Snøskredvarsel for Indre Fjordane søndag 20.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Lokalt ustabile fokksnøflak i leområder. Lenger ned i snødekket er det svake lag av kantkorn som kan påvirkast.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind og litt nedbør vil legge opp ferske nysnø- og fokksnøflak i leområder. Ein skiløpar kan løyse ut desse flaka i bratt terreng. Dei store snømengdene frå tidlegare i veka har no fått tid på seg til stabilisering, men forholdsvis kaldt vær i høgda gjer at desse prosessane tek tid. I høgda over 1000 moh er det eit vedvarende svakt lag av kantkorn som kan påvirkast, og skred frå dette laget kan bli store.
Siste veka har det komme mykje snø. Vinden som følgjer med bygenedbøren frå nordvest har lagt opp store mengder fokksnø i leområder mot sør og aust, og samstundes har den blåst ryggar og rabbar fri for snø. Over skoggrensa er snøen vindpakka, og blir gradvis fastare gjennom dagen. I lune områder og under skoggrensa er snøen lausare og mjukare. Varmare vær laurdag gir kram og fuktig snø i låglandet.
Det er observert vedvarende svakt lag av kantkorn på Strynefjellet i omlag 1000 meters høgde, og det er observert flere drønn i området. Observasjoner fra Jølster viser også glatte brudd i begynnende kantkorn mellom gammel skare og overliggende fokksnø.
Laurdag morgon i Hjelledalen gikk det skred (med skog) over veg med buss involvert. Truleg storleik 4, svært stor. Napefonna i Hjelledalen vart sprengt ut, også til storleik 4, svært stor. Storleiken kan tyde på at det omtalte kantkornlaget vart aktivert.
Observasjoner fra Stryn torsdag viser til svært mye tørr løssnø tilgjengelig i alle himmelretninger og mindre vindpåvirkning enn i andre deler av regionen.
12 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest., endring til bris fra nordvest om ettermiddagen.
-14 °C til -8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 8 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sør., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-13 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: PowderBird (Ukjent)

i kommune: EID

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Vidar@obskorps (****)

i kommune: STRYN

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
3 - Store
Type: 
Tørre flakskred

Rapportert av: oholsen (Ukjent)

i kommune: JØLSTER

Skredhendelse

2 - Middels

Tørt flakskred

Ulykke/hendelse

Ein person av to framfor oss blei delvis begravd. Vi såg ikkje hendelsen. Når vi kom fram hadde personen gravd seg ut sjølv. Inga personskade. Grenseland skred strl. 1/2

Nestenulykke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: LarsO@obskorps (****)

i kommune: GLOPPEN

Snødekke

40 cm snødybde

8 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø

0.5 grader

Rapportert av: einar@nortindBOF (***)

i kommune: STRYN

Snødekke

125 cm snødybde

32 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø

-1.0 grader

Rapportert av: Jens@SVV (*****)

i kommune: STRYN

Skredhendelse

4 - Svært store

Tørt flakskred

Ulykke/hendelse

Sprengt ut kontrollert

Ikke spesifisert

Rapportert av: rB (Ukjent)

i kommune: JØLSTER

Snødekke

18 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø

-0.5 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: pmbakke@nortind (***)

i kommune: JØLSTER

Snødekke

10 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø

1.0 grader

Rapportert av: Jens@SVV (*****)

i kommune: STRYN

Skredhendelse

Ikke gitt

Tørt flakskred

Ulykke/hendelse

Trafikk hindret

Rapportert av: hrb@nve.no (*****)

i kommune: STRYN

Skredhendelse

Ikke gitt

Ikke gitt

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.