Snøskredvarsel for Heiane mandag 18.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøflakene fra søndag vil gradvis stabilisere seg, men enkelte steder kan en enkelt skiløper være nok til å løse ut skred i fokksnøen. Vær obs på at det finnes et svakt lag av kantkornet snø så må tas hensyn til ved vegvalg. Sannsynligvis skal det en del til for å påvirke dette laget, men særlig der snødekket er tynt kan en enkelt skiløper være uheldig å løse ut skred. Det vil gå en del løssnøskred i nysnøen, særlig der sola får tak mot S og SV.
Snøoverflaten er preget av nysnøflak som ligger i de fleste himmelretninger. Det har kommet en del snø fra SV de siste dagene. Før vinden og snøværet tok seg opp søndag lå det en del løs snø i terrenget. Snøoverflaten har vært fuktig opp til ca 6-700 moh. Både lørdag og søndag ble det observert snøfokk.
Det finnes et vedvarende svakt lag av kantkornet snø i snødekket ca fra 6-700 moh og opp. Laget ligger i overgangen mot gammelt smelteomvandla snødekke/skare. Opp til ca 1000 moh virker dette laget nå å ha blitt delvis ødelagt av mildvær. Man kan finne kantkornlag i alle himmelretninger. Observasjoner tyder på at det skal mye til for å løse ut skred i dette laget. Sjansen for på påvirke det virker størst på ryggformasjoner hvor snødekket er tynt.
Det ble rapportert om en del små løssnøskred i regionen lørdag.
Det er lite eller ingen snø i ytre og lavereliggende deler av regionen.
20 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra nord om ettermiddagen.
-6 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør først på dagen. Overgang til byger mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord.
-9 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Heiane / Lortabu

Snø

18.03.2019 kl. 17:20

732 moh

Eiska (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Eivind Skare Kommentar:  vindretning i dalen har vært vestlig-nordvestlig
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Eivind Skare

Skredfarevurdering

2 Moderat Klassisk fokksnøproblematikk med tydelig vidnpåvirket og vindtransportert snø over tynt lag med nysnø. Klare sjiktoverganger internt i fokksnøen. Tidvis dårlig binding til underlaget. Klare kantkorn over og under skarelag, tydelig omdannet snø ved bakken. Vind og mer nedbør i form av snø vil forbigående bevare og forsterke skredproblemet. Mildere vær og regn mot helgen vil sannsynligvis virke stabiliserende Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ferske sprekker Klassisk fokksnøproblematikk med skytende sprekker fra skiene.

Fersk vindtransportert snø Vinden har herjet med snøen det siste døgnet, tydelige vindtegn som øker med høyden. Vindretningen har vært hovedsaklig vestlig nede i dalen, dreiende mer på nordvest i høyden. Noe snøfokk over toppene i dag også.

Tester

CTH23@35cmQ2 Middels Bryter ved overgang mellom mykt flak av fokksnø og smelteomvandlet (kantkornet) snø over skarelag. Tydelig bruddflate - Q2

ECTP13@28cmQ2 Middels Brudd internt i fokksnøen. Bryter ved et tynt lag med nedføyket nysnø. Delvis propagering (PP)

CTM17@25cmQ2 Middels Tydelig brudd internt i fokksnø. Sjiktovergang eller nedføyket (tynt) lag med nysnø.

Vær

Ikke nedbør 2 °C fra NV ↘ 15% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små

Snødekke

80 cm totalt Lett snøfokk Vindpakket myk Det har kommet en del nysnø siste dagene, men kraftig vind søndag preger snødekket. Tydelige skavler og sastrugi gir relativt utfordrende skiforhold.

Snøprofil

8 lagdelinger observert 3 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 186951

Heiane / GJESDAL

Snø

18.03.2019 kl. 17:00

748 moh

Eiska (Ukjent)

Skredaktivitet

18. mar. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, V, NV Flere våte løssnøskred observert fra veien. Relativt hyppig ved Halbrekkekvæven, ser ut til å avta i størrelse og utbredelse høyere opp i dalen.

ObsID: 186960

Heiane / SIRDAL

Snø

18.03.2019 kl. 14:16

834 moh

Agnes@svv (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 13 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Agnes@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 13 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Agnes@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 13 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Agnes@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 13 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Agnes@svv
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 9 av 13 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Agnes@svv Kommentar:  Før
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 10 av 13 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Agnes@svv Kommentar:  Etter
Bilde Av Vær
Bilde 11 av 13 Av:  Vær Opphavsrett:  Agnes@svv
Bilde Av Skredproblem
Bilde 12 av 13 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Små løssnøskred ved Hallbrekkkvæven på formiddagen. Flere våte løssnøskred hadde gått på ettermiddagen da sola hadde varmet snøen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 13 av 13 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Ulykke/hendelse

Snø Ingen skredtatt, men nære på Topptur

Skredhendelse

18. mar 12:30 (+01:00) Vått flakskred 2 - Middels Fjernutløst SØ-vendt Kantkornet snø over skarelag 35 cm høy og 50 m bred bruddkant Brattheng 2 skiløpere som var på vei opp en bratt fjellside fjernutløste et skred. Skredet stanset heldigvis akkurat over dem.

Skredfarevurdering

2 Moderat Ser mest tegn etter løssnøskred men observerte 2 skiløpere som fjernnutløste et 50 m bredt og 50 m langt flakskred. Det svake laget sitter innen 1 meter over skare. Vanskelig å kjenne igjen kantkorn da de har fått avrundede kanter. Spesielt farlig der fokksnøen er mykere og tynnere. Det svake laget vil stabilisere seg med økende temperaturer som er meldt. Men mye våt snø på onsdag kan føre til økt belastning. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Andre skiløpere i brattere fjellsider har hørt dette

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mange løssnøskred men også kanter etter flakskred

Tester

CTM11@25cmQ2 Middels Bruddet skjer rett over skaren

CTM11@25cmQ2 Middels Brudd i svakt lag over skaren

Vær

Ikke nedbør 0,2 °C 10 m/s fra NV ↘ 10% skyer Kraftig vind og snøfokk på formiddagen, men ble roligere på ettermiddagen.

Skredproblem

Våte løssnøskred Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV, V, NV under 900 moh Mest i solvendte fjellsider

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Det svake laget har vært nedføyka nysnø som har beynt å fasettere og som nå holder på å bli til mer stabile smelteformer

Snødekke

90 cm totalt Kraftig snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket hard Fuktig Vinden har herjet fra ulike retninger, men i dag (og i går) kom den hovedsakelig fra NV, slik at mest nysnø har samlet seg i SØ-vendte lesider.

Snøprofil

6 lagdelinger observert 6 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen Fokksnøen består av flere lag som alle begynner å bli smelteomvandlet. Foruten det myke laget i toppen har fokksnølagene bundet seg godt til hverandre.

ObsID: 186912

Heiane / SIRDAL

Snø

18.03.2019 kl. 13:23

985 moh

Halvor89 (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Halvor89
ObsID: 186900

Heiane / SULDAL

Snø

16.03.2019 kl. 15:13

927 moh

FrodeMoen@Obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Frode Moen Kommentar:  Lavt skydekke og snøbyger.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Frode Moen Kommentar:  Rasterplate står i det svake laget over skaren. Diverse skare/ smelteformer frå rasterplate til bakken.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Frode Moen Kommentar:  Bruddflaten ved lille blokktest.n
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Frode Moen Kommentar:  Dette var det som gjekk til brudd. Såg ut til å vera små kantkorn som var i ferd å bli smelteomvandlet.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket framstår som fuktig og dødt uten faretegn ved ferdsel. Klarer å tråkke ut små skavler ved stor tilleggsbelastning, men lite bruddforplantning. Finner tegn på at varslet kantkornlag over skare har vært tilstede, men at det er i ferd å bli brutt ned av fuktig nysnø under 1000 moh. Kraftig vind i kombinasjon med nedbør vil gi aukende skredfare i morgen. Flakskredproblematikk over mildværsgrensa og fare for laussnøskred der nedbøren kjem som regn/fuktig snø. Varslet faregrad er riktig 2 ser ut til å vera riktig i dag og då er det naturlig å gå opp til 3 ut fra det været som er meldt i morgen.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

@30cmQ2 Fuktig snø gjorde at eg kun brukte lille blokktest. Fekk brudd over skare.

Vær

Snø -1,3 °C 3 m/s fra SØ ↖ 100% skyer 8cm fuktig nysnø siden i går kveld.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1000 moh Opp til 30 cm med fuktig snø kan gi små laussnøskred.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Finner tegn på at kantkornlag over skare kan vera eit problem, ser ut til å vera i ferd med å bli smelteomvandlet under 1000 moh. Kan ikkje utelukke at det fortsatt er potent over 1000 moh.

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 8 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 400 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Våt løssnø Fuktig Opp til 30 cm med fuktig snø over skare.

Snøprofil

7 lagdelinger observert 9 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 186575

Heiane / SIRDAL

Snø

16.03.2019 kl. 14:43

1011 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  600m
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  750
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Fuktig nysnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Fuktig på 1000m
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

16. mar. 12-18 (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 900 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren per nå består i fuktige løssnøskred i bratt lende i lavereliggende strøk samt flakproblematikk i høyden. Snødekket fremstår som fuktig og dødt under ferdsel, men enkelte svakere lag kan identifiseres. Det neste døgnet er det meldt mye nedbør og vind, noe som vil forverre situasjonen. Varslet faregrad er riktig Mine lokale inntrykk er at snøen fokksnøproblematikken finnes høyere til fjells enn meldt. Jeg får ingen indikasjoner på potent kant over skare på tur i dag finner det heller ikke i snøen. Kan imidlertid ikke utelukke det.

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Observerer ferske våte løssnøskred i bratt lende i Hunnedalen.

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Etter nedbøren i går. Mer fremtredende i høyden. Fuktig nysnø til 1100 i dag.

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sprekker rundt ski

Tester

CTM12@23cmQ2 Middels Brudd ifm. tynnt kjeksaktig skarelag. RG i bruddflate.

ECTN2@15cmQ3 Middels Fersk vindtransportert kollapser på eldre hardere fokksnø.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 3 m/s fra S ↑ 100% skyer Nedbør i går. Regn/Snø/sluddbygeri formiddag i ytre strøk. Overgang til sludd på 300moh. opphold Gjennom turen i dag.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Ingen gjenkjennbar krystall over dette kjeksaktige skarelaget hos meg i dag.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng N, V, NV over 900 moh

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Våt løssnø Fuktig Den siste uken har det kommet mye nysnø i flere omganger. Det er nå hvitt fra 300m og skiføre fra 500. Snøen er fuktig på toppen til hvertfall 1100m hvor vi snudde i dag. Snøen fra tidligere en noe tørrerer, men fortsatt Moist. Sugeføre fra 700.

Snøprofil

5 lagdelinger observert 5 temperaturpunkter observert

ObsID: 186585

Heiane / SULDAL

Snø

15.03.2019 kl. 17:24

788 moh

FrodeMoen@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Fekk ikkje lagt inn lagdelingen inn på web i kveld, men bildet viser 10cm fuktig nysnø på toppen, gradvis fastere fokksnø ned til skarelag. Fra skarelag til bakken er det div smelteformer. God binding til skaren og ikkje tegn til kantkorn her.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Q2 brudd i fokksnøen ved lille nlokktest. Tok ikkje kompresjonstest pga fuktig snø på toppen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fekk litt for kort tur og begrensa sikt til å få god oversikt. Opp til 800 moh fant eg ikkje tegn til kantkornlag. Kan ikkje utelukke at det finnes høgere i terrenget. Fokksnøen synes å vera stabil for øyeblikket, treng stor tilleggsbelastning for å påvirke den. Litt stigende temperaturer og nedbør som regn/ fuktig snø kan føre til svekka bindinger i fokksnøen og enkelte våte laussnøskred under mildværsgrensa. Søndagen vil det nok bli meir spennende forhold med mykje vind og fokksnø. Varslet faregrad er riktig Varselet treffer bra, kantkornlaget såg eg ingenting til, men eg fekk for lita tid og dårlig sikt til å komme meg opp i høgda der det kan vera aktuelt. Kan derfor ikkje utelukke det over 800 moh i alle fall. Prøver igjen i mårå.

Faretegn

Ingen faretegn observert Skodd og begrensa sikt, men ingen faretegn rundt der eg gjekk.

Vær

Snø 0 °C 4 m/s fra V → 100% skyer Snøbyger og varierende nullgrense, nysnø ned til 400 moh, men yrregn opp til 700 på ettermiddagen.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 600 moh Har kommet ein del nysnø siste dagane, opp til 25cm på 600 moh. Nedbør som regn/ fuktig snø kan føre til våte laussnøskred.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 700 moh Fant litt svake bindinger i fokksnøen enkelte plasser.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 400 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Våt løssnø Fuktig Ca 10 cm nysnø siste døgn, temperaturen har variert i løpet av dagen og det er kram snø opp til 800 moh. Skiføre fra ca 500 moh.

ObsID: 186425
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.