Snøskredvarsel for Indre Fjordane mandag 15.01.2018

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold i fjellet. Svært kraftig vind vil føre til ustabile fokksnøflak i leområder. Turer i høyfjellet anbefales ikke.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind og betydelege nedbørsmengder som snø gir skredproblemer med ustabil, fersk fokksnø i leområder. Den kraftige vinden vil flytte mykje på snøen. Terrengstyring av vinden, og sidelasting, kan gi skredproblemet i dei fleste hengretninger. I dei områda som får mest nedbør vil enkelte leområder samle tildels store mengder ustabil fokksnø. Vinden vil også flytte på snø under skoggrensa, så skredproblemet kan også oppstå her. Vinden og nedbøren vil gi liten og ingen sikt i høgfjellet. Faregraden aukar til 3- betydeleg.
Snøoverflata i høgda er no prega av eldre harde fokksnøflak frå uværet sist helg og fønvinden tidlegare denne veka . På ryggar og vindutsette stader er skaren blåst fram. I skogen er det variert, enkelte stader laus snø, hardt, eller tynn mildværsskare. Det er meir snø enn normalt i regionen. Fønforhold onsdag gav varm og tørr luft i låglandet, men tørr luft og utstråling har heldt snødekket tørt, og hardt.
Det er observert nedføyka overflaterim forrige veke, men utbreiinga er vurdert avgrensa etter uværet søndag. Det blir derfor ikkje vurdert som eige skredproblem. Det er kantkornutvikling i snødekket, men det er ikkje eige skredproblem. Den overliggande snøen er hard og bærande.
Ingen registrert skredaktivitet siste døgna.
Fredag er det observert hardt og kaldt snødekke med lite laussnø tilgjengelig for vind.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Sterk kuling fra sør, endring til liten storm fra sør om ettermiddagen
Temperatur
-9 °C til -1 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 200 moh
Skydekke
Klarvær
Økende vind utover dagen, om kvelden kan hende full storm mest utsatte steder. Nullgradergrense er vanskelig å sette. Inversjon kan gi plussgrader i fjellet. Kan være et høyt tynt skydekke fra om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
15 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område
Vind
Storm fra sør
Temperatur
-9 °C til -2 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 200 moh
Skydekke
Skyet
Snøgrensen er gitt i indre strøk, noe høyere ute ved kysten.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: STRYN

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: Lars-Ove@obskorps (****)

i kommune: GLOPPEN

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: STRYN

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: brit-siv@obskorps (***)

i kommune: JØLSTER

Snødekke

120 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Fersk vindtransportert snøLett til moderat snøfokk, men pga kraftig vind virkar det ikkje som fokksnøen blir liggande igjen i særleg grad.

Vær

Ikke observert0 grader

Skredfarevurdering

1 Liten

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Stabilitetstest

GodCTM14@45cmQ3

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: STRYN

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: brit-siv@obskorps (***)

i kommune: JØLSTER

Stabilitetstest

GodCTH26@30cmQ2

Rapportert av: oholsen (Ukjent)

i kommune: JØLSTER

Snødekke

120 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: brit-siv@obskorps (***)

i kommune: JØLSTER

Vær

Ikke nedbør1.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Lars-Ove@obskorps (****)

i kommune: GLOPPEN

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør4.5 grader

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: STRYN

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.