Snøskredvarsel for Indre Fjordane søndag 21.04.2019

1
Liten
Publisert:

Ver varsom i bratte heng med mjuk våt snø. Hald avstand til skavlar og fjellsider med glidesprekkar.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nedbør som regn, men synkande temperatur gjer at faregraden held seg uendra. Ein kan forvente mindre våte laussnøskred i alle himmelretningar under 1200 moh. Over 1100 kan det legge seg opp mindre ferske fokksnøflak i nordeaustlege leområder. Glideskred kan førekomme på bratt og glatt terreng. Hald avstand om det er glidesprekkar. Ver merksam på faren for skavlbrot på toppar og ryggar.
Det har vore høge temperaturar i fjellet og snødekket i låglandet er for det meste grovkorna og stabilt. I sørvendte fjellsider er snøoverflata i stor grad smelteomvandla til topps, og fastheita varierar med dagtemperaturen. I nord- og skuggesider i høgda kan ein framleis finne tørr vindpakka snø eller hard skare.
Det har lokalt vore observert kantkornutvikling høgt i snødekket grunna låga nattetemperaturar, men det påvirkar skredfaren i liten grad. Det finst òg kantkorn djupare i snødekket høgt til fjells.
Det er laurdag meldt inn eit mindre vått skred på Gaularfjellet som stengte vegen ved Utsikta.
Snøgrensa er på omlag 450-500 moh, og lågast i vestlege delar av regionen.
2 - 5 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
0 °C til 8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Tilskyande frå føremiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 8 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-3 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Mildere i fjellet til kvelden igjen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

20.04.2019 kl. 12:48

1488 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot vest

Snødekke

Annet Fuktig Fast og fint, bærande snødekke

Vær

5 m/s fra SV ↗ 90% skyer Skya til på morgonen. Litt vind på toppen

ObsID: 191995

Indre Fjordane / STRYN

Snø

19.04.2019 kl. 15:45

1241 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  LarsO@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske sprekker Enkelte sigesprekker i solutsatt terreng.

Skredfarevurdering

1 Liten Stort sett stabile forhold, men en må forvente solutløste våte løssnøskred i bratte solvendte sider. Det er flere lag av kantkorn mellom skare nær overflaten, men dette er stortsett påvirket av fukt og varme og er i ferd med å bli smelteomvandlet. Det fins et lag med tørre kantkorn på ca 40cm dyp og disse vil kunne utgjøre et svakt lag når de overliggende islagene svekkes. Enkelte sigesprekker er observert i bratte S,SV-sider. Fravær av nattefrost fremover vil antageligvis øke hyppigheten av våte løssnøskred og fukten vil trenge lengre ned i snødekket. Antar likevel ikke at faregraden vil stige nevneverdig. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV, V

Våte flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 500 moh Våt løssnø Våt Øverste 40cm er våt, smelteomvandla snø. Et par islag med vått kantkorn i mellom.

Vær

Ikke nedbør 12 °C 4 m/s fra S ↑ 10% skyer Lettskyet pent og varmt vær.

Snøprofil

10 lagdelinger observert

Skredaktivitet

19. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 191891

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snø

19.04.2019 kl. 13:57

1375 moh

Vidar@obskorps (****)

Skredfarevurdering

1 Liten Mest omvandling/midlertidig svekkelse i nordhellinger, men tviler på reaksjon i gamle kantkornlag. Forutsigbar risiko for våte løssnøskred. Obs skavlbrudd og svaskred. Stabilisering i nordhellinger. Noen dager uten nattefrost vil nok gi noen få større vårskred som kan være vanskelig å forutse. Ikke så mange glippesprekker foreløpig. Temperaturøkning tilsier at fg2 er riktig. Fg1 avspeiler det jeg så i dag.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Naturlig utløst Mulig 2 - Middels Noen bratte heng SØ, S, SV

Snødekke

220 cm totalt Snøgrense på 450 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Våt løssnø Fuktig Snødekket ser ut til å ha absorbert temperaturøkning med begrenset skredaktivitet (nedstryn). Komprimering har skjedd sakte over lang tid, så gjennomsynket er ikke så stort selv om nattefrosten forsvant. På 1400 m går oppfuktning/omvandling ned en halvmeter der det var tørr base for to dager siden.

Tester

CTN God 1400 V

Vær

2 °C 3 m/s fra S ↑ 10% skyer Ikke nattefrost på 1400.

ObsID: 191889

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

19.04.2019 kl. 13:33

1318 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  1320 moh mot nordaust
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Frå Tortnegrøegga. Storaksla i venstre kant, og Jølstravatnet bak til høgre
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Vekslande våt snø og våt bærande fokksnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot Bjørgja og Storaksla
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot Våtedalen, lite snø i svært bratt sørvendt terreng

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabilt snødekke. Men høge temperaturar og soloppvarming kan gi enkelte våte skred i bratt terreng. Vær obs i områder med sigesprekker der snødekket ligg på bratte sva og glatt underlag, der kan det gå glideskred Ingen store endringar. Dersom nedbør av betydning natt til søndag kan det auke skredfaren noko. Varslet faregrad er for høy

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Høge temperaturar og soloppvarming kan gi enkelte naturleg utløyste våte skred i svært bratt terreng. Skiløparar kan også løyse ut små våte skred i brattheng.

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Vått snødekke austvendt når sola har stått på i formiddag, vekslande våt laus snø, og fastare våt fokksnø. Frå 1200 moh mot nordaust fuktig snødekke. I sørleg sektor er snødekket smelteomvandla og mjuknar fort når sola kjem på.

Tester

CTE8Q2 Middels

Vær

4 m/s fra SØ ↖ 60% skyer Svak vind på toppen. Tynt slør av høge skyer, men sola varmar godt.

Skredaktivitet

19. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 191884

Indre Fjordane / STRYN

Snø

19.04.2019 kl. 12:56

397 moh

LarsO@obskorps (****)

Snødekke

0 cm totalt

Vær

Ikke nedbør 12 °C 2 m/s 25% skyer Lettskyet pent med tynt slør foran sola.

ObsID: 191869

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

19.04.2019 kl. 10:54

596 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tortnegrøegga i Stardalen

Snødekke

Snøgrense på 450 moh Skare Fuktig Delvis snødekke frå ca 450 moh mot nord og aust. Høgare snøgrense sørvendt og i ytre delar av regionen. Fryst på til skare i overflata frå 600 moh. Blir raskt mjukare når sola kjem til.

Vær

Ikke nedbør 7 °C 40% skyer Fint vêr, delvis eit tynt slør av høge skyer.

ObsID: 191855
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.