Snøskredvarsel for Heiane lørdag 16.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold i høyden. Nysnøflak over mildværsgrensen kan være ustabile. Vedvarende svake lag i snødekket kan påvirkes der snødekket er tynt.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnøen som kommer vil i noen leheng legge seg opp som ferske ustabile nysnøflak som en skiløper lett kan løse ut. Et vedvarende svakt lag som ligger under fokksnøen vil fortsatt være et problem man må ta hensyn til. Det vedvarende svake laget kan trolig påvirkes i alle himmelretninger hvor det ligger fokksnø over. De fleste steder skal det en del til for å løse ut skred, men særlig i områder med tynt snødekke kan vekten av en person være nok til løse ut skred.
Det ligger en del nysnø i terrenget over eldre fokksnø. Det varierer hvor mye vinden har tatt, mange steder er snøen løs og skiføret godt.
Det finnes kantkornet snø i snødekket ca fra 6-700 moh og opp. Noen steder ligger det i overgangen mot gammelt smelteomvandla snødekke/skare, andre steder litt høyere i snødekket. Man kan finne kantkornlag i alle himmelretninger der det ligger fokksnø over. Det er usikkert hvor utbredt problemet er og hvor lett det er å påvirke kantkornlaget. Sjansen for på påvirke det virker størst på ryggformasjoner hvor snødekket er tynt.
Det er tynt snødekke i ytre og lavereliggende deler av regionen. Fredag formiddag er det snøbyger fra SV, regn under ca 4-500 moh.
8 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Bris fra vest.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Skyet.
Mest nedbør lengst vest i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-5 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør vest i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Heiane / SULDAL

Snø

16.03.2019 kl. 15:13

927 moh

FrodeMoen@Obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Frode Moen Kommentar:  Lavt skydekke og snøbyger.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Frode Moen Kommentar:  Rasterplate står i det svake laget over skaren. Diverse skare/ smelteformer frå rasterplate til bakken.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Frode Moen Kommentar:  Bruddflaten ved lille blokktest.n
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Frode Moen Kommentar:  Dette var det som gjekk til brudd. Såg ut til å vera små kantkorn som var i ferd å bli smelteomvandlet.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1000 moh Opp til 30 cm med fuktig snø kan gi små laussnøskred.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Finner tegn på at kantkornlag over skare kan vera eit problem, ser ut til å vera i ferd med å bli smelteomvandlet under 1000 moh. Kan ikkje utelukke at det fortsatt er potent over 1000 moh.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket framstår som fuktig og dødt uten faretegn ved ferdsel. Klarer å tråkke ut små skavler ved stor tilleggsbelastning, men lite bruddforplantning. Finner tegn på at varslet kantkornlag over skare har vært tilstede, men at det er i ferd å bli brutt ned av fuktig nysnø under 1000 moh. Kraftig vind i kombinasjon med nedbør vil gi aukende skredfare i morgen. Flakskredproblematikk over mildværsgrensa og fare for laussnøskred der nedbøren kjem som regn/fuktig snø. Varslet faregrad er riktig 2 ser ut til å vera riktig i dag og då er det naturlig å gå opp til 3 ut fra det været som er meldt i morgen.

Vær

Snø -1,3 °C 3 m/s fra SØ ↖ 100% skyer 8cm fuktig nysnø siden i går kveld.

Tester

@30cmQ2 Fuktig snø gjorde at eg kun brukte lille blokktest. Fekk brudd over skare.

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 8 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 400 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Våt løssnø Fuktig Opp til 30 cm med fuktig snø over skare.

Snøprofil

7 lagdelinger observert 9 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 186575

Heiane / SIRDAL

Snø

16.03.2019 kl. 14:43

1011 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  600m
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  750
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Fuktig nysnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Fuktig på 1000m
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Ingen gjenkjennbar krystall over dette kjeksaktige skarelaget hos meg i dag.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng N, V, NV over 900 moh

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Observerer ferske våte løssnøskred i bratt lende i Hunnedalen.

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Etter nedbøren i går. Mer fremtredende i høyden. Fuktig nysnø til 1100 i dag.

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sprekker rundt ski

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren per nå består i fuktige løssnøskred i bratt lende i lavereliggende strøk samt flakproblematikk i høyden. Snødekket fremstår som fuktig og dødt under ferdsel, men enkelte svakere lag kan identifiseres. Det neste døgnet er det meldt mye nedbør og vind, noe som vil forverre situasjonen. Varslet faregrad er riktig Mine lokale inntrykk er at snøen fokksnøproblematikken finnes høyere til fjells enn meldt. Jeg får ingen indikasjoner på potent kant over skare på tur i dag finner det heller ikke i snøen. Kan imidlertid ikke utelukke det.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 3 m/s fra S ↑ 100% skyer Nedbør i går. Regn/Snø/sluddbygeri formiddag i ytre strøk. Overgang til sludd på 300moh. opphold Gjennom turen i dag.

Tester

CTM12@23cmQ2 Middels Brudd ifm. tynnt kjeksaktig skarelag. RG i bruddflate.

ECTN2@15cmQ3 Middels Fersk vindtransportert kollapser på eldre hardere fokksnø.

Skredaktivitet

16. mar. 12-18 (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 900 moh

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Våt løssnø Fuktig Den siste uken har det kommet mye nysnø i flere omganger. Det er nå hvitt fra 300m og skiføre fra 500. Snøen er fuktig på toppen til hvertfall 1100m hvor vi snudde i dag. Snøen fra tidligere en noe tørrerer, men fortsatt Moist. Sugeføre fra 700.

Snøprofil

5 lagdelinger observert 5 temperaturpunkter observert

ObsID: 186585

Heiane / SULDAL

Snø

15.03.2019 kl. 17:24

788 moh

FrodeMoen@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Fekk ikkje lagt inn lagdelingen inn på web i kveld, men bildet viser 10cm fuktig nysnø på toppen, gradvis fastere fokksnø ned til skarelag. Fra skarelag til bakken er det div smelteformer. God binding til skaren og ikkje tegn til kantkorn her.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Q2 brudd i fokksnøen ved lille nlokktest. Tok ikkje kompresjonstest pga fuktig snø på toppen.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 600 moh Har kommet ein del nysnø siste dagane, opp til 25cm på 600 moh. Nedbør som regn/ fuktig snø kan føre til våte laussnøskred.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 700 moh Fant litt svake bindinger i fokksnøen enkelte plasser.

Faretegn

Ingen faretegn observert Skodd og begrensa sikt, men ingen faretegn rundt der eg gjekk.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fekk litt for kort tur og begrensa sikt til å få god oversikt. Opp til 800 moh fant eg ikkje tegn til kantkornlag. Kan ikkje utelukke at det finnes høgere i terrenget. Fokksnøen synes å vera stabil for øyeblikket, treng stor tilleggsbelastning for å påvirke den. Litt stigende temperaturer og nedbør som regn/ fuktig snø kan føre til svekka bindinger i fokksnøen og enkelte våte laussnøskred under mildværsgrensa. Søndagen vil det nok bli meir spennende forhold med mykje vind og fokksnø. Varslet faregrad er riktig Varselet treffer bra, kantkornlaget såg eg ingenting til, men eg fekk for lita tid og dårlig sikt til å komme meg opp i høgda der det kan vera aktuelt. Kan derfor ikkje utelukke det over 800 moh i alle fall. Prøver igjen i mårå.

Vær

Snø 0 °C 4 m/s fra V → 100% skyer Snøbyger og varierende nullgrense, nysnø ned til 400 moh, men yrregn opp til 700 på ettermiddagen.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 400 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Våt løssnø Fuktig Ca 10 cm nysnø siste døgn, temperaturen har variert i løpet av dagen og det er kram snø opp til 800 moh. Skiføre fra ca 500 moh.

ObsID: 186425

Heiane / SIRDAL

Snø

13.03.2019 kl. 14:55

662 moh

Agnes@svv (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Agnes@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Agnes@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Agnes@svv

Skredaktivitet

13. mar. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Mellom 700 moh og 300 moh Mange små til middelstore våte løssnøskred i solvendte fjellsider. Observert mellom Sinnes og øvstabø.

ObsID: 186015

Heiane / SIRDAL

Snø

13.03.2019 kl. 10:52

941 moh

Agnes@svv (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Agnes@svv Kommentar:  Bilde tatt mot SØ der vinden kommer fra
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@svv Kommentar:  Bilde tatt på 980moh sett mot vest
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Agnes@svv Kommentar:  As we speak
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Agnes@svv Kommentar:  Mye avblåst skare over 800 moh.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Agnes@svv Kommentar:  Flere mindre løssnøskred i fjellsiden
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Agnes@svv Kommentar:  Små skavlbrudd
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre løssnøskred Naturlig utløst 1 - Små N, SV, V, NV over 700 moh Senere ble det observert mange små våte løssnøskred på høyder under 700 moh. De tørre har gått i løpet av natta da snøen kom, mens de våte har gått i løpet av dagen da sola begynte å skinne på ekte.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh På noen steder ligger den harde fokksnøen direkte på underliggende skare og der kan problemet være dårlig binding mot skare.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, SV, V, NV over 600 moh Ujevn fordeling av vindblåst myk fokksnø så ikke veldig utbredt problem

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vind i går og nå er det fremdeles 8-10 m/s vind fra SØ, og moderat til kraftig snøfokk. Sastrugier i snøen over tregrensa. Ferske skavler i toppen av nordvestvendte heng.

Skredfarevurdering

2 Moderat Etter et skikkelig snøvær med kraftig vind fra Sø, har ny myk fokksnø hovedsakelig lagt seg i vestvendte heng. Eldre hardere fokksnø ligger i flere vindretninger. Denne har bundet seg rimelig godt til underliggende skare. Den myke fokksnøen er lettere å løse ut men snødekket er såpass ujevn at det trolig ikke blir store skred av disse myke fokksnøflak. Kantkorn ble ikke funnet på denne turen. Det var heller ingen drønn i snøen eller skytende sprekker på vei opp. Forventet at den nye fokksnøen skal stabilisere seg da temperaturen ligger rundt 0. Men det er fortsatt meldt en del vind og i helga er det meldt mye snø, så da vil skredfaren øke igjen. Varslet faregrad er riktig Selv om jeg lander på faregrad 2 på denne turen, så er det store variasjoner i Heiane så faregrad 3 kan nok stemme for andre strøk.

Vær

Snø 0 °C 9 m/s fra SØ ↖ 60% skyer Skikkelig snøvær i går (tirsdag) kombinert med kraftig vind fra SØ. Snøen kom som tørrsnø over ca. 500 moh og som våt snø og sludd på lavere høyder. I dag startet dagen med lett snø (litt våt) og 8-10 m/s vind fra SØ. I løpet av dagen har det blitt bedre vær, men fortsatt en del vind.

Tester

CTM15@60cmQ3 God Løsner i tynt lag med nysnø mellom hard fokksnø og underliggende skare. Dette laget finns ikke overalt.

CTE1@37cmQ3 Middels Myk nysnø som lett løsner, men som ikke henger så godt sammen som et flak

Skredaktivitet

13. mar. 12-18 (+01:00) Skavl Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. N, SV, V, NV. Over 0 moh Observert noen små skred pga skavlbrudd i vestvendte heng

13. mar. 12-18 (+01:00) Tørre løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. N, SV, V, NV. Over 600 moh Trolig skjedd i løpet av tirsdagen da det kom mye tørr nysnø med kraftig vind fra SØ

Snødekke

70 cm totalt Moderat snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 250 moh. Snøgrense på 250 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Annet Tørr Et vindherjet og ujevn snødekke over tregrensa med vekselvis vindpakket myk, vindpakket hard og avblåst skare i overflaten. Under tregrensa og i leområder er det tykk myk nysnø i overflaten.

Snøprofil

4 lagdelinger observert 7 temperaturpunkter observert 2 Tester knyttet til snøprofilen Ukjent mektighet på skaren da den var knallhard på gravestedet.

ObsID: 185991

Heiane / GJESDAL

Snø

13.03.2019 kl. 07:58

541 moh

Agnes@svv (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Agnes@svv Kommentar:  Ingen skredaktivitet ved Hallbrekkvæven
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Agnes@svv Kommentar:  På vei opp Øvstebødalen

Vær

Ikke nedbør 0 °C 2 m/s 100% skyer Rolig vær men noe lav skydekke. I går kom det mye nysnø fra 250 moh og oppover. Våt nysnø i nedre del av Øvstebødalen.

ObsID: 185898
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.