Snøskredvarsel for Indre Fjordane torsdag 22.03.2018

3
Betydelig
Publisert:

Kompleks situasjon med fleire skredproblem. Det krevst god kunnskap om skred for å bevege seg trygt i bratt terreng.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbøren minkar og vinden avtar torsdag. Temperaturen stig litt og gir mildvêrspåvirking litt høgare opp mot tregrensa. Dette fører til ei forbigåande svekking av stabiliteten i snødekket rundt tregrensa. Høgare til fjells vil fokksnøen gradvis stabilisere seg. Det same vil skje med den smelteomvandla snøen under 500 moh som vart utsett for smelting også tidlegare i veka. Fleire ulike svake kantkornlag i det gamle snødekket kan påvirkast med liten og stor tilleggsbelastning, avhengig av kor djupt dei ligg, og kor hardt snødekket over er. I bratte sørvendte fjellsider der sola slepp til, vil det kunne gå ein del laussnøskred. Dette gir ein uoversiktleg situasjon, og skredfaren vil truleg halde seg på faregrad 3-betydeleg.
Snøoverflata er prega av jamt snøfall sidan søndag. Vinden har påvirka snødekket i varierende grad, og det er dermed variasjon i kor hard snøen er. I hovudsak vekslar overflata mellom mjuke nysnøflak og ubunden snø i skjerma område. I vindutsette område finst det hardare fokksnø. Gammal skare kan ha blåst fram enkelte stader. Under 300 moh er snøen kram eller våt.
Snødekket under nysnøen er komplekst samansett etter langvarig kulde og vind. Det finst eldre fokksnølag, som er mest utbreidd i nord- og austvendte heng. I sørvendte heng finst det solskare. Det finst òg vedvarande svake lag av kantkorn med ulik tjukkleik og eigenskapar fleire stader i snødekket. Svake lag som er tynne og ligg høgt i snødekket er lettast å påvirke. Observatørar meldte om drønn i snøen både i Gloppen og Stryn tysdag.
Det vart tysdag meldt om eit naturleg utløyst str. 3 flakskred i nordvendt helling på Skarsteinfjellet i Stryn. Brotkanten var på om lag 100 m. Skredet gjekk truleg måndag.
Døgnnedbøren på vêrstasjonane i regionen vart onsdag morgon målt til 1-13 mm, mest lengst vest, i Hyen og Naustdal. På Trolledalsegga (1020 moh) blåste det onsdag morgon 13 m/s frå SV.
Nedbør
0 - 1 mm i døgnet
Vind
Stille/svak vind fra øst
Temperatur
-10 °C til -1 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 600 moh om ettermiddagen
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
20 - 25 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra sørvest, endring til frisk bris fra sørvest om kvelden
Temperatur
-8 °C til -2 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 500 moh om ettermiddagen
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Jens@SVV (*****)

i kommune: STRYN

Skredhendelse

3 - MiddelsTørt flakskred

Ulykke/hendelse

Påvirket ingenting

Rapportert av: Jan Helge@SVV (****)

i kommune: GLOPPEN

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Bilde fra regobs

Rapportert av: Jan Helge@SVV (****)

i kommune: GLOPPEN

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte løssnøskred

Snødekke

5 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør3.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: Jens@SVV (*****)

i kommune: STRYN

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Tørre flakskred

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: STRYN

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: rB (Ukjent)

i kommune: JØLSTER

Snødekke

5 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø0.5 grader

Rapportert av: brit-siv@obskorps (***)

i kommune: FØRDE

Vær

Sludd0.0 grader

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: STRYN

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: rB (Ukjent)

i kommune: JØLSTER

Snødekke

3 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør3.0 grader

Rapportert av: LarsO@obskorps (****)

i kommune: GLOPPEN

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Stabilitetstest

DårligECTP1@15cmQ1

Snødekke

130 cm snødybde30 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Faretegn

Drønn i snøenOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Små drønn stort sett hele tida.

Vær

Snø0.0 grader

Faretegn

Ferske sprekkerOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Flere ferske sprekker, opptil 70m lange.

Faretegn

Stort snøfall

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.