Snøskredvarsel for Hardanger mandag 18.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøflakene fra søndag vil gradvis stabilisere seg, men enkelte steder kan en enkelt skiløper være nok til å løse ut skred i fokksnøen. Vær obs på at det finnes et svakt lag av kantkornet snø så må tas hensyn til ved vegvalg. Sannsynligvis skal det en del til for å påvirke dette laget, men særlig der snødekket er tynt kan en enkelt skiløper være uheldig å løse ut skred. Det vil gå en del løssnøskred i nysnøen, særlig der sola får tak mot S og SV.
Snøoverflaten er preget av nysnøflak som ligger i de fleste himmelretninger. Det har kommet en del snø fra SV de siste dagene. Før vinden og snøværet tok seg opp søndag lå det en del løs snø i terrenget. Snøoverflaten har vært fuktig opp til ca 6-700 moh. Både lørdag og søndag ble det observert snøfokk.
Det finnes et vedvarende svakt lag av kantkornet snø i snødekket ca fra 6-700 moh og opp. Laget ligger i overgangen mot gammelt smelteomvandla snødekke/skare. Opp til ca 1000 moh virker dette laget nå å ha blitt delvis ødelagt av mildvær. Man kan finne kantkornlag i alle himmelretninger. Observasjoner tyder på at det skal mye til for å løse ut skred i dette laget. Sjansen for på påvirke det virker størst på ryggformasjoner hvor snødekket er tynt.
Det ble rapportert om en del små løssnøskred i regionen lørdag.
Det er lite eller ingen snø i ytre og lavereliggende deler av regionen.
14 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra nordøst om ettermiddagen.
-9 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord.
-12 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn (kartplassert).

Observasjoner siste 3 døgn

Hardanger / Endåne

Snø

18.03.2019 kl. 16:00

1182 moh

Matsb (Ukjent)

Skredaktivitet

18. mar. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Lett å løse ut Få bratte heng. V

Stabilitetstest

3@30cmQ1 Dårlig CT3 Q1 @30cm Fikk ikke isolert blokken helt i bakkant, så det er mulig den ville sluppet enda lettere.

ObsID: 186953

Hardanger / Endåne

Snø

18.03.2019 kl. 15:50

1182 moh

Matsb (Ukjent)

Skredaktivitet

18. mar. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1)

ObsID: 186955

Hardanger / ODDA

Snø

18.03.2019 kl. 15:50

1205 moh

Matsb (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Matsb
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Matsb
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Matsb
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Matsb

Notater

ObsID: 186956

Hardanger / ODDA

Snø

18.03.2019 kl. 13:25

1347 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Ein del vindteikn i snøoverflata. Enkelte plasser har vinden herja overflata sterkt, medan det andre stader har er mindre påvirka.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Vinden har herja snødekket godt i høgda.

Notater

Ingen teikn til kantkorn rundt skarelag kor eg var i dag. Full obs med betraktningar kjem seinare.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vind frå NV flyttar tilgjengeleg ubunden snø inn i motsatt sektor(-ar). Dette fører til dannelse av fokksnøflak. Vinden var sterkast i føremiddag, men har løya litt. Dette har ført til at det har danna seg små fokksnøflak i SØ sektor. Det underliggende snødekket er mjukt og relativt tjukt, så mykje av energien forsvinner ned i dette dekket, men avhengig av kor mykje vinden har jobba/flytta snø, kan det gå skred av str. 1 og 2. Det pågår framleis vindtransport, så disse flaka kan fortsatt bygge seg opp. Det er venta vind med 8-9 m/s i styrke ut dagen i dag, måndag. Dette fører til at pålagringa vil auke, men frå i kveld av er det meldt mindre vind. Fokksnøflaket vil stabilisere seg dei neste dagane. Ein ny runde med nedbør og vind vil frå tysdag kveld bygge opp nye nysnøflak i nye sektorar. Varslet faregrad er riktig Eg fant ikkje teikn til kantkorn i snødekket i dag. Eg grov ned til ein meter der eg kikka i- og rundt skarelaget/smelteomvandla dekket. Det er eit 6 cm tjukt, litt lausare lag mellom skarelaga, men dette består primært av smelteformer (P-K i hardheit). Eg var i dag på ca 1300 moh i SØ himmelretning.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S over 700 moh Herskande vindretning frå N-NV fører til danning av fokksnøflak i motsatt sektor(-ar). Då eg var ute var det ikkje spesielt tjukt flak som var danna (3 cm), men pålagringa var aktiv då eg drog.

Snødekke

Kraftig snøfokk Vindpakket myk Tørr Varierande vindpakka hard/mjuk overflate. Varierande snødjupne. Målte 3 meter i enkelte leformasjoner, men det er ikkje representativt for generell total snødjupne.

Vær

Ikke nedbør -4 °C 10 m/s fra NV ↘ 50% skyer Ein del vind i føremiddag. Roligare no kl. 13.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk i føremiddag.

Snøprofil

6 lagdelinger observert 9 temperaturpunkter observert 2 Stabilitetstest knyttet til profilet

ObsID: 186903

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

18.03.2019 kl. 13:12

408 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev134 Liamyrane - Kløvet,

Vær

Ikke nedbør 1 °C Seljestad (800moh) kl 21:12 20 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 186950

Hardanger / EIDFJORD

Snø

18.03.2019 kl. 13:06

930 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Ca 1,5 meter høyt i vegen

Skredhendelse

18. mar 10:45 Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff V-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 30 cm høy og 20 m bred bruddkant Leområder Storelia DaisyBell. Skutt ca 30 skudd, utløst et skred som gikk i vegen, ellers bare mindre skred som stopper høyt i henget. Stabiliseres mer og mer. Obs! Ingen graving, så vet ikke snødekkeoppbyggingen.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 186896

Hardanger / EIDFJORD

Snø

18.03.2019 kl. 11:56

1326 moh

finseronny@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  finseronny@obskorps

Skredaktivitet

18. mar. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst S

ObsID: 186876

Hardanger / EIDFJORD

Snø

18.03.2019 kl. 08:49

1241 moh

Jens@SVV (*****)

Vær

Ikke nedbør -6 °C 7 m/s fra NV ↘ 20% skyer Opphald og sol. Vind frå n-nv. Moderat snøfokk. Fyk godt i vegen. Generelt på fjellet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Moderat snøfokk generelt på fjellet

ObsID: 186847

Hardanger / HOL

Snø

18.03.2019 kl. 02:42

1170 moh

Jens@SVV (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jens@SVV

Skredhendelse

18. mar 02:42 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst S-vendt 100 cm høy og 70 m bred bruddkant Leområder Halne

Ulykke/hendelse

Skred grunna kraftig snøtransport av laussnø i terrenget. Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 186866

Hardanger / SAUDA

Snø

17.03.2019 kl. 14:52

741 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Vær

Ikke nedbør fra SV ↗ 100% skyer Middels til kraftig snøfokk. Vind fra vest/sørvest. Motsatt av i natt.

ObsID: 186755
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.