Snøskredvarsel for Hardanger torsdag 15.03.2018

2
Moderat
Publisert:

Vindauke fører til auka skredfare utover dagen. Unngå leområde der det samlar seg fersk fokksnø, typisk bak ryggar, i søkk og renneformasjonar.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vindauke ventast å føre til at mykje av laussnøen på overflata flyttar seg inn i leområde og legg seg som ustabile fokksnøflak. Skredfaren vil difor vere aukande utover dagen, men vurderast fortsatt til å ligge innanfor faregrad 2-moderat. Det ligg òg eldre fokksnøflak i alle himmelretningar som stadvis ligg på svake lag av kantkorn og rim. Desse er lettast å påverke der snødekket er tynt eller mjukt.
Søndag kom det 5-10cm nysnø. Under denne er snøen i stor grad påvirka av av sterk vind frå Ø-SØ med snøtransport inn i vestlege lesider. Snødekket er generelt mykje vindpåvirka og det vart spesielt i månadsskiftet lagt opp mykje snø i nordvestlege til sørvestlege leområder. I bratte sørvendte heng har det danna seg smelte-fryse skare etter dagar med sol.
Lange periodar med kulde har ført til mykje oppbyggande omvandling av snøkrystallar i snødekket. I Sauda er det observert små kantkorn under fokksnøflak. I Odda er det også observert nedføyka rim.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra sørøst, endring til sterk kuling fra sørøst om ettermiddagen
Temperatur
-15 °C til -8 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 200 moh om ettermiddagen
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Bris fra øst, endring til liten kuling fra sørøst om kvelden
Temperatur
-19 °C til -6 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 300 moh
Skydekke
Delvis skyet
Høyt skydekke.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: ÅgeMidthun@obskorps (***)

i kommune: SAUDA

Skredhendelse

2 - SmåTørt flakskred

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Faretegn

Ferske sprekkerOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra øst (fra 10-20m/s på Elvershei målestasjon i Røldal siste døgn) har gitt fokksnødannelse i N-NV-V vendte sider. Fra bilen ses snøføyke på topper på mange sider rundt Saudafjorden. Anslagsvis 10 cm nysnø var tilgjengelig for transport i forkant av vinden.

Vær

Ikke nedbør-2.0 grader

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Fritekst

I dag var det i det hele tatt mange faretegn i naturen. Så radaren var helt klart påskrudd og sansene i beredskap. Og da jeg kom til det første bratthenget av betydning over planlagt rute så valgte jeg å gå så godt utifra som mulig. Jeg skulle likevel tenkt meg i ettertid å hatt enda mer margin på sporvalget.

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Oddi (Ukjent)

i kommune: SAUDA

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Tørre flakskred

Faretegn

Ferske skredObservert noen ferske flakskred i leheng (vestvendte sider). Blåser opp mot 15 sekundmeter fra øst.

Vær

Ikke observert-2.0 grader

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: EIDFJORD

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: bjafje (**)

i kommune: ODDA

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Våte flakskred

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.