Snøskredvarsel for Indre Fjordane torsdag 15.03.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i terreng med ferske fokksnøflak og i bratte solsider midt på dagen.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nokre stader ligg små, ferske fokksnøflak som er lett å løyse ut. Eldre fokksnøflak ligg nokre stader på vedvarande svake lag av rim og kantkorn. Mektigheita til flaka er generelt lita, men dei kan påverkast der dei ligg på svake lag og snødekket er tynt eller mjukt. Vindauke utover dagen ventast å føre til at mykje av laussnøen på overflata flyttar seg inn i leområde og legg seg som ustabile fokksnøflak. Skredfaren vil difor vere aukande utover dagen, men vurderast fortsatt til lå ligge innanfor faregrad 2-moderat. Det kan gå nokre laussnøskred i bratt terreng der sola står på.
Snødekket ber preg av mykje vind frå sør og aust som har gitt mest pålagring i vestvendte fjellsider. Det ligg små, ferske nysnøflak på dei større eldre fokksnøflaka frå månadskiftet. Det er generelt mykje snø jevnt fordelt i dei fleste områda i regionen. Det er avblåst på toppar og ryggar. I skjerma områder og under tregrensa finn ein framleis mykje (ca. 20 cm) laussnø.
Under ca 400 moh er det lite lagdeling i snøen. I områder som har vore skjerma for vind er det enkelte stadar svake lag av rim og kantkorn med brotforplantingsevne under fokksnøen. Eldre kantkornlag finnast også fleire stadar i regionen, men disse ligg stort sett djupt og er under hard fokksnø.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sørøst, endring til stiv kuling fra sørøst om kvelden
Temperatur
-15 °C til -3 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 300 moh om ettermiddagen
Skydekke
Klarvær

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Bris fra nordøst, endring til frisk bris fra sørøst om kvelden
Temperatur
-16 °C til -4 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 300 moh
Skydekke
Delvis skyet
Høyt skydekke.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: brit-siv@obskorps (***)

i kommune: FØRDE

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Vind og snøfokk langs bakken over skoggrensa

Vær

Ikke nedbør

Snødekke

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Jens@SVV (*****)

i kommune: JØLSTER

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mykje snøfokk i fjellet no. Kjem også nedi dalen ved Fjærlandstunnelen

Vær

Ikke nedbør-1.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: STRYN

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: torolav@obskorps (*****)

i kommune: GLOPPEN

Bilde fra regobs

Rapportert av: LarsO@obskorps (****)

i kommune: GLOPPEN

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Rapportert av: Halvor@NVE (*****)

i kommune: GLOPPEN

Bilde fra regobs

Rapportert av: LarsO@obskorps (****)

i kommune: GLOPPEN

Vær

Ikke nedbør-1.2 grader

Snødekke

160 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: STRYN

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: Halvor@NVE (*****)

i kommune: JØLSTER

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Bilde fra regobs

Rapportert av: brit-siv@obskorps (***)

i kommune: JØLSTER

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Ingen faretegn observertOmråde: I dalen/fjorden. Beskrivelse:

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Snødekke

150 cm snødybde

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.