Snøskredvarsel for Indre Fjordane onsdag 22.03.2017

Velg dato

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Unngå leområder og andre terrengformasjoner hvor vinden har lagt fra seg mye nysnø. Naturlig utløste skred kan forekomme.

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mykje nedbør og sterk vind i fjellet frå V fører til stor snøtransport inn i N-Ø-S renner, søkk og leområder. Dette aukar pålagring og byggjer opp nysnøflak over 200-400 meters høgde. Faregraden vert vurdert til 3-betydeleg .
Det har komme opp i 30 cm snø i løpet av det siste døgnet, mest i sørvest. Nedbøren kom i sterk vind frå S, og har ført til stor snøtransport og auka pålagring i V-N-Ø-vendte renner, søkk og leområder. Det har vore jamt påfyll av nysnø dei siste dagane og trass i mykje vind vart det måndag observert 10-30 cm laus ubunden snø over 700-800 moh i Stryn. Tysdag føremiddag er det SØ-SV stiv kuling i fjellet, overskya og regn under 400 moh.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Ingrid@NVE (***)

i kommune: HORNINDAL

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det er sterk vind frå NV i høgda. Denne transporterer snø som pakker seg og danner mjuke flak (forløbig på denne høgda). Det blir sprekker ved liten tilleggsbelastning.

Faretegn

Ferske skredOmråde: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Det har gått to skred i dalen. Det var varierande sikt og lang avstand som gjer det vanskeleg og kategorisere dei med sikkerhet. Eit såg ut til å vere str 1 tørt laussnøskred i sørvendt heng, medan det andre var størrelse 2 i vestvendt heng. Det sistnevnte hadde mykje større utbredelse enn det andre skredet, men det såg ikkje ut som avsetninga hadde så stor mektigheit (difor str. 2). Såg ingen brotkant, så då blir det tørt laussnøskred, men som sagt-det var dårleg sikt.

Rapportert av: brit-siv@obskorps (***)

i kommune: JØLSTER

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø-2.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Kraftig vind og moderat snøfokk på toppen av kvamsfjellet i Jølster

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: STRYN

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: pmbakke@nortind (***)

i kommune: JØLSTER

Snødekke

0 cm snødybde5 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø1.3 grader

Rapportert av: brit-siv@obskorps (***)

i kommune: FØRDE

Vær

Snø0.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: brit-siv@obskorps (***)

i kommune: NAUSTDAL

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snødekke

0 cm snødybde10 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør2.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observertOmråde: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Fokksnøen frå tidlegare i dag har stabilisert seg raskt. Ingen vind eller ny vindtransport i ettermiddag /kveld

Stabilitetstest

GodCTM17@15cmQ2

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: NRH Howard (Ukjent)

i kommune: JØLSTER

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: STRYN

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: STRYN

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: Vidar@obskorps (****)

i kommune: STRYN

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snødekke

190 cm snødybde8 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør-3.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.