Snøskredvarsel for Indre Fjordane fredag 26.05.2017

1
Liten
Publisert:

Generelt gunstige forhold. Høye dagtemperaturer og solinnstråling gir fare for mindre våte skred. Enkelte glideskred kan også forekomme.

Skredfarevurdering

Snødekket har gjennomgått flere runder med nedbør og langvarig varme. Faren for naturlig utløste skred er avtakende i takt med generell nedsmelting. Våte skred kan imidlertid fremdeles løsne og det er vanskelig å anslå tidspunkt og omfanget. Sprekker på sva eller på fjellsider av lyng og gress er tegn på at snødekket siger og glideskred kan forekomme innen de neste dagene. Vær spesielt oppmerksom i terreng som drenerer vann og snø. Fare for skavlbrekk. Snøskredfaren vurderes til 1- liten.

Våte løssnøskred

Ubunden snø
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken
Flakskred
2 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Varmt vær og nedbør som regn til fjelltopphøyde har den siste perioden ført til et gjennomfuktet og nøytralisert snødekke. Snøgrensen varierer kraftig regionen, noen steder har snø fra 500 moh. Snødekket drenerer vann godt, men det finnes is/skarelag som kan hope opp vann ved smelting/nedbør. Det rapporteres også om noe skredaktivitet, sigesprekker og skavler som kan rase ut. Torsdag formiddag var det +5 grader ved Trolldalsegga målestasjon (1020 moh).
Fra torsdag ettermiddag ventes SV-V opp i frisk bris i fjellet. Litt regn eller yr av og til. 1-5 mm nedbør. Plussgrader opptil 1400 moh. Fredag ventes V-SV opp i frisk bris i fjellet. Stort sett oppholdsvær og perioder med litt sol. Stigende temperatur og plussgrader til topps.
Liten
1

Fredag ventes V periodevis frisk bris i fjellet. Stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol. Mildvær til topps. Stigende temperatur.

Varmt vær gjør at faren for våte skred er tilstede. Vær oppmerksom på at faren for våte skred er størst sent på dagen der solen har tatt mest og lengst. Når vann trekker ned i snødekket øker faren for større våte flakskred og glideskred. Det er vanskelig å anslå tidspunkt og omfanget av dette problemet. Sprekker på sva eller på fjellsider av lyng og gress er tegn på at snødekket siger og glideskred kan forekomme innen de neste dagene. Snøskredfaren vurderes til 1- liten.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.