Snøskredvarsel for Indre Fjordane fredag 16.02.2018

3
Betydelig
Publisert:

Vær forsiktig i områder med ferske nysnøflak. Dei kan ligge på svake lag som kan løses ut av skiløper.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
4 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stormen onsdag og torsdag har ført til oppbygging av fokksnøflak med betydeleg størrelse, hovudsakleg i nordvestleg sektor, og desse treng tid til å stabilisere seg. Sjølv om det framleis er vind i fjellet er det venta at snøoverflata no er så hard at det vil vere mindre snø tilgjengeleg for transport. Utover dagen kan flak fortsette å bygge seg opp ettersom det er venta noko nedbør og vind som dreier til sørvest. Det finnast kantkorn i snødekket som kan påverkast der snødekket er tynt.
Mandag og tirsdag kom det oppimot 15 cm snø som la seg oppå fokksnøflak av varierande hardheit frå helga. Sidan tirsdag har det vore sterk vind i fjellet som har flytta på denne snøen, og torsdag var det registrert sterk storm ved Kvamsfjellet målestasjon litt aust for Førde.
Det er observert kantkorn i snødekket fleire stadar i regionen, både i Stryn og i Jølster. Desse er ulikt utvikla då det enkelte stadar har gitt drønn ved stor tilleggslast, medan det andre stadar ikkje gir reaksjon i stabilitetstestar. Mange stadar ligger dette laget langt ned i snødekket og er vanskeleg å påverke, men på dei mest vindutsette områda er laget på overflata. Det er òg observert nedføyka overflaterim nordaust i regionen, men utbreiinga av dette er forholdsvis avgrensa.
Onsdag blei det observert eit naturleg utløyst middels stort skred frå Gjølsvorhøgda. Tirsdag sprengte statens vegvesen Napefonna som gav eit stort skred (str 4) som gjekk ned til dalbotnen. Samme dag blei det også observert små naturlege laussnøskred i Myklebustdalen i Jølster.
Nedbør
9 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område
Vind
Liten storm fra sørøst, endring til liten kuling fra sørøst om kvelden
Temperatur
-10 °C til -3 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 100 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
5 - 10 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra sørøst, endring til bris fra sørvest om ettermiddagen
Temperatur
-10 °C til -2 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 300 moh om ettermiddagen
Skydekke
Delvis skyet
Økende snøgrense på formiddagen. Ser ut til å ligge et sted mellom 200-400 moh.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: STRYN

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: STRYN

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: Tord@nordfjordFHS (Ukjent)

i kommune: GLOPPEN

Snødekke

40 cm snødybde2 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke observert0.0 grader

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: STRYN

Faretegn

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ferske skred

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: STRYN

Bilde fra regobs

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: STRYN

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: torgrim (Ukjent)

i kommune: JØLSTER

Fritekst

Snødekke

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: LarsO@obskorps (****)

i kommune: GLOPPEN

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Tørre flakskred

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmfattende snøtransport over toppene i hele dag.

Rapportert av: LarsO@obskorps (****)

i kommune: GLOPPEN

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snødekke

150 cm snødybde10 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør

Rapportert av: Tord@nordfjordFHS (Ukjent)

i kommune: JØLSTER

Snødekke

5 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke observert0.0 grader

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.