Snøskredvarsel for Hardanger lørdag 16.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold i høyden. Nysnøflak over mildværsgrensen kan være ustabile. Vedvarende svake lag i snødekket kan påvirkes der snødekket er tynt.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnøen som kommer vil i noen leheng legge seg opp som ferske ustabile nysnøflak som en skiløper lett kan løse ut. Et vedvarende svakt lag som ligger under fokksnøen vil fortsatt være et problem man må ta hensyn til. Det vedvarende svake laget kan trolig påvirkes i alle himmelretninger hvor det ligger fokksnø over. De fleste steder skal det en del til for å løse ut skred, men særlig i områder med tynt snødekke kan vekten av en person være nok til løse ut skred.
Det ligger en del nysnø i terrenget over eldre fokksnø. Det varierer hvor mye vinden har tatt, mange steder er snøen løs og skiføret godt.
Det finnes kantkornet snø i snødekket ca fra 6-700 moh og opp. Noen steder ligger det i overgangen mot gammelt smelteomvandla snødekke/skare, andre steder litt høyere i snødekket. Man kan finne kantkornlag i alle himmelretninger der det ligger fokksnø over. Det er usikkert hvor utbredt problemet er og hvor lett det er å påvirke kantkornlaget. Sjansen for på påvirke det virker størst på ryggformasjoner hvor snødekket er tynt.
Det er tynt snødekke i ytre og lavereliggende deler av regionen. Fredag formiddag er det snøbyger fra SV, regn under ca 4-500 moh.
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Stille/svak vind fra sør.
-11 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om kvelden.
Skyet.
Mest nedbør lengst vest i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest., endring til bris fra sørøst om kvelden.
-8 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør vest i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Hardanger / SAUDA

Snø

16.03.2019 kl. 16:25

852 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Vanskelig å se skredet, da det er lite og overdekket av ferskt snøfall. Men det var iallfall en observasjon på veien:)
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Aner vindtegn fra foregående dager. Fikk inntrykk av at på observasjonspunktet så er det sørvesten som har vært dominerende.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Innsynk til kne i nordvendt side.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Brudd uten forplantning i nysnø/lett fokksnø.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 7 av 8 Av:  Skredproblem Opphavsrett: 
Bilde Av Skredproblem
Bilde 8 av 8 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Gammal kant?

Tester

ECTN24@80cmQ1 God Overliggende nysnø demper belastningen, samt smelt-frys-skaren skjermer slagenergien fra å nå ned. Vil tro dette er et "lite sannsynlig - men høy konsekvens-type-lag). Kan se ut som noen avrundede fasetter.

ECTN13@45cmQ2 Middels

ECTN3@30cmQ3 Middels

Vær

Snø -1 °C 2 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Dårlig sikt!

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Mulig jeg fant restene etter noen returnerte kantkort. Litt vanskelig å bedømme gjennom forstørrelsesglasset i snøføyka i dag.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV over 700 moh Ujevnt distribuert fokksnø i nordlig sektor. Ingen oppsprekking eller drønn knyttet til observasjonsturen i dag, men jeg føler meg ganske sikker på at et par ulike sjikt i fokksnøen vil representere en risiko i bratte nok heng i utsatt sektor.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Våt løssnø Fuktig Kram snøoverflate. Ikke drønn fra snødekket, men litt "brumming" - hvis det gir mening:) Tror rett og slett det var den kramme snøen (10-15 cm) over litt løsere/tørrere nysnø under. Variabelt snødekke, og vindtegn i overflaten fra foregående dager tyder på at vinden har kommet fra sørlig og sørvestlig sektor. Merkbart mer nysnø i N-sektor. Innsynkt til kne i leside. På loside er det kun 5-10 cm over et mer bærende smelt-frys-lag (se profil).

Skredaktivitet

16. mar. 18-24 (+01:00) Våte flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. NV Et bittelite brattheng der noen masser hadde løsnet. Antar det har skjedd siste døgn. Vanskelig å bedømme med noe av dagens ferske nysnø over. Gjorde ingen større sjekk av skredet.

Skredfarevurdering

3 Betydelig I bratt nok terreng i dag, var det absolutt kritisk nysnømengde avsatt i nordvendt sektor som myk fokksnø med svake sjikt. Tett tåke gjorde det vanskelig å få noe inntrykk om det var gått flere naturlig utløste skred i brattere fjellsider enn observasjonspunktet. Jeg vil tro det var en god sannsynlighet for det. Skredfaren vil øke i tilstedeværelse i natt med den kraftige N-NØ-vinden som er meldt for denne delen av regionen. Vinden vil ha mye snø tilgjengelig for transport over mot hele vestlige sektor. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

6 lagdelinger observert 8 temperaturpunkter observert 3 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 186588

Hardanger / SAUDA

Snø

16.03.2019 kl. 15:08

799 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Kram snø, tildels vindppvirket over løsere nysnø under. Noe snåsprekker rujndt skia.

ObsID: 186574

Hardanger / SAUDA

Snø

16.03.2019 kl. 14:52

774 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Lille blokktest med middels/kraftig dask. Fikk reapons på 30 cm, et lag cirka 10 cm nedi smelteomvandlet. Q1 brudd men vanskelig å påvirke. Ingen alarmtegn ellers.
ObsID: 186570

Hardanger / SAUDA

Snø

16.03.2019 kl. 14:10

585 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Lite sikt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Kram nysnø.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 400 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Våt løssnø Fuktig 30-40 cm nysnø siste par dager. Lite vindpåvirket i Djuvsbotn. Lett snøvær i lufta.

ObsID: 186561

Hardanger / ODDA

Snø

16.03.2019 kl. 10:45

1303 moh

atleadne (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  atleadne Kommentar:  3cm ubunden knytteneve snø, 1cm pennehard fokksnø, 26cm f4, 30cm knivblad
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  atleadne Kommentar:  Ectn15, brudd i snødekke 25 cm nede etter 15 slag dersom man ser bort fra et 1cm fokksnølag rett under 3cm ubunden snø som løste ut ved 1 slag. Bruddene forplantet seg derimot ikke.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vil tro faregraden øker til 3 i morgen da det er meldt 10-20cm nysnø. Dette vil da legge seg på toppen av et 1cm tykt fokksnølag. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTN15@25cmQ3 God Ingen tegn til forplantning. Det er derimot svake lag i snødekket.

ObsID: 186599

Hardanger / KVINNHERAD

Snø

14.03.2019 kl. 16:38

733 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Toppen av Ingahogg (965 moh) i midten. Ein del snø i leformasjonane mot nord-nordvest og sørvest.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTM17@24cmQ3 God

Vær

Snø 0 °C 0 m/s 95% skyer Snøbyger frå ca 650 moh. Ingen vind.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 700 moh Det virkar som om at fokksnøen har stabilisert seg noko lunde. Får eit brot i overgangen mellom fokksnø og nysnø, men skredproblemet er lite potent der eg var.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 500 moh. Grense for lagdelt snø er på 650 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Varierande snødjupne. Om lag 90 cm i leformasjoner mot nordvest på 750 moh. Snittmåling for denne høgda kan vere ca 50 cm.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

14. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøen som danna seg under kraftig vind tidlegare i veka har tilsynelatande byrja å stabilisere seg, men det kan vere ein del lokale variasjonar. Eg vil anta at skredproblemet er å finne i leformasjoner mot vest-nordvest-nordaust over 700-800 moh. Iallfall for ytre del av regionen. Det er lite snø under dette høgde intervallet i regionen. Det ligger ein del ubunden snø (10-15 cm) tilgjengeleg for transport om vinden tek seg opp att. I tillegg er det meldt ny nedbør i form av snø over 400 moh. Dette vil føre til ekstra belastning på snødekket, og der det evt. har danna seg kantkorn over skarelaget (eg såg ingenting til dette i dag, men det rekna eg heller ikkje med), så bør ein vere obs. Varslet faregrad er riktig Som nemnt såg eg ingenting til kantkorn på det høgde intervallet eg var på i dag, men eg skal ut på ny tur til helga, og då høgare opp (1000 moh+). Eg kan nok sei meir om evt aktive svake lag for regionen etter det.

Notater

Eg såg ingen teikn til kantkorn i snødekket på det høgde intervallet eg var på i dag (ca 750 moh). Det er mogleg det er forskjell i indre vs ytre del av regionen. Eg satsar på å kome meg opp i høgda (over 1000 moh) i helga for å sjå etter det der.

Snøprofil

4 lagdelinger observert 9 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 186239

Hardanger / SAUDA

Snø

14.03.2019 kl. 12:42

582 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Vardanuten, bilde tatt mot sør - nordøstvendt side/heng på bildet.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 3 m/s fra Ø ← 97% skyer Snøvær og 5cm nysnø etter siste natt. Noe vind rundt 1000 moh. Det har vært vindtransport fra litt ulike vindretninger siste uka. Det er snø tilgjengelig for transport. Ingen oppfatning om at det er noen aktive svake lag i snødekket her. Men går obstur i morgen, fredag, og ser bedre etter da😀

ObsID: 186175

Hardanger / KVINNHERAD

Snø

13.03.2019 kl. 16:45

61 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps

Vær

8 °C 1 m/s fra Ø ← Om lag 0 grader på 700 moh.

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 600 moh Tørr Nysnøgrensa frå i går ligger på om lag 5-600 moh. Lite snø under denne høgda. Nysnø i kombinasjon med kraftig vind førte til kraftig snøfokk i går (frå kl. 09-18). Etter at vinden hadde løya fortsette det å snø nokre cm, så det ligger nok litt ubunden snø oppå nysnøflaka.

Notater

Eg reknar med å gå to obsturar fram mot sundag, og eg vil då få betre oversikt over snødekket.

ObsID: 186030

Hardanger / ULVIK

Snø

13.03.2019 kl. 12:40

1223 moh

finseronny@obskorps (***)

Snødekke

95 cm totalt Ikke snøfokk 12 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 185982

Hardanger / ULVIK

Snø

13.03.2019 kl. 12:39

1221 moh

finseronny@obskorps (***)

Skredaktivitet

13. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 185979

Hardanger / EIDFJORD

Snø

13.03.2019 kl. 11:13

921 moh

Tor Ivar@SVV (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar@SVV
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar@SVV
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 10 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Små rimkrystallar på overflata etter klarvær i natt. Sola klarte ikkje å smelte vekk rimkrystallane
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 10 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Skredpunkt ved Storli Rv 7 har fått mykje innblåst fersk fokksnø siste døgn. Det er også rapportert om eit lite ferskt skred i denne lia siste døgn
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  om lag 70 cm med innblåst fokksnø av ulik harheit. Den gamle snøpakka er kallhard og svært vanskelig å grave i.
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  ECT losna på det 20 slaget i lag med mjukare fokksnø/nysnø
Bilde Av Tester
Bilde 9 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  CT losna på 19 slaget i mjukare lag med fokksnø/nysnø.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 10 av 10 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Skred punktet Storli ved RV 7.

Tester

CTM16@45cmQ3 Middels

ECTP20@40cmQ3 Middels

CTM19@40cmQ3 Middels

Vær

Ikke nedbør -8,5 °C 3 m/s fra SØ ↖ Sol frå nesten skyfri himmel og svak vind frå sør aust. Sole varma godt og det gjekk ann å gå utan vottar heile dagen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 2500 moh Skredproblemet er relatert til sjiktovergangar i fokksnøen. Den kraftige vinde har lagt igjen snø i forsenkingar/leheng i terrenget. Det verkar som det er spenningar i fokksnøen men vanskelig å løyse ut grunna randkrefter.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket hard Tørr Siste døgn har det vore snøfall kombinert med kraftig vind frå sør aust. Dette har lada leheng i nord-nordvestlig sektor og ein har fått danna fokksnøflak. Snøoverflata framstår som hard og delvis berande. Det er fortsatt snø tilgjengelig for transport om vinden aukar på nytt.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Siste døgn har det vore strek vind kombinert med nedbør som snø. Det er til dels mykje innblåst fokksnø i vestlig og nordleg sektor. Skredpunkta ved Storli Rv 7 er har fått til dels mykje innblåst snø.

Rimkrystaller Små rimkrystallar på snøoverflata. Det verka som rimet vart bevart sjølv om sole tok godt.

Skredaktivitet

13. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Har hatt god sikt i heile dag og ingen ferske skred er observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren er relatert til fokksnø avsett i leheng etter siste døgn med kraftig vind og nedbør. Det verkar å vera noko latente spenningar i fokksnøen men den er vanskelig å påverke grunna pencil hard lag internt i fokksnøpakka. Skredproblemet har har stor utbreiing men er vanskelig å påverke. forventa skredstørrelse er middels. Ingen naturlege skred vart observert i dag stadfestar at fokksnøen har stabilisert seg raskt etter at været har gitt seg. Sol og stabilt vær vil stabilisere fokksnøen. Varslet faregrad er for høy

ObsID: 185952
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.