Snøskredvarsel for Indre Fjordane torsdag 23.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Ver forsiktig i leområde der det samlar seg fokksnø, td. bak ryggar, i søkk og renneformasjonar. Lettast å løyse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Skredfarevurdering

Pågåande vind frå V, tilgjengeleg ubunden snø og ny nedbør fører til snøtransport inn N-S-Ø renner, søkk og lesider. Dette aukar pålagring og byggjer opp fokksnøflak frå tregrensa og oppover. Faregraden vert vurdert til 3-betydeleg i områda som får mest nedbør, ellers ligg faregraden på 2-moderat.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Det har kome 5-10 cm snø siste døgnet i sterk vind frå V. Dette har ført til snøtransport og auka pålagring i N-Ø-S-vendte renner, søkk og lesider og bygd opp nysnøflak. Det gamle snødekket er prega av mykje vind og består av ulik grad vindpakka fokksnø over 700 moh. Observatør midt i regionen melder tysdag om fuktig snø til omlag 700 meters høgde. Onsdag føremiddag er det sterk vind frå V, overskya og det snør heilt til havnivå.
Fra onsdag ettermiddag ventes V-NV periodevis liten kuling i fjellet. Sludd- og snøbyger. 5-10 mm nedbør. Litt synkende temperatur. Torsdag ventes V frisk bris i fjellet. Sludd- og snøbyger, regn under 200-400 moh i ytre strøk. 10-15 mm nedbør.
Betydelig
3

Resten av torsdag ventes V frisk bris i fjellet. Sludd- og snøbyger, regn under 200-400 moh i ytre strøk. 5-10 mm nedbør. Fredag ventes økning til SV-V opptil stiv kuling i fjellet. 15-25 mm nedbør, som snø over 500-800 moh. Høyest nysnøgrense om ettermiddagen.

Mykje ny nedbør, tilgjengeleg ubunden snø og sterk vind frå SV fører til stor snøtransport inn NV-N-S-SØ renner, søkk og lesider. Dette aukar pålagring og byggjer opp nysnøflak frå tregrensa og oppover. Der nedbøren kjem som regn på snødekket kan ein få våte skred. Faregraden vert vurdert til 3-betydeleg.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.