Snøskredvarsel for Hardanger mandag 18.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøflakene fra søndag vil gradvis stabilisere seg, men enkelte steder kan en enkelt skiløper være nok til å løse ut skred i fokksnøen. Vær obs på at det finnes et svakt lag av kantkornet snø så må tas hensyn til ved vegvalg. Sannsynligvis skal det en del til for å påvirke dette laget, men særlig der snødekket er tynt kan en enkelt skiløper være uheldig å løse ut skred. Det vil gå en del løssnøskred i nysnøen, særlig der sola får tak mot S og SV.
Snøoverflaten er preget av nysnøflak som ligger i de fleste himmelretninger. Det har kommet en del snø fra SV de siste dagene. Før vinden og snøværet tok seg opp søndag lå det en del løs snø i terrenget. Snøoverflaten har vært fuktig opp til ca 6-700 moh. Både lørdag og søndag ble det observert snøfokk.
Det finnes et vedvarende svakt lag av kantkornet snø i snødekket ca fra 6-700 moh og opp. Laget ligger i overgangen mot gammelt smelteomvandla snødekke/skare. Opp til ca 1000 moh virker dette laget nå å ha blitt delvis ødelagt av mildvær. Man kan finne kantkornlag i alle himmelretninger. Observasjoner tyder på at det skal mye til for å løse ut skred i dette laget. Sjansen for på påvirke det virker størst på ryggformasjoner hvor snødekket er tynt.
Det ble rapportert om en del små løssnøskred i regionen lørdag.
Det er lite eller ingen snø i ytre og lavereliggende deler av regionen.
14 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra nordøst om ettermiddagen.
-9 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord.
-12 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Hardanger / Endåne

Snø

18.03.2019 kl. 16:00

1182 moh

Matsb (Ukjent)

Tester

3@30cmQ1 Dårlig CT3 Q1 @30cm Fikk ikke isolert blokken helt i bakkant, så det er mulig den ville sluppet enda lettere.

Skredaktivitet

18. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Lett å løse ut Få bratte heng. V

ObsID: 186953

Hardanger / Endåne

Snø

18.03.2019 kl. 15:50

1182 moh

Matsb (Ukjent)

Skredaktivitet

18. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1)

ObsID: 186955

Hardanger / ODDA

Snø

18.03.2019 kl. 15:50

1205 moh

Matsb (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Matsb
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Matsb
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Matsb
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Matsb

Notater

ObsID: 186956

Hardanger / ODDA

Snø

18.03.2019 kl. 13:25

1347 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Ein del vindteikn i snøoverflata. Enkelte plasser har vinden herja overflata sterkt, medan det andre stader har er mindre påvirka.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Vinden har herja snødekket godt i høgda.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S over 700 moh Herskande vindretning frå N-NV fører til danning av fokksnøflak i motsatt sektor(-ar). Då eg var ute var det ikkje spesielt tjukt flak som var danna (3 cm), men pålagringa var aktiv då eg drog.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vind frå NV flyttar tilgjengeleg ubunden snø inn i motsatt sektor(-ar). Dette fører til dannelse av fokksnøflak. Vinden var sterkast i føremiddag, men har løya litt. Dette har ført til at det har danna seg små fokksnøflak i SØ sektor. Det underliggende snødekket er mjukt og relativt tjukt, så mykje av energien forsvinner ned i dette dekket, men avhengig av kor mykje vinden har jobba/flytta snø, kan det gå skred av str. 1 og 2. Det pågår framleis vindtransport, så disse flaka kan fortsatt bygge seg opp. Det er venta vind med 8-9 m/s i styrke ut dagen i dag, måndag. Dette fører til at pålagringa vil auke, men frå i kveld av er det meldt mindre vind. Fokksnøflaket vil stabilisere seg dei neste dagane. Ein ny runde med nedbør og vind vil frå tysdag kveld bygge opp nye nysnøflak i nye sektorar. Varslet faregrad er riktig Eg fant ikkje teikn til kantkorn i snødekket i dag. Eg grov ned til ein meter der eg kikka i- og rundt skarelaget/smelteomvandla dekket. Det er eit 6 cm tjukt, litt lausare lag mellom skarelaga, men dette består primært av smelteformer (P-K i hardheit). Eg var i dag på ca 1300 moh i SØ himmelretning.

Snødekke

Kraftig snøfokk Vindpakket myk Tørr Varierande vindpakka hard/mjuk overflate. Varierande snødjupne. Målte 3 meter i enkelte leformasjoner, men det er ikkje representativt for generell total snødjupne.

Vær

Ikke nedbør -4 °C 10 m/s fra NV ↘ 50% skyer Ein del vind i føremiddag. Roligare no kl. 13.

Notater

Ingen teikn til kantkorn rundt skarelag kor eg var i dag. Full obs med betraktningar kjem seinare.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk i føremiddag.

Tester

CTM23@25cmQ3 God Brudd innad i eldre fokksnø - sjiktoverganger.

CTE1@3cmQ3 Dårlig Nydanna fokksnøflak over nysnø.

Snøprofil

6 lagdelinger observert 9 temperaturpunkter observert 2 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 186903

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

18.03.2019 kl. 13:12

408 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 1 °C Seljestad (800moh) kl 21:12 20 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev134 Liamyrane - Kløvet,

ObsID: 186950

Hardanger / EIDFJORD

Snø

18.03.2019 kl. 13:06

930 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Ca 1,5 meter høyt i vegen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

18. mar 10:45 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff V-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 30 cm høy og 20 m bred bruddkant Leområder Storelia DaisyBell. Skutt ca 30 skudd, utløst et skred som gikk i vegen, ellers bare mindre skred som stopper høyt i henget. Stabiliseres mer og mer. Obs! Ingen graving, så vet ikke snødekkeoppbyggingen.

ObsID: 186896

Hardanger / EIDFJORD

Snø

18.03.2019 kl. 11:56

1326 moh

finseronny@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  finseronny@obskorps

Skredaktivitet

18. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst S

ObsID: 186876

Hardanger / EIDFJORD

Snø

18.03.2019 kl. 08:49

1241 moh

Jens@SVV (*****)

Vær

Ikke nedbør -6 °C 7 m/s fra NV ↘ 20% skyer Opphald og sol. Vind frå n-nv. Moderat snøfokk. Fyk godt i vegen. Generelt på fjellet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Moderat snøfokk generelt på fjellet

ObsID: 186847

Hardanger / HOL

Snø

18.03.2019 kl. 02:42

1170 moh

Jens@SVV (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jens@SVV

Ulykke/hendelse

Skred grunna kraftig snøtransport av laussnø i terrenget. Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

18. mar 02:42 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst S-vendt 100 cm høy og 70 m bred bruddkant Leområder Halne

ObsID: 186866

Hardanger / SAUDA

Snø

17.03.2019 kl. 14:52

741 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Vær

Ikke nedbør fra SV ↗ 100% skyer Middels til kraftig snøfokk. Vind fra vest/sørvest. Motsatt av i natt.

ObsID: 186755

Hardanger / Storlia

Snø

17.03.2019 kl. 14:00

930 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

Skredhendelse

17. mar 14:00 (+01:00) Snø på RV. 7 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: >1000m^3. Blokkert veglengde: >100m.

ObsID: 186829

Hardanger / SAUDA

Snø

17.03.2019 kl. 13:52

1489 moh

Olaf Årthun. (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Olaf Årthun.

Ulykke/hendelse

Snø Person skredtatt, uten skader Topptur

Snødekke

120 cm totalt Moderat snøfokk 30 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Vær

0 °C 2 m/s fra Ø ← 100% skyer

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Lett å løse ut Sannsynlig 2 - Middels Mange bratte heng over 0 moh

Skredaktivitet

17. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Lett å løse ut Noen bratte heng. Over 0 moh

Skredhendelse

17. mar 14:04 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst NV-vendt Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 35 cm høy og 15 m bred bruddkant Brattheng Person ble begravd opp til hofta men ingen skade da person skled ut av skrdet ved skikjøring

ObsID: 186909

Hardanger / KVINNHERAD

Snø

17.03.2019 kl. 08:09

81 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Tydeleg vindpåvirka ifht i går ettermiddag.

Vær

Ikke nedbør 4,3 °C 5 m/s fra NØ ↙ 95% skyer Det har kome ca 10 cm nysnø siste to dagar frå om lag 600 moh og opp, men med lokale variasjonar. Før det låg det 10-15 cm ubunden snø.

Notater

Ingen teikn til kantkorn tidlegare i veka, men skal på obstur (1200 moh) til indre del av regionen i morgon. Kan sei meir om det då.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det har blese kraftig i natt. Tydeleg avblåst på ryggane i dag samanlikna med i går ettermiddag. Vinden har roa seg, men det er framleis moderat til kraftig snøfokk å observere i høgda.

ObsID: 186645

Hardanger / SAUDA

Snø

16.03.2019 kl. 16:25

852 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Vanskelig å se skredet, da det er lite og overdekket av ferskt snøfall. Men det var iallfall en observasjon på veien:)
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Aner vindtegn fra foregående dager. Fikk inntrykk av at på observasjonspunktet så er det sørvesten som har vært dominerende.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Innsynk til kne i nordvendt side.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Brudd uten forplantning i nysnø/lett fokksnø.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 7 av 8 Av:  Skredproblem Opphavsrett: 
Bilde Av Skredproblem
Bilde 8 av 8 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Gammal kant?

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Mulig jeg fant restene etter noen returnerte kantkort. Litt vanskelig å bedømme gjennom forstørrelsesglasset i snøføyka i dag.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV over 700 moh Ujevnt distribuert fokksnø i nordlig sektor. Ingen oppsprekking eller drønn knyttet til observasjonsturen i dag, men jeg føler meg ganske sikker på at et par ulike sjikt i fokksnøen vil representere en risiko i bratte nok heng i utsatt sektor.

Skredfarevurdering

3 Betydelig I bratt nok terreng i dag, var det absolutt kritisk nysnømengde avsatt i nordvendt sektor som myk fokksnø med svake sjikt. Tett tåke gjorde det vanskelig å få noe inntrykk om det var gått flere naturlig utløste skred i brattere fjellsider enn observasjonspunktet. Jeg vil tro det var en god sannsynlighet for det. Skredfaren vil øke i tilstedeværelse i natt med den kraftige N-NØ-vinden som er meldt for denne delen av regionen. Vinden vil ha mye snø tilgjengelig for transport over mot hele vestlige sektor. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Våt løssnø Fuktig Kram snøoverflate. Ikke drønn fra snødekket, men litt "brumming" - hvis det gir mening:) Tror rett og slett det var den kramme snøen (10-15 cm) over litt løsere/tørrere nysnø under. Variabelt snødekke, og vindtegn i overflaten fra foregående dager tyder på at vinden har kommet fra sørlig og sørvestlig sektor. Merkbart mer nysnø i N-sektor. Innsynkt til kne i leside. På loside er det kun 5-10 cm over et mer bærende smelt-frys-lag (se profil).

Vær

Snø -1 °C 2 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Dårlig sikt!

Tester

ECTN24@80cmQ1 God Overliggende nysnø demper belastningen, samt smelt-frys-skaren skjermer slagenergien fra å nå ned. Vil tro dette er et "lite sannsynlig - men høy konsekvens-type-lag). Kan se ut som noen avrundede fasetter.

ECTN13@45cmQ2 Middels

ECTN3@30cmQ3 Middels

Skredaktivitet

16. mar. 18-24 (+01:00) Våte flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. NV Et bittelite brattheng der noen masser hadde løsnet. Antar det har skjedd siste døgn. Vanskelig å bedømme med noe av dagens ferske nysnø over. Gjorde ingen større sjekk av skredet.

Snøprofil

6 lagdelinger observert 8 temperaturpunkter observert 3 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 186588

Hardanger / SAUDA

Snø

16.03.2019 kl. 15:08

799 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Kram snø, tildels vindppvirket over løsere nysnø under. Noe snåsprekker rujndt skia.

ObsID: 186574

Hardanger / SAUDA

Snø

16.03.2019 kl. 14:52

774 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Lille blokktest med middels/kraftig dask. Fikk reapons på 30 cm, et lag cirka 10 cm nedi smelteomvandlet. Q1 brudd men vanskelig å påvirke. Ingen alarmtegn ellers.
ObsID: 186570

Hardanger / SAUDA

Snø

16.03.2019 kl. 14:10

585 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Lite sikt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Kram nysnø.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 400 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Våt løssnø Fuktig 30-40 cm nysnø siste par dager. Lite vindpåvirket i Djuvsbotn. Lett snøvær i lufta.

ObsID: 186561

Hardanger / ODDA

Snø

16.03.2019 kl. 10:45

1303 moh

atleadne (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  atleadne Kommentar:  3cm ubunden knytteneve snø, 1cm pennehard fokksnø, 26cm f4, 30cm knivblad
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  atleadne Kommentar:  Ectn15, brudd i snødekke 25 cm nede etter 15 slag dersom man ser bort fra et 1cm fokksnølag rett under 3cm ubunden snø som løste ut ved 1 slag. Bruddene forplantet seg derimot ikke.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vil tro faregraden øker til 3 i morgen da det er meldt 10-20cm nysnø. Dette vil da legge seg på toppen av et 1cm tykt fokksnølag. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTN15@25cmQ3 God Ingen tegn til forplantning. Det er derimot svake lag i snødekket.

ObsID: 186599
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.