Snøskredvarsel for Indre Fjordane torsdag 23.03.2017

Velg dato

3
Betydelig
Publisert:

Ver forsiktig i leområde der det samlar seg fokksnø, td. bak ryggar, i søkk og renneformasjonar. Lettast å løyse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Pågåande vind frå V, tilgjengeleg ubunden snø og ny nedbør fører til snøtransport inn N-S-Ø renner, søkk og lesider. Dette aukar pålagring og byggjer opp fokksnøflak frå tregrensa og oppover. Faregraden vert vurdert til 3-betydeleg i områda som får mest nedbør, ellers ligg faregraden på 2-moderat.
Det har kome 5-10 cm snø siste døgnet i sterk vind frå V. Dette har ført til snøtransport og auka pålagring i N-Ø-S-vendte renner, søkk og lesider og bygd opp nysnøflak. Det gamle snødekket er prega av mykje vind og består av ulik grad vindpakka fokksnø over 700 moh. Observatør midt i regionen melder tysdag om fuktig snø til omlag 700 meters høgde. Onsdag føremiddag er det sterk vind frå V, overskya og det snør heilt til havnivå.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: NRH Howard (Ukjent)

i kommune: JØLSTER

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: torehum@svv (*****)

i kommune: STRYN

Fritekst

Fem sprengninger utført i Ryggfonn (i følge infralyd) kl 14:50:31, 14:56:03, 15:03:29, 15:12:24 og 15:19:08. Den første sprengningen ga et lite skred som ikke gikk over "kanten".

Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: STRYN

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: brit-siv@obskorps (***)

i kommune: FØRDE

Snødekke

0 cm snødybde10 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: pmbakke@nortind (***)

i kommune: JØLSTER

Vær

Ikke nedbør1.0 grader

Snødekke

0 cm snødybde8 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: Ingrid@NVE (***)

i kommune: HORNINDAL

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det er sterk vind frå NV i høgda. Denne transporterer snø som pakker seg og danner mjuke flak (forløbig på denne høgda). Det blir sprekker ved liten tilleggsbelastning.

Faretegn

Ferske skredOmråde: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Det har gått to skred i dalen. Det var varierande sikt og lang avstand som gjer det vanskeleg og kategorisere dei med sikkerhet. Eit såg ut til å vere str 1 tørt laussnøskred i sørvendt heng, medan det andre var størrelse 2 i vestvendt heng. Det sistnevnte hadde mykje større utbredelse enn det andre skredet, men det såg ikkje ut som avsetninga hadde så stor mektigheit (difor str. 2). Såg ingen brotkant, så då blir det tørt laussnøskred, men som sagt-det var dårleg sikt.

Rapportert av: brit-siv@obskorps (***)

i kommune: JØLSTER

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Kraftig vind og moderat snøfokk på toppen av kvamsfjellet i Jølster

Vær

Snø-2.0 grader

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: STRYN

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: pmbakke@nortind (***)

i kommune: JØLSTER

Vær

Snø1.3 grader

Snødekke

0 cm snødybde5 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: brit-siv@obskorps (***)

i kommune: FØRDE

Vær

Snø0.0 grader

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.