Snøskredvarsel for Indre Fjordane søndag 23.04.2017

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med fersk fokksnø. Våte laussnøskred kan løysast ut i solvendte brattheng. Vær forsiktig i områder under skavlar.

Skredfarevurdering

Pågåande vind frå NV og litt ny nedbør vil byggje opp fokksnøflak i S-Ø-vendte renner, søkk og lesider. Enkelte stadar i høgda kan det vere svake rim- og kantkornlag djupare i snødekket. Skred på desse laga kan bli større. Det er størst fare for å løyse ut skred på svake lag der snødekket er tynt I bratte soleksponerte sider kan ein få naturleg utløyste våte laussnøskred. Skredfaren vert vurdert til 2-moderat.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Våte løssnøskred

Ubunden snø
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Det har kome 10-15 cm siste døgnet i sterk vind frå NV. Store lokale forskjellar. Dette har ført til stor snøtransport og auka pålagring i S-Ø-vendte renner, søkk og lesider og bygd opp fokksnøflak. Observatør i Jølster melder laurdag om nedføyka svake lag med nysnø i fleire sjiktovergangar som bryt lett (over 600 moh). Det har tidlegare vore observert vedvarande svake kantkorn og rimlag. Utbreiinga av desse svake laga er enno uviss. Den nedste delen av snødekket er rekna for stabil etter at fleire rundar med smelting og frysing tidlegare i vinter. Laurdag føremiddag er det delvis overskya, litt nedbør og sterk vind frå NV i fjellet.
Fra lørdag ettermiddag ventes NV periodevis liten kuling i fjellet. Sludd- og snøbyger. 2-10 mm nedbør, mest i nord. Søndag ventes V-NV periodevis liten kuling i fjellet, om ettermiddagen minking til skiftende bris. Enkelte sludd- og snøbyger, 2-5 mm nedbør. Perioder med sol. Plussgrader opp til 300-500 moh midt på dagen.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: STRYN

Vær

Regn 3.0 grader

Snødekke

0 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: GLOPPEN

Vær

Snø 0.0 grader

Snødekke

0 cm snødybde 7 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: STRYN

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: brit-siv@obskorps (***)

i kommune: JØLSTER

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

Dårlig CTE3@20cmQ1

Stabilitetstest

Ikke gitt CTM11@40cmQ1

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: STRYN

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: brit-siv@obskorps (***)

i kommune: JØLSTER

Vær

Ikke nedbør -1.0 grader

Snødekke

0 cm snødybde 7 cm nysnø siste døgn

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet

Rapportert av: brit-siv@obskorps (***)

i kommune: JØLSTER

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Vindtransportert nysnø frå 5-600 moh og oppover.

Rapportert av: brit-siv@obskorps (***)

i kommune: JØLSTER

Vær

Snø -1.0 grader

Snødekke

0 cm snødybde 7 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: STRYN

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Ingen faretegn observert