Snøskredvarsel for Heiane onsdag 20.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med tørre nysnøflak i høyden. I lavlandet kan det gå naturlig utløste våte løssnøskred. Unngå områder under glidesprekker.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Regionen vil ha ustabil vindtransportert snø over ca 1000 moh og fare for våte skred under dette høydenivå som skredproblem. Skredstørrelsen i fokksnøen og i våte skred forventes hovedsaklig å bli str 2. Der nedbør kommer som regn må små naturlig utløste skred forventes, men snødekket ventes å tåle regn godt grunnet tidligere gjennomfukting. Det er observert glidesprekker i regionen og områder i nærheten av disse må betraktes som utstabile.
Mildværet har påvirket snødekket høyt til fjells og det meldes om et isotermt snødekke på 1200 moh. Den gamle snøoverflaten er generelt preget av vind og plussgrader. Det ligger snø ned til ca 300 moh, mens man må over 500 moh for å finne sammenhengende skiføre. Mandag og natt til tirsdag kom det nedbør i regionen.
Det var observert kantkornet snø i snødekket flere steder etter kuldeperioden i januar. Etter mildværet som har vært antar vi nå at det svake laget i stor grad er ødelagt og har liten utbredelse. På de høyeste toppene lengst nord og øst i regionen kan vedvarende svake fremdeles være intakte, men de vurderes til å ha for liten utbredelse og forbundet med for stor usikkerhet til at det er et skredproblem.
20 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra vest om ettermiddagen.
-3 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 - 14 nedbør mm i døgnet.
Bris fra vest., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-6 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Mest nedbør og stigende temperatur om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.