Snøskredvarsel for Hardanger torsdag 19.04.2018

2
Moderat
Publisert:

Stabiliteten i snøen blir dårligere når snødekket blir vått og mykt. Unngå utløps- og utløsningsområder for våte snøskred og områder under glidesprekker.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våte flakskred

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Solinnstråling og generelt høge temperaturar i fjellet vil svekke bindingar i snødekket. Dette kan gje våte laussnøskred, spesielt i bratt og sørvendt terreng. Det kan òg påvirke vedvarande svake lag som framleis er eit problem i nord- og skuggesider i høgda. Våte flakskred på desse laga kan verte opp i storleik 3. Skredfaren vil variere mykje gjennom dagen og vere høgst når dagen er på det varmaste, spesielt i soleksponerte sider. Skred kan utløysast naturleg, og det er fare for skavlbrot.
Snøoverflata består stort sett av våt omvandla snø. Det har vore plussgrader heilt til 2000 meter høgde siste døgnet, og nesten fråvær av nattefrost. Snødekket er generelt påvirka av den høge temperaturen dei siste dagane. Snøgrensa kryp oppover fjellsidene og ligg no mellom 200 - 500 moh, lågast i nord og skyggesider.
Djupt i snødekket finst det eit godt utvikla kantkornlag som ga skred tidleg i påska. Desse laga reknast for å vere nøytralisert i lågareliggande- og bratt solvendt terreng til topps, men kan framleis vere intakte i høgda og i skuggesider.
Det har gått mange våte laussnøskred i bratte solsider i løpet av dei siste dagane, samt nokre våte flakskred.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør., endring til liten kuling fra sør om ettermiddagen.
1 °C til 7 °C på 1400 moh.
Til topps om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
0 °C til 5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Thomas1990@frivillig (**)

i kommune: ODDA

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Sørpeskred

Faretegn

Ferske skred

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mykje sørpeskred som har gått

Faretegn

Mye vann i snøen

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Gjennom råtten snø

Faretegn

Ferske sprekker

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fra 1300moh var det mykje pannekaker og

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: ÅgeMidthun@obskorps (***)

i kommune: SAUDA

Snødekke

300 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør

5.0 grader

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser)

Det er ingen akutte faretegn å melde om. Men enkeltttilfeller av skavlbrudd kan observeres. Snø på sva som slipper i fra - men de som er av mindre karakter stopper i henget som relativt harmløse våte skred. Det er bra sig i snøen over større og brattere sva. Snøpakken er tung og øvre halvannen meter (sjekket ikke dypere i dag) er fuktet.

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

God

CTN@0cmIkke spesifisert

Fritekst

Vil gjøre oppmerksom på et faremoment som virker å være tilstede. Jeg har fått rapporter om mye overvann på en rekke fjellvann (opp mot 1300 moh). Elve- og bekkeløp er i stor grad tettet til av mye fokksnø, og det er en viss fare for at slike snøpropper kan løsne brått når vannmengden og trykket blir for stor. Så jeg sender en liten hands-up i forhold til å holde seg unna tilsynelatende trygge elveløp.

Skredproblem

Ubunden snø

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: håkon@obskorps (***)

i kommune: ODDA

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Våte løssnøskred

Snødekke

Vær

Ikke nedbør

Faretegn

Mye vann i snøen

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: ÅgeMidthun@obskorps (***)

i kommune: SAUDA

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Skavl
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ULLENSVANG

Faretegn

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: bjafje (**)

i kommune: ODDA

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Våte løssnøskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: bjafje (**)

i kommune: ODDA

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte løssnøskred

Vær

Regn

9.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Olaf Årthun. (**)

i kommune: SAUDA

Faretegn

Ferske skred

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: håkon@obskorps (***)

i kommune: ODDA

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Våte løssnøskred

Snødekke

Vær

Ikke nedbør

5.0 grader

Faretegn

Mye vann i snøen

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

God

CTV@0cmIkke spesifisert

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Ubunden snø

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ULLENSVANG

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.