Snøskredvarsel for Hardanger tirsdag 12.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Ny vind- og temperaturauke gjer at skredfaren er venta å stige mot ettermiddagen. Vedvarande svake lag i snødekket kompliserer situasjonen.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbøren øker, og ny vindøkning med dreiing til SV stiv kuling gjør at skredfaren er venta å holde seg på om lag samme nivå, men nå med flere skredproblem. Sannsynligheten for naturlig utløste skred øker. Temperaturen stiger på kvelden og kan fukte snøen opp til ca. 900 moh. Det er fortstatt vedvarende svake lag i snødekket, noe som kompliserer situasjonen.
Lørdag var det plussgrader helt opp til ca. 900 moh. Fra lørdag ettermiddag til søndag morgen kom det opp mot 30 cm nysnø over ca. 800 moh i kombinasjon med SV stiv kuling på de mest utsatte plassene. Fredag og lørdag var det SØ-stiv kuling. Det ligger derfor store fokksnøansamlinger i nordvendte leområder. Topper og rygger som er vendt mot sør, er preget av hard fokksnø eller er helt avblåst.
Kalde og klare netter den siste tiden har gitt vekst av kantkorn og rim. Det har vært flere observasjoner av nedføyka overflaterim og kantkorn rundt et skarelag dypere i snødekket og innad i fokksnøen. Utviklingen av kantkornlag var størst der snødekket har vært tynt.
Søndag gikk det et stort naturlig utløst skred i nordvendt fjellside i Sauda.
3 - 7 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-12 °C til -7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-9 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: CatoLeganger@obskorps (***)

i kommune: KVINNHERAD

Vær

Snø

2.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ODDA

Vær

Sludd

1.0 grader

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser)

Andre

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ODDA

Vær

Ikke nedbør

2.0 grader

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Rapportert av: Salvesen@obskorps (***)

i kommune: SAUDA

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Middels
Type: 
Tørre flakskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: steinar@tindeguide.no (*****)

i kommune: SAUDA

Faretegn

Ferske skred

Str 3. Går til bunns av fjellside

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Stanis@frivillig (**)

i kommune: SAUDA

Skredaktivitet

Antall: 
Ikke gitt
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredproblem

Ikke gitt

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Middels
Type: 
Tørre flakskred

Snødekke

0 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø

-2.0 grader

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: John (Ukjent)

i kommune: SAUDA

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Middels
Type: 
Skavl

Snødekke

160 cm snødybde

30 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø

0.0 grader

Snøprofil

Antall Lag: 7

Total dybde: 110,00 cm

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Approx 30cm new snow

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: OliverHarding (Ukjent)

i kommune: SAUDA

Vær

Ikke observert

-1.0 grader

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser)

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Utglidning på et skavle på cirka 5m på et sørøst vent helning naturlig utløst

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: OliverHarding (Ukjent)

i kommune: SAUDA

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Snødekke

150 cm snødybde

30 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

God

ECTN14@30cmQ2

Vær

Ikke observert

0.0 grader

Snøprofil (2012)

103976

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser)

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Natur utløst glidning fra et øst vent skavle på cirka 5m

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: KAR (Ukjent)

i kommune: ODDA

Snødekke

20 cm nysnø siste døgn

Snøprofil (2012)

Mange sjikt innad i snødekket. Innen 1m fra overflaten

103940

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.