Snøskredvarsel for Indre Fjordane onsdag 26.04.2017

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med fersk fokksnø. Temperaturstigning og solinnstråling gir fare for våte løssnøskred i nysnøen.

Skredfarevurdering

Det er fortsatt fokksnøflakene som utgjør det viktigste skredproblemet i regionen. Det er kaldt og stabilisering skjer sakte i høyfjellet. Hvis sola kommer frem kan dette svekke bindingene midlertidig. Det kreves generelt stor tilleggsbelastning for å løse ut skred, men i noen heng kan skredene bli middels store. Husk også at det kan finnes vedvarende svake lag som kan påvirkes der snødekket er tynt, mykt eller av andre skred som løsner i fokksnøen. Hvis sola får tak øker sannsynligheten for løssnøskred i bratte sider. Nysnøen som er varslet hovedsakelig i Nordfjord onsdag ventes ikke å gi nye skredproblem, men øke belastningen på fokksnøflakene. Faregraden vurderes til 2-moderat.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Våte løssnøskred

Ubunden snø
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Det kom mye nysnø fra fredag til søndag i regionen, mellom 35 og 70 cm i fjellet. Det har blåst opp i kuling fra NV som har lagt igjen mest fokksnø i heng mot S og Ø. Observasjoner i løpet av helga viser harde flak der hovedproblemet er sjiktoverganger i fokksnøen eller dårlige bindinger mot gammelt snødekke. Tidligere observerte vedvarende svake lag av rim eller kantkorn ventes fortsatt å kunne utgjøre et problem i noen få heng høyt til fjells. Det gamle snødekket mot bakken antas å være stabilt. De siste dagene har det vært snøtransport fra NØ på utsatte steder og det er fortsatt snø tilgjengelig for vinden i Nordfjord. Det rapporteres at skredproblemet finnes i eller under fokksnøen.
Fra tirsdag ettermiddag ventes N-NØ periodevis frisk bris i fjellet. Spredte sludd- og snøbyger, også perioder med sol. 0-8 mm nedbør. Plussgrader opp til 300-500 moh midt på dagen. Onsdag ventes N-NV av og til frisk bris. Enkelte sludd- og snøbyger. Perioder med sol. Plussgrader opp til 200-400 moh midt på dagen. 0-12 mm nedbør, mest i nord.
Moderat
2

Fra onsdag ettermiddag ventes NV av og til frisk bris. Spredte sludd- og snøbyger. Perioder med sol. Om kvelden SV bris og litt snø. Plussgrader opp til 200-400 moh midt på dagen. 2-10 mm nedbør. Torsdag ventes rolige vindforhold, om kvelden NØ opp i frisk bris. Litt snø. Fra om morgenen enkelte sludd- og snøbyger, men også perioder med sol. Plussgrader opp til 200-500 moh midt på dagen. 2-10 mm nedbør.

En del nysnø onsdag og torsdag gjør at det kan ligge løs snø tilgjengelig for ny vindøkning. Mot kvelden kan det derfor dannes nysnøflak som vil være lett og påvirke for en enkelt skiløper. De gamle fokksnøflakene stabiliseres gradvis, men vil fortsatt være mulig å påvirke, hovedsakelig med stor tillegsbelastning. Husk også at det kan finnes vedvarende svake lag under fokksnøen i noen få heng. Der nysnøen ligger ubunden vil det være mulig med løssnøskred hvis sola titter frem. Faregraden stiger mot kvelden hvis vinden øker, men vurderes til 2-betydelig.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.