Snøskredvarsel for Hardanger onsdag 17.04.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Men vær oppmerksom på våt snø i solvendte brattheng. Høyt til fjells og i utsatt terreng er det mulig å påvirke enkelte fokksnøflak.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
1 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Klarvær gir solinnstråling og varme på dagtid og utstråling med lave temperaturer på nattestid. Snødekket vil stort sett være hardt og stabilt, særlig tidlig på dagen. Utover dagen vil overflaten bli mykere og litt våtere i solvendt terreng. Muligheten for å løse ut små våte løssnøskred øker. I større og brattere solvendte sider som blir særlig oppvarmet kan det forekomme enkelte middels store skred. Det finnes små flak av fokksnø høyt til fjells. Under disse flakene kan det ha utviklet seg et svakt lag av kantkornet snø, særlig i skyggesider. Vær oppmerksom på store skavler ut fra flere rygger og topper!
Snøoverflaten består i hovedsak av skare etter tidligere mildvær og påfølgende tilfrysing. Noen steder er den hard og bærende, andre steder bryter den, og i solvendte sider tiner den litt utover dagen slik at snøen blir mykere. Det er mulig å finne tørr fokksnø over ca. 1000 moh. Den består av små, tynne flak, ofte med ujevn overflate.
Det har på Vestlandet vært observert kantkornutvikling høyt i snødekket de siste dagene pga. forholdsvis lave temperaturer særlig om natta. Dette finnes under overflateskare og under spredte fokksnøflak. Utberedelsen er usikker, og dette er noe som påvirker snøskredfaren i liten grad nå.
Det ble søndag, mandag og tirsdag rapportert om enkelte små løssnøskred i bratt solvendt terreng.
Tirsdag morgen var det sol og rolige vindforhold i regionen. Det er fortsatt nattefrost, selv om temperaturen har økt gradvis. Snøgrensa går ved 5-800 moh, minst snø ved kysten og i sørhellinger.
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra øst.
-10 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-7 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Nattefrost.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Hardanger / SAUDA

Snø

17.04.2019 kl. 15:30

962 moh

Bjodybda (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  En flott dag i fjellet med sol fra skyfri himmel.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Bildet viser bruddflaten.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Ved å sette spaden bak etter stabilitetstesten å brekke så løsnet hele resten av blokken helt nede ved bunnen. Dette krevde endel kraft for å oppnå.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

CTM12@27cmQ2 Middels Det gikk et brudd på slag 12 som var relativt ujevnt. Bruddet gikk mellom et mykere lag med et noe hardere skarelag under som vist i profilen. Testen ble utført i en sørøstlig helling som er mye eksponert for som disse dagene. Den siste uken har det vært relativt kaldt om nettene med nattefrost.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig Den største faren antas å være veldig bratte solvendte hellinger.

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Noen små gamle løssnø skred i veldig bratte heng observert alle mer enn 24 timer gamle.

Vær

Ikke nedbør 6,6 °C 1 m/s fra NØ ↙ En fantastisk solskinnsdag nesten uten vind med klart blå himmel så langt øyet kunne se.

Snøprofil

4 lagdelinger observert 12 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 191607

Hardanger / SAUDA

Snø

17.04.2019 kl. 13:48

776 moh

FrodeWiersen@NRH (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeWiersen@NRH Kommentar:  Råtten våt snø, mye småskred
ObsID: 191588

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

15.04.2019 kl. 12:25

408 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev134 Liamyrane - Kløvet,

ObsID: 191306

Hardanger / KVINNHERAD

Snø

15.04.2019 kl. 11:32

1084 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Snøprofil tatt i nord-austleg side på om lag 1100 meters høgde. Eg tok også ein profil i nordvendt side på om lag 950 meters høgde. Den hadde same lagdeling med lausare smelteformer mot bakken med knallhard is/skare over. Inge smelting i toppen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot sør. Melderskin midt i biletet. Toppen av Omnatind i venstre biletkant.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot søraust. Samanhengande skiføre frå Omnatind og ned i Øvre Myrdal. Vert flott sløsj-føre når sola varmar meir utover veka. Omnatind til høgre - Bjørndalstindane og Juklavasskruna til venstre (delvis i skuggen- nordvendt).
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot aust. Hestabotnpynten og Juklavasstinden frå venstre mot høgre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Nipeskar. Nord-nordvest vendt side. Skiføre frå ca det skaret går ned mot Myrdalsvatnet. Knallhard skare heile vegen trass i at sola har stått på nokre timar i toppen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot nord-nordaust. Gygrastolen sjåast til høgre.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske skred Observerte enkelte mindre våte laussnøskred. Vil anta at det vil gå fleire utover dagen når sola har fått stått på enda lenger. Primært i Ø og S vendte sider, men til dels i tilgrensande eksposisjoner også.

Skredfarevurdering

1 Liten Skredfaren er primært forbunde med våte laussnøskred. Det er mange oppstikkande steinar, så konsekvensane kan verte store nok. Str 1 skred er å forventa. Vil holde seg stabilt, men varmare luft vil potensielt føre større skredaog mogleg i fleire overlappande eksposisjonar. Varslet faregrad er riktig Eg har ikkje observert kantkorn der eg har vore i dag - om lag 1100-1200 moh i NØ og N. Mogleg det kan finnes i indre del av regionen og/eller høgare oppe, men eg hsr ingen teikn på det per no.

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV. Over 800 moh Observerte ein del mindre våte laussnøskred på returen. Vil anta at det er rimeleg å sei at det vil gå 10 eller fleire utover dagen. Har observert den same aktiviteten både fredag og laurdag i helga som var.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Ø, SØ, S, SV over 800 moh

Notater

Redigere obsen når eg kjem heim, men det viktigaste er nemnt. Ikkje noko spesielt å føya til. Varsel stemmer med det eg har observert i dag i denne delen av regionen.

Vær

Ikke nedbør 3 °C 0 m/s Same vêrtype som siste veke. Antydning til å vere litt varmare i lufta. Kan føre til meir opptinning/tidlegare på dag i solvendte sider.

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 850 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Skare Tørr Mest snø i NV-N-NØ sider. Betrakteleg mindre i sørvendte sider. Snødekket består i stor grad av smelteomvandla gjenfrosen snø/islag med litt lausare og fuktigare smelteformer mot bakken. Knallhard skare frå morgonen av, men øvste del mjuknar opp i austvendte og sørvendte sider. Noko lunde samanhengande skiføre frå om lag 850 moh, men særs varierande mtp eksposisjon. Snødekket har generelt gode bindinger, og eg finner ingen teikn til kantkorn i den høgda og eksposisjonane eg har oppholdt meg i dag. Våte laussnøskred som følgje av soloppvarming er faremomentet.

Snøprofil

3 lagdelinger observert 8 temperaturpunkter observert

ObsID: 191298
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.