Snøskredvarsel for Indre Fjordane mandag 18.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Utfordrende forhold pga. av flere ulike skredproblem. Unngå utløpsområder for våte flakskred i lavlandet og vær varsom i områder med nysnøflak i høyfjellet.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt påfyll av snø og trolig noe snø tilgjengelig for transport kan føre til dannelse av ferske fokksnøflak i leheng. Mest utsatt er heng mot N-NØ-Ø. Faren for våte snøskred ventes å avta noe ettersom mildværet har stått på noen dager og det blir noe kaldere. I områder hvor det fortsatt er lagdelt snø, i noen bratte heng, vil det kunne gå enkelte store våte flakskred. Det er vanskelig å forutsi når vannet trenger ned til det vedvarende svake laget og/eller gjør flaket over mykt nok til at skred løsner. Det kan også være fare for våte løssnøskred, men dett er ikke med som eget skredproblem. I områder hvor det er betydelige mengder med snø og hvor mildværet har påvirket snødekket helt til bunns kan det være fare for glideskred, vær oppmerksom i områder med sigesprekker.
Snøoverflaten er påvirket av høye temperaturer og regn på snødekket de siste dagene, overflaten er våt/fuktig eller har et tynt skarelag. I lavlandet er hele snødekket gjennomfuktet, over tregrensa varier det noe hvor dypt ned i snødekket fuktigheten har trukket. Høyt til fjells over mildværsgrensa kan det være dannet ferske nysnøflak i leområder.
Før mildværet ble det observert flere lag med kantkorn. I hvor stor grad disse lagene er bevart etter mildværet må det følges med på.
Torsdag ble det registrert mange våte løssnøskred i Jølster. Fredag meldes det om en del våte løsnøskred i Sørstrandsfjella. Søndag ble det observert noen naturlig utløste våte flakskred i Jølster.
Observatører melder om smelteriller, det vil si mildværspåvirket snø høyt opp i terrenget. Det er også observert sigesprekker i regionen.
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til stiv kuling fra sørvest om kvelden.
-5 °C til 3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 6 nedbør mm i døgnet.
Stiv kuling fra sørvest.
-5 °C til 3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: AsbjørnF (Ukjent)

i kommune: JØLSTER

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Middels
Type: 
Våte flakskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: jan@nordfjordfhs (Ukjent)

i kommune: JØLSTER

Vær

Ikke observert

6.0 grader

Rapportert av: brit-siv@obskorps (***)

i kommune: JØLSTER

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snødekke

50 cm snødybde

2 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Frå 900 moh. Frå søraustleg til sørvestleg retning

Snøprofil (2012)

Mot nordaust på 1100 moh. Heile snødekket på 150 cm er gjennombløyta av regn og mildvêr siste dagane. Snøpakka drenerer fuktigheita godt, ingen opphopning av vatn

105294

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Stabilitetstest

Middels

CTM11@14cmQ2

Stabilitetstest

God

CTH27@30cmQ2

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: jan@nordfjordfhs (Ukjent)

i kommune: JØLSTER

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
2 - Middels
Type: 
Våte flakskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: jan@nordfjordfhs (Ukjent)

i kommune: JØLSTER

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
3 - Store
Type: 
Våte flakskred

Vær

Ikke observert

1.5 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: AsbjørnF (Ukjent)

i kommune: JØLSTER

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
3 - Store
Type: 
Våte løssnøskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: brit-siv@obskorps (***)

i kommune: JØLSTER

Vær

Yr

1.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: AsbjørnF (Ukjent)

i kommune: GLOPPEN

Snødekke

150 cm snødybde

5 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Sunnivsk (Ukjent)

i kommune: HORNINDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Middels
Type: 
Våte løssnøskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Sunnivsk (Ukjent)

i kommune: HORNINDAL

Faretegn

Mye vann i snøen

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Mykje vatn i grøfta, bekkar gir fortsatt påfyll. Skråning med snø nedanfor.

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.