Snøskredvarsel for Hardanger torsdag 14.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Det fins vedvarende svake lag i snødekket. Regn og høge temperaturer høgt til fjells vil gi økt fare for våte flak- og løssnøskred. Også fare for skavlbrudd.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig mildvær slo inn tirsdag med regn opp til ca. 1000 moh. En fortsatt mild værtype og mye snø og regn, gjør at skredfaren flytter seg ytterligere oppover i fjellet. Smeltefronten trenger lenger ned mot svake lag av både kantkorn og nedsnødd overflaterim. Regnet og den kraftige vinden gjør at snøen smelter raskere. Det fins flere skredproblem som kan gi store skred. Våte flakskred er viktigste skredproblem. I høytliggende områder hvor det kommer snø vil ferske fokksnøflak kunne gi tørre flakskred.
Snøoverflata ble tirsdag fuktig/våt opp til ca. 1000 moh på grunn av kraftig mildvær og regn. Over mildværsgrensa er det trolig varierende nysnøtykkelser på grunn av snøfokk og vindtransport av snøen. Ferske nysnøflak er trolig dannet i leområder. På utsattte rygger er snøoverflaten trolig avblåst ned på skare og lyng.
Før mildværet kom inn tirsdag hadde kalde og klare netter gitt vekst av kantkorn og rim. Det er gjort observasjonar av nedføyka overflaterim og kantkorn rundt eit skarelag djupare i snødekket og innad i fokksnøen. Utvikling av kantkornlag var størst der snødekket har vært tynt.
Søndag gjekk det eit stort naturleg utløyst skred i nordvendt fjellside i Sauda.
4 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest., endring til frisk bris fra sørvest.
-6 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 mm i døgnet, opp mot 11 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra vest om ettermiddagen.
-2 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: ÅgeMidthun@obskorps (***)

i kommune: SAUDA

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Skredproblem

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Skredaktivitet

Antall: 
Ikke gitt
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snødekke

100 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

Middels

CTM11@44cmQ2

Vær

Yr

2.2 grader

Snøprofil

Antall Lag: 9

Total dybde: 120,00 cm

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: CatoLeganger@obskorps (***)

i kommune: KVINNHERAD

Skredproblem

Ubunden snø

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredaktivitet

Antall: 
Ikke gitt
Størrelse: 
1 - Små
Type: 
Våte løssnøskred

Snødekke

50 cm snødybde

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Stabilitetstest

God

CTH25@20cmQ3

Stabilitetstest

God

CTH29@114cmQ3

Vær

Regn

2.9 grader

Faretegn

Mye vann i snøen

Øvste 20 cm av snødekket var metta på vatn (ca 700 moh og + 3 grader).

Snøprofil

Antall Lag: 3

Total dybde: 114,00 cm

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: ÅgeMidthun@obskorps (***)

i kommune: SAUDA

Snødekke

Faretegn

Ikke gitt

Tett tåke/lavt skydekke gjør det for tiden vanskelig å gjøre fareobservasjoner på makronivå. Så det blir med hva man kommer over nær skisporet. Krysset over en ganske bred sigesprekk over en konveks (trolig fra foregående døgn med 20 mm nedbør. Økt masse har ført til sig på et av de svakere lagene i snødekket. Dette bekrefter for meg tilstedeværelsen av svakt lag som påvist tidligere. I dag, torsdag, er det kun kommet et par millimeter nedbør, så vannet har fått tid å drenere ut av snødekket i stor grad. Men rundt et av skarelagene er det relativt fuktig fremdeles.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: bjafje (**)

i kommune: ODDA

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Middels
Type: 
Våte flakskred

Vær

Regn

8.0 grader

Rapportert av: ÅgeMidthun@obskorps (***)

i kommune: SAUDA

Vær

Yr

2.5 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Kalle@Skred.AS (*****)

i kommune: ULVIK

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
3 - Store
Type: 
Tørre flakskred

Skredhendelse

Ikke gitt

Tørt flakskred

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ODDA

Vær

Regn

2.0 grader

Faretegn

Rask temperaturstigning

Rapportert av: Thomas1990@frivillig (**)

i kommune: ODDA

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
1 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Ulykke/hendelse

Påvirket ingenting

Skredhendelse

1 - Små

Tørt flakskred

Vær

Ikke nedbør

0.0 grader

Faretegn

Drønn i snøen

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Faretegn

Ferske skred

Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Lite skred

Faretegn

Rask temperaturstigning

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Faretegn

Ferske sprekker

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: ÅgeMidthun@obskorps (***)

i kommune: SAUDA

Vær

Ikke nedbør

5.9 grader

Rapportert av: CatoLeganger@obskorps (***)

i kommune: KVINNHERAD

Skredproblem

Ubunden snø

Vær

Yr

7.0 grader

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.