Snøskredvarsel for Heiane fredag 22.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Stigende temperatur fører til økende skredfare. Det er en mulighet for at gamle svake lag kan vekkes til live og øke faren for naturlig utløste skred.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varmt vær og plussgrader helt til topps gjør at det er fare for enkelte naturlig utløste små eller middels store våte flakskred i fokksnøen som ligger i leområder over ca 1000 moh. Når det blir så varmt er det også en liten mulighet for at det kan løsne enkelte skred helt ned i vedvarende svake lag, særlig over ca 1000 moh. Slike skred vil i så fall kunne bli store, men sannsynligheten er relativt liten. Under ca 1000 moh vil snødekket oppleves som mer stabilt og snøoverflaten vil stort sett være fast, men det kan gå enkelte små våte løssnøskred i bratt terreng der snøoverflaten blir våt og myk. Det er observert glidesprekker i regionen og områder i nærheten av disse må betraktes som ustabile.
Mildværet har påvirket snødekket høyt til fjells og det meldes om et isotermt snødekke på ca 1000 moh. Den gamle snøoverflaten er generelt preget av vind og plussgrader. Det ligger snø ned til ca 300 moh, mens man må over 500 moh for å finne sammenhengende skiføre. Tirsdag kom det ca 15 mm nedbør i regionen.
Det var observert kantkornet snø i snødekket flere steder etter kuldeperioden i januar. Etter mildværet som har vært antar vi nå at det svake laget for det meste er nedbrutt og har relativt liten utbredelse. Onsdag 20.02 ble det imidlertid rapportert om et skiløperutløst skred av betydelig størrelse ved Hovden i Vest-Telemark. Det vitner om at vedvarende svake lag kan være tilstede og sannsynligvis aktualiseres i mildværet.
Det kom ca 15 cm snø i regionen natt til torsdag. I Sirdal ble det 20.02 observert tydelige sigesprekker på 700 moh.
4 - 7 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-1 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør.
-4 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1900 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Heiane / SIRDAL

Snø

22.02.2019 kl. 13:12

937 moh

Christer (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Vær

Ikke nedbør 4 °C

Skredfarevurdering

2 Moderat Stort sett stabile forhold. Ved økt temperatur og mer fuktighet forventes skredfaren å øke. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTX God Stort sett stabile forhold

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Sjiktoverganger innad i snødekket

Snødekke

200 cm totalt Våt løssnø Fuktig

Snøprofil

4 lagdelinger observert Gradvis finere snø, tørr fokksnø på 1m. Tydelige sjiktoverganger. Brudd Q1 ved stor tilleggsbelastning - bryter på toppen av tørr fokksnø (1m)

ObsID: 182556

Heiane / SIRDAL

Snø

22.02.2019 kl. 13:00

952 moh

Halvor89 (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Halvor89

Faretegn

Ferske sprekker

ObsID: 182560

Heiane / SIRDAL

Snø

20.02.2019 kl. 14:04

701 moh

Agnes@svv (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

20. feb. 12-18 (+01:00) Glideskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ, S, SV, V. Under 0 moh Observert åpen sprekk og delvis utløst glidesked. Uviss når sprekken åpnet seg da det har kommet lite nysnø i denne høyden

ObsID: 182149

Heiane / Storeknuten

Snø

20.02.2019 kl. 13:12

936 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 15 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 15 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 15 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 15 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 15 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 15 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 15 Av:  Vær Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 8 av 15 Av:  Vær Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Hallbrekkvæven. Bilde tatt på ca 500moh. og vi ser opp til om lag 800.
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Skare i skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 13 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  På ca 900m.
Bilde Av Snødekke
Bilde 14 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Litt fuktig nysnø oppå gamle smelteformer
Bilde Av Snøprofil
Bilde 15 av 15 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 60% skyer Mildt bygevær siste døgn.

Faretegn

Ferske skred En liten håndfull størrelse 1, fuktige løssnøskred, skavlknekk og rullende snøballer.

Fersk vindtransportert snø

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 500 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Vindpakket myk Fuktig Det mildværsbefengte snødekket vårt har nå fått et lite påfyll med fuktig nysnø. Fortsatt fuktig på 1055moh. Ligger som fokksnøflak i østlig sektor.

Snøprofil

9 lagdelinger observert 11 temperaturpunkter observert

ObsID: 182130

Heiane / Hilleknuten

Snø

20.02.2019 kl. 12:49

1192 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 3 Av:  Skredproblem Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Forplantet seg ikke i hele søylens lengde.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren per nå knyttes til den siste ankomne nysnøen og må særlig tas med i betraktningen i høyden. Bortsett fra dette er snødekket dødt og stabilt etter mye mildvær og juling den siste tiden. Det er meldt en del mild nedbør det neste døgnet. Utviklingen vil avhenge av hvor mye som kommer og hvor mye som kommer som regn. Snødekket har som sagt vært gjennom flere runder med mildvær og nedbør nå. Kraftig regn kan imidlertid trolig stadig sette igang skred ifm. glidesprekker samt på svaberg som det er mye av i regionen. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTN19@10cmQ2 Middels Nedføyket løs nysnø

Notater

Denne observasjonen har havnet på feil sted. Skal være på Storeknuten i Hunnedalen

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 700 moh Ikke voldsom respons på det fuktige snødekket opp til 1000 meter i dag, men trolig mer futt i det i høyden.

ObsID: 182141

Heiane / SIRDAL

Snø

20.02.2019 kl. 12:23

887 moh

marie@SVV (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  marie@SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  marie@SVV
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 800 moh og 400 moh

Våte flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 800 moh

Vær

Ikke nedbør 1 °C 2 m/s 20% skyer Fint vær om morgonen, skyer til no.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har kommet snø i høyden og vind siste 2 døgn. Det har lagt seg fokksnø i lesider. Fokksnøen glir ut på nedføyka lag med nysnø. Skredfaren er moderat. Det gamle kantkornlaget er nå smelteomvandla. Mildværet som er meldt vil stabilisere fokksnøen. Varslet faregrad er riktig

Tester

CTM15@25cmQ2 Middels Brudd forplanter seg dårlig.

Skredaktivitet

20. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Noe vindtransportert snø i høyden over 800m

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 750 moh. Snøgrense på 400 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Skare Fuktig Myk skare under 750. Over 750 vekselvis avblåst hard skare og vindpakka snø.

ObsID: 182110
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.