Snøskredvarsel for Helgeland fredag 22.02.2019

4
Stor
Publisert:

Svært kraftig temperaturstigning og mye regn gir stor skredfare. Unngå skredterreng.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Store naturlig utløste skred kan forekomme og nå ned til vei/bebyggelse
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Våte løssnøskred kan nå vei / bebyggelse. Slike skred følger vanligvis faste skredløp.
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varselet er basert på et enklere datagrunnlag enn regionale varsler og utgis kun for faregrad 4 og 5: Kraftig vindøkning fra sørlig kant, hurtig temperaturstigning og mye nedbør som etter hvert vil komme som regn til fjelltopphøyde øker skredfaren betraktelig. Det forventes at det kan gå mange naturlig utløste våte skred, og noen vil trolig få langt utløp. Skredproblemet er størst over skoggrensa hvor de største fokksnøflakene finnes. Mildværet vil også trenge ned og påvirke vedvarende svake lag dypere i snødekket, og høyere til fjells enn det som har vært tilfelle tidligere i vinter. Skred utløst på slike lag kan bli store eller svært store.
18 mm i døgnet, opp mot 40 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørøst., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-11 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1700 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Raskt stigende temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Helgeland / D1801(55160) Helgelandskysten 2018-2023

Snø

22.02.2019 kl. 14:15

66 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området. Vanskelig å se oppi høyden, på grunn av skyer.. FV76 Rafossen - Barstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø i området. .

Faretegn

Rask temperaturstigning

ObsID: 182531

Helgeland / VEFSN

Snø

20.02.2019 kl. 15:08

431 moh

Håvard (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Håvard
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Håvard Kommentar:  Øverst 1.5 cm skarelag. 2cm Myk snø før 20 cm skarelag med svak binding til laget under.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut Mulig Mange bratte heng Ø under 0 moh Vi rakk ikke høyere enn 450 moh i dag. Men vi observerte flere lagdelinger i snøen, der ett av de var ganske svakt. Øverst et 1.5 cm skarelag. Deretter 2 cm myk snø, så et 20 cm skarelag. Under tykt skarelag var det ganske dårlig binding til mykere snø. Under et 30 cm lag med mellomgrov smelteforvandla snø. Deretter et siste 50 cm lag med veldig grovkorna smelteforvandla snø med høg vanntetthet.

Skredfarevurdering

Varsom melder om ingen lagdeling under 500 moh for Svartisen. Dette stemmer ikke her. Tydelig svakt lag på 25 cm dybde på 400 og 200 moh ble observert.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 0 m/s Kaldere temperaturer, endring fra stormer til klarvær.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Skare Tørr

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye vann i nedre halvdel av snødekket.

ObsID: 182186

Helgeland / Artfjellet

Snø

20.02.2019 kl. 13:30

845 moh

Runarvalla (Ukjent)

Skredaktivitet

20. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. S

ObsID: 182197
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.