GAULAR

Skredaktivitet

Antall: 
Ikke gitt
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Ferske skredOmråde: På dette stedet. Beskrivelse: Flakskred øverste lag, vestvendt leside

Snødekke

Vær

Ikke nedbør-5.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: Vidar@obskorps (****)

i kommune: STRYN

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Tørre flakskred

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: STRYN

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: Ragnar@NVE (*****)

i kommune: STRYN

Skredhendelse

2 - SmåTørt flakskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Jan Helge@SVV (****)

i kommune: JØLSTER

Snødekke

Rapportert av: Ingrid SVV (****)

i kommune: JØLSTER

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observertDet er noe snøtransport i området med vind fra øst, men kun helt nede langs bakken i perioder. Fant ikke områder der det hadde lagt seg opp fersk vindtransportert snø av betydning i dette området. Perioder med moderat snøfokk på toppene.

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: siri@SVV (****)

i kommune: JØLSTER

Vær

Ikke nedbør-9.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: LarsO@obskorps (****)

i kommune: GLOPPEN

Snødekke

Vær

Ikke nedbør-3.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: siri@SVV (****)

i kommune: JØLSTER

Stabilitetstest

GodECTN8@5cmQ3

Snødekke

240 cm snødybde

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: siri@SVV (****)

i kommune: JØLSTER

Vær

Ikke nedbør-4.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.